23-01-15

Politie Antwerpen: Ontevredenheid over de inspectie

politie.jpg

Politie Inspectie, Oudaen, Antwerpen

Geachte Heer Provinciael,

 
Betreft: mijn klachten bij uw dienst - dossier KM-14-1208-11 RDB en dossier KM-14-0912-04 RDB FW
 
Ik vrees dat u mijn schrijven onzorgvuldig hebt gelezen.
 
Het is daarom dat ik mijn klachten nog eens kort samenvat.
 
Zoals ik zei heeft de heer Y., wijkagent van de politie van Borgerhout, mijn huisbaas die in hetzelfde huis als ik woon, om een of andere reden ingelicht over het feit dat ik geseind stond, waardoor de problemen die ik reeds met mijn huisbaas had, escaleerden en ook de buurt bij deze zaak werd betrokken.
Ikzelf was niet ingelicht over deze seining en ik ontving ook geen uitnodiging terzake.
 
Tengevolge van deze ernstige professionele fout heb ik een serieuze schade geleden. Ik werd er door gecriminaliseerd en geïsoleerd. Misschien doe ik er dus ook goed aan om mij ook tot de Dienst Slachtofferhulp te richten.
 
De seining was het gevolg van ondermeer een klacht van een pedofiel. Ik klaag namelijk reeds jaren aan (en dat heb ik dit ook bij mijn ontseining bij de politie van Borgerhout verklaard) dat deze man een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten op zijn naam heeft staan die door de Justitie van Turnhout nooit onderzocht werden.  De Justitie van Turnhout heeft deze man in kwestie immers jarenlang gebruikt om Marcel Vervloesem van onze vereniging aan te klagen en de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen.
En, zoals ik schreef, vraag ik mij af of de Justitie van Turnhout misschien mee achter het lekken van deze politi-informatie naar mijn huisbaas zit.
Enkele dagen na de ontseining probeerde de gerechtelijke politie van Turnhout Marcel Vervloesem immers te ondervragen 'omdat hij in mijn verklaring genoemd was geworden'.
Een tweede seining was, zoals de eerste, ook het gevolg van een klacht wegens 'laster en eerroof' van een vriend-politieagent van voornoemde pedofiel. Deze wou tijdens de maandenlange terreur op het gezin van Marcel Vervloesem's dochter die door het gerecht van Turnhout blijkbaar gedoogd werd, geen proces-verbaal opstellen van een regelrechte aanslag op Vervloesem's dochter.
 
Het is vreemd dat onze klachten niet worden onderzocht en de klachten wegens 'laster en eerroof' klaarblijkelijk wel worden onderzocht.
 
Ik wens nog eens te herhalen (want blijkbaar staat daarover niets vermeld in uw antwoord) dat de heer Y. mij ook geen kopie gaf van het formulier waarin ik verklaarde dat ik de zaak in verband met de NMBS door de politierechtbank behandeld wil zien. Het formulier werd nochthans door mij getekend en er lag een karbon-velletje onder het origineel.  
Ik vind het vreemd dat ik door de NMBS nu reeds drie keren werd aangeschreven met het verzoek tot de betaling van een boete.
Het is dus alsof de NMBS niet op de hoogte is van mijn verklaring doordat de heer Y. het formulier waarvan ik geen kopie ontving, niet heeft doorgezonden.
 
Gezien u deze zaak klasseerde, zal ik mij nu met deze zaak tot de federale overheid richten. 
 
U zegt dat u het 'jammer vindt dat ik de Werkgroep Morkhoven erbij betrek omdat dit enkel een persoonlijke zaak betreft'. 
 
Uit het voorgaande blijkt echter dat u dat de problemen met de seiningen het gevolg zijn van klachten die deel uitmaken van het dossier 'kinderpornozaak Zandvoort' van de Werkgroep Morkhoven.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Van der Meydenstraat 12, bus 2
2140 Borgerhout

 

Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
------------

 

van:Jan Boeykens<werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan:Willy Provinciael <Willy.Provinciael@stad.antwerpen.be>
datum:12 januari 2015 

16-12-14

Justitie: Vrijspraak voor Marcel Vervloesem

AAa.1.10.14.hof.beroep.10

Gezien Marcel Vervloesem van onze vereniging door de rechter van het hof van beroep te Antwerpen vrijgesproken is, hoop ik dat zijn aanklager D. op een keiharde manier wordt aangepakt. Laat ons immers niet vergeten dat D. voor wiens valse klachten Marcel gedurende 4 maanden onschuldig werd opgesloten, ook tal van doodsbedreigingen uitte tegenover Marcel’s oudste 15-jarige kleindochter waarvan de politie van Herentals verschillende processen-verbaal opmaakte. De Turnhoutse justitie die, door middel van de klachten van kleine criminelen en een langdurig media-proces, de kinderpornozaak Zandvoort  dichtdekte, vond het tot hiertoe echter niet nodig om op basis van die processen-verbaal een gerechtelijk onderzoek te bevelen.  

D. terroriseerde met zijn bende ook maandenlang het gezinnetje van Marcel’s dochter (met drie minderjarige kinderen) door middel van nachtelijke dreigtelefoons en het gooien van brandbommetjes. De brandbommetjes boorden zich 's nachts los door het dak van de veranda. Ook in deze zaak trad de Turnhoutse justitie niet op, niettegenstaande de talrijke klachten bij de Herentalse politie.

Tijdens de terreur werd er ook, door middel van een snelrijdende wagen die vanuit een tegenovergestelde richting kwam en bij de plotse verandering van baanvak zijn koplampen aanstak, een aanslag gepleegd op Marcel’s dochter.  Een Herentalse politie-inspecteur die bevriend is met een van Marcel's vroegere aanklagers, wou hiervan geen proces-verbaal opmaken. Hij voerde aan dat men 'de nummerplaat van de auto niet had genoteerd'.

Opmerkelijk was het feit dat alle skynet-blogs van de Werkgroep Morkhoven tijdens de maandenlange terreur werden versleuteld zodat alle Morkhoven-webpagina’s langzaam aan van het internet verdwenen.

Oud-justitieminister A. Turtelboom (Open VLD) beweerde dat zij vanwege het ‘principe van de scheiding der machten niet kon interveniëren’. Maar die uitleg klopt niet omdat Turtelboom uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef had benoemd. Dat wijst er op dat bepaalde magistraten in stilzwijgende samenspraak met bepaalde politici de terreurdaden gedoogd hebben. De terreur was ongetwijfeld bedoeld om de kinderpornozaak Zandvoort waarrond het allemaal draait, verder in de doofpot kon steken.

In tegenstelling tot de meeste mensen die pas wakker worden als hun eigen eigen kinderen misbruikt of ontvoerd worden, strijd ik reeds jarenlang tegen kindermisbruiken. Ik heb zelf geen kinderen.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

05-08-14

Werkgroep Morkhoven bestaat 25 jaar

morkhoven.25.jaar.2.jpg

15-07-14

Marcel Vervloesem: hersteld maar niet genezen

marcel.vervloesem.rode.duivels.jpg

Morkhoven-voorman Marcel Vervloesem die door de Belgische justitie jarenlang werd vervolgd vanwege zijn strijd tegen kindermisbruikers (Temse, Madeira, Zandvoort,), is sinds een paar weken weer aan de beterhand.

Enkele maanden geleden werd hij onwel. Toen hij op de grond viel, probeerde hij zich nog vast te klampen aan het gasvuur en trok daarbij een ketel met kokend water over zich.

Hij werd op de spoedafdeling van de brandwonden-afdeling van het Stuyvenbergziekenhuis te Antwerpen opgenomen nadat men vaststelde dat zijn rechterbeen over de hele lengte tot in de 3de graad verbrand was.

Hij onderging een huidtransplantatie.

In het begin vreesde de geneesheren voor zijn leven omdat er complicaties optraden.

Vervloesem is hart-, nier en diabetespatiënt en kan, omdat het risico te groot is, niet meer aan zijn hart geopereerd werd.  In 2010 onderging hij in het Sint-Jozef-ziekenhuis van Brugge een open-hart-operatie waarbij hij dagenlang aan zijn ziekenhuisbed werd vastgeketend terwijl men het licht van zijn kamer dag en nacht liet branden.

02-04-14

Problemen rond homo-pedo's: Het Roze Huis, Antwerpen

Homo.poetry.Roze.Huis.Antwerp.jpg

Enkele dagen geleden kwam ik toevallig in het café 'Den Draak' op de Draakplaats te Antwerpen terecht nadat een paar bezoekers mij bij het voorbijrijden bewust hadden geprovoceerd.

Boven het café dat vrij aangenaam is ingericht, bevindt zich namelijk 'Het Roze Huis' dat zich in haar brochure tot 'alle holebi's en transgenders in de stad en provincie Antwerpen' richt.

Toen ik er over de kinderpornozaak Zandvoort sprak, bleek niemand daarvan gehoord te hebben. Ook van het toedekken van deze zaak en de voortdurende vervolging van Marcel Vervloesem van onze vereniging die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, wist men niets af.

Ik vertelde dat Marcel Vervloesem vlak na zijn onthulling van de Zandvoortzaak, door zijn halfbroer die als getrouwde homosexueel zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes op zijn naam heeft staan, werd aangeklaagd. En ik vroeg de aanwezige homo's wat zij van homo-pedo's dachten.

De jonge homo achter de toog antwoordde mij dat hij enkel een vriend had en hij met 'dergelijke verhaaltjes en praatjes niets te maken wilde hebben'.

Hij noemde mij bovendien 'kortzichtig' terwijl ik al zo'n 25 jaar geen woord kritiek leverde op homosexuelen en één van mijn beste vrienden homosexueel is.

Enkele oudere homo's die blijkbaar waren opgetrommeld omdat men dacht dat men met een of andere idiote homo-hater te doen had die gemakkelijk belachelijk was te maken, probeerden mij al lachend te provoceren.

Op een bepaald moment kwam er een jongere homo naar mij die mij vroeg wat er aan de hand was.

Ik vertelde hem over de situatie en tot mijn verbazing luisterde hij en stond hij open voor een gesprek.

Hij haalde terecht aan dat wat er gebeurd was, even goed het werk had kunnen zijn van hetero-sexuelen. Zowel binnen de homo-wereld als daarbuiten lopen er immers criminelen rond die tot alles in staat zijn en er geen enkel probleem van maken om minderjarigen of kinderen te misbruiken. Het draait immers niet zozeer rond het homo of niet-homo zijn maar om iemands persoonlijke overtuiging.

Anderzijds kon hij het niet laten om mij te vragen of het 'niet beter was om rond heel die kinderpornozaak Zandvoort te stoppen en er geen andere mensen mee lastig te vallen'.

Maar hij begreep dat Justitie een vuile rol had gespeeld in heel de doofpotoperatie en men daarbij een perverse homosexueel en zijn vrienden tegen ons had gebruikt (en nog steeds gebruikt).

Ik antwoordde hem dat ik mij al meer dan 20 jaar voor Marcel Vervloesem die vorig jaar opnieuw op basis van een verhaaltje in Het Nieuwsblad werd aangeklaagd, inzet en dat ik niet wil dat de kinderpornozaak Zandvoort uiteindelijk in de doofpot verdwijnt. Wanneer ik dat zou doen, zou al het geleverde werk dat voor een deel ook ten koste ging van mijn eigen leven, vruchteloos geweest zijn.

Hij zei me vervolgens dat ik er 'niets bij opschiet als ik zelf kapot aan ga' waarop ik hem vroeg wat hij dan in mijn geval zou doen en of hij dan zijn mede-strijder en vriend zou laten vallen.

Hij gaf me geen antwoord maar ik kon wel horen aan zijn reacties tegenover zijn vrienden en vriendinnen die eerder vijandig gezind waren, dat hij het in zekere zin voor mij opnam.

Bepaalde homo's die mij misschien als een homo-hater zien en die V. willen verdedigen omdat hij niet alleen een getrouwde homo is maar ook al jaren een bestuurslid is van sp.a Herentals, hebben dit echter anders begrepen.

Ongetwijfeld zijn en er hier en daar ook homo's in Het Roze Huis die maar al te goed van de kinderpornozaak Zandvoort afweten en die, omdat ze zelf geen onbeschreven blad zijn, hopen dat ze met mij kunnen afrekenen.

Dat maakt dat de situatie langzaam escaleert en ik het hele homo-lesbiennne-wereldje en alles wat daarrond hangt, tegen mij dreig te krijgen.

Ik heb echter besloten om voet bij stuk te houden en wil weten wat de homobeweging van de doofoperatie Zandvoort denkt. Het gaat hier immers om een getrouwde (pedo)homosexueel die, alhoewel quasi ongeletterd, door de sp.a op alle mogelijke manieren politiek benoemd werd en van de Justitie zijn gang mag blijven gaan. De man moet binnen de (pedo)homo-kringen ongetwijfeld bekend zijn.

Wat deze zaak bijzonder vreemd maakt is dat Victor V. al jarenlang ondersteund wordt door het sp.a-kamerlid Jan Peeters die tevens burgemeester is van Herentals.

Zonder ervan beschuldigd te worden van 'allerlei zaken te willen suggereren', halen we aan dat Peeters in de jaren '90 onder het Vice-premierschap van Elio Di Rupo (Parti Socialiste), een tijdje de Staatssecretaris en Minister van Veiligheid is geweest. Dat verklaart misschien mede de betrokkenheid van de Belgische Staatsveiligheid in deze zaak. Op 28.3.2014 kreeg Pascal Petry, momenteel de veiligheidsadviseur van premier Elio Di Rupo, ook de functie van adjunct-administrateur-generaal van de Staatsveiligheid.

Bij ons laatste bezoek aan het café troffen we er enkele Amsterdamse Gay tijdschriften aan. Daarin werd een lijst van talrijke organisaties maar geen foto's van kinderen aangetroffen.

Ter informatie: Richard van O., de echtgenoot van hoofdverdachte Robert M. in de Amsterdamse peuter-misbruikzaak, is enige tijd lid geweest van pedofielenvereniging Martijn.
Martijn adverteerde ook op Boyhood-magazine.org, de website van Richard van O.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

===

Foto: een 'poetisch' beeld uit een van de Gay-magazines

23-01-14

Amerikaanse klokkenluider Snowden houdt vanavond livechat

edward_snowden.microsoft.google.security.jpg

23.1.2014

De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden kreeg geen hulp van Rusland bij het lekken van informatie waaruit bleek dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA op grote schaal afluistert. Dat zei Snowden gisteren tegen The New Yorker. Hij beantwoordt morgen vragen op het internet. Dat hebben zijn ondersteuners in de nacht van gisteren op vandaag laten weten.

Volgens de Amerikaan handelde hij "duidelijk en ondubbelzinnig alleen, zonder hulp van wie dan ook, laat staan van een regering". Volgens Snowden is het duidelijk onwaar en de suggestie alleen al "absurd".

Mike Rogers, voorzitter van een commissie van het Huis van Afgevaardigden, zei zondag dat Snowden mogelijk hulp heeft gehad van Rusland bij zijn onthullingen. "Ik geloof dat er een reden is dat hij in de handen - de liefdevolle armen - van een FSB-agent in Moskou belandde", aldus Rogers, verwijzend naar de Russische geheime dienst. "Ik denk niet dat dat toeval is."

De Republikein zei verder dat er een onderzoek gaande is naar een link tussen Rusland en Snowden, een voormalig NSA-medewerker.

Chatsessie
De voormalige medewerker van de Amerikaanse geheime dienst houdt zich morgen om 21 uur (Belgische tijd) een uur beschikbaar op de voor hem ingerichte website freesnowden.is, luidt het.

Het zou de eerste live-chat van Snowden zijn sinds juni 2013. Vragen kunnen morgen gesteld worden via twitter onder de hashtag #AskSnowden. Zijn antwoorden zullen verschijnen op de website freesnowden.is.

Klokkenluider Snowden zorgde vorig jaar met de onthulling van geheime documenten voor een enorm schandaal rond de werking van geheime diensten en hun afluisterpraktijken. Snowden verblijft momenteel op een onbekende plaats in Rusland. 

 

http://www.demorgen.be/dm/nl/5403/Internet/article/detail/1778754/2014/01/22/Snowden-houdt-morgenavond-livechat.dhtml

11-01-14

Het Nieuwsblad: voorliefde voor kindermisbruikers

zandvoortphotos

Het Nieuwsblad en de andere kranten van de Corelio-mediagroep van de Vlaamse ex-Jugend-industrieel André Leysen die zogezegd tegen pedofielen zijn, dekten met hun jarenlang media-proces tegenover Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, de kinderpornozaak Zandvoort toe...

===

Door Het Nieuwsblad dat zich probeert voor te doen als een onafhankelijke krant, werd er een jarenlang media-proces gevoerd tegen Marcel Vervloesem die constant een ‘zelfverklaarde pedojager’, ‘laffe stroper’, ‘pedofiel’ en ‘geesteszieke’ werd genoemd.

Het eerste artikel waarin de activist van (45 jaar oude) 'zedenfeiten' werd beticht, verscheen in Het Nieuwsblad. Het verhaal dat onmogelijk was na te trekken kwam van Marcel Vervloesem's halfbroer Victor. Alle aanklagers van Marcel Vervloesem kwamen bij deze halfbroer die, niettegenstaande een aantal zedenfeiten met jongetjes, een politieke carrière nastreefde, op bezoek.

Het verhaal werd gepubliceerd op het moment dat de internationale pers naar Morkhoven afzakte om Marcel Vervloesem over de kinderpornozaak Zandvoort te interviewen.

VTM zond haar rechtstreekse uitzending met de belastende verhalen over Marcel Vervloesem uit vanuit de café-dancing Berkenmus waar dat Victor 's nachts als barman wat bijkluste en zijn jonge (homo-) vrienden ontving. 's Avonds gingen de journalisten van Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen die voorheen bij de Morkhoven-aktivist op de koffie kwamen om hem uit te horen over de kinderpornozaak Zandvoort, bij Victor op bezoek om hun artikeltjes voor de volgende dag voor te bereiden.

Het is merkwaardig dat de journalisten van VTM een interview weigerde aan Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens die toen toevallig langs café Berkenmus kwam en wiens nieuwsgierigheid werd opgewekt door de VTM-busje met schotelantenne. Niets vermoedend vroegen ze hem zelfs of hij 'nog andere slachtoffers kende'.

Zij gingen ook niet naar de paar huizen verder gelegen woning van Marcel Vervloesem om hem de gelegenheid te geven om op de reeks beschuldigingen te reageren, wat niet alleen vreemd is maar een flagrante schending van de journalistieke deontologie is.

De Werkgroep diende toen klacht in bij de Orde van de Journalistiek maar ontving geen reactie.

Het grootste deel van de artikels waarin Marcel Vervloesem door het slijk werd gesleurd, blijkt nu om de een of andere mysterieuze reden van de lijst van de zoekresultaten van de zoekrobot Google te zijn verdwenen. Ook de artikels met de belastende uitlatingen en verklaringen van Victor en zijn vrienden, zijn nergens meer weer te vinden.

Het hele media-proces tegen de aktivist is eigenlijk niets anders dan een voortzetting van de mediacampagne die in de jaren '80 reeds tegen de Werkgroep Morkhoven werd gevoerd.
De Werkgroep ontdekte toen dat in het Antwerpse kinderziekenhuis Good Engels, kinderen en jongeren gedurende maanden in isoleercellen werden opgesloten. Daarbij was er ook sprake van sexueel misbruik en een aantal jongeren bleken in de jongerenprostitutie te werken.
Toen de Werkgroep Morkhoven dit bekend maakte, werd er onmiddellijk een doofpotoperatie gestart waarbij de lokale politici, de Antwerpse justitie en kranten zoals Gazet van Antwerpen de handen in elkaar sloegen. De Gazet van Antwerpen beweerde toen op een bepaald moment dat 'een lid van de Werkgroep Morkhoven zichzelf schuldig maakte aan zedenfeiten'.

Het valt op dat de Werkgroep Morkhoven niet weer te vinden is als men via Google op zoek gaat naar 'kindermisbruik'...

___________

'Achttien maanden cel voor pedojager Marcel Vervloesem'

20 november 2013

TURNHOUT - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft Marcel Vervloesem (61) voor seksueel misbruik van een minderjarige veroordeeld tot 18 maanden cel. De zelfverklaarde pedofielenjager is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.

Marcel Vervloesem voerde sinds de jaren negentig een jarenlange strijd tegen kinderporno, maar is nu zelf schuldig bevonden aan aanranding van de eerbaarheid van zijn minderjarige neef (17) in januari 2012. Marcel Vervloesem heeft het misbruik altijd ontkend, maar een geluidsopname die door het slachtoffer werd gemaakt, vormt voldoende bewijs voor de rechter.

Marcel Vervloesem bevond zich in een staat van wettelijke herhaling. In 2008 werd hij door het hof van beroep in Antwerpen voor gelijkaardige feiten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De man moet zijn slachtoffer en diens moeder een provisionele schadevergoeding van 1 euro betalen.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20131120_00847841

10-11-12

sp.a Herentals bruist...

cd.roms.Zandvoort.jpg

Dichtdekken van kindermisbruiken en internetproblemen

De vzw Werkgroep Morkhoven heeft altijd problemen gehad met het internet.

Enkele jaren geleden circuleerde er in de wijk Koninkrijk te Morkhoven waar dat Morkhoven-activist Marcel Vervloesem toen nog woonde, een petitie waarin de verbanning van de aktivist uit Morkhoven en de verwijdering van de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet, geëist werd. Dat gebeurde zelfs enkele jaren alvorens Marcel Vervloesem, na een jarenlange media-campagne, definitief veroordeeld werd.

De petitie die amper door tien mensen was getekend, werd via het Herentalse OCMW-raadslid Marleen Diels (CD&V) uit Morkhoven, op de politieke agenda van de Herentalse gemeenteraad geplaatst.

Burgemeester Jan Peeters (sp.a) zei dat hij, 'omwille van de goede naam van Herentals en omstreken, wel oren had' naar de in de petitie gestelde eis. Hij zei ook dat hij de eis tot de verwijdering van de Morkhoven-website van het internet, aan de juridische dienst van de gemeente Herentals zou overmaken.

Victor Vervloesem, de man die als zogenaamd slachtoffer van sexueel misbruik door zijn halfbroer Marcel Vervloesem als eerste naar de pers (Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws) stapte en die de contactpersoon was voor een rechtstreekse VTM-uitzending waarin 'andere slachtoffers van Marcel Vervloesem' getuigden, zetelt samen met burgemeester Peeters reeds jarenlang in het Herentalse sp.a-bestuur. 

Hij woont tevens in de wijk (Koninkrijk) van waaruit Marcel Vervloesem tenslotte uit zijn woning van de Geelse Huisvesting werd gedreven. Als bestuurslid van de Geelse Huisvesting, betrekt hij zelf een sociale woning van de Geelse Huisvesting.

Tijdens het media-proces tegen zijn halfbroer Marcel, waaraan hij actief meewerkte, werd hij tot OCMW-raadslid benoemd. 

In 2006 wist hij het met een honderdtal stemmen tot gemeenteraadslid van Herentals te schoppen.

Nadat hij was aangesteld tot voorzitter van de Herentalse commissie voor Veiligheid en Politie, werd hij aangewezen tot gemeente-vertegenwoordiger in de intercommunales PIDPA en CIPAL.

Inmiddels is hij ook een lid van de Politieraad regio Neteland geworden waarvan de Herentalse burgemeester Jan Peeters de voorzitter is. Alleen de burgemeestersjerp ontbreekt hem nog.

Door de onvoorwaardelijke steun aan Victor Vervloesem die in een 30-tal processen-verbaal betreffende zedenfeiten met jongetjes werd vernoemd, is de sp.a één van de belangrijkste verantwoordelijken voor het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort.

De vzw Werkgroep Morkhoven vermoed dan ook dat er binnen de sp.a een aantal kindermisbruikers actief zijn.

Nog een pikant detail: Victor Vervloesem trad enkele jaren geleden in het huwelijk met zijn vriend. De man is natuurlijk vrij te doen wat hij zelf wil en de vzw Werkgroep Morkhoven heeft geen enkel vooroordeel ten opzichte van de homo's en lesbiennes binnen en buiten de sp.a.

Maar het is mogelijk dat er binnen de sp.a meerdere mensen zijn die niet weten dat vanaf 1 mei 1990, de grens tussen minderjarigen en volwassenen in België is vastgesteld op de leeftijd van 18 jaar...

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----

PS. Sp.a kamerlid Maya Detiège vroeg ons, na toezending van onze informatie, 'geen mails meer te zenden'. Wij begrijpen de gevoeligheid voor dit thema bij de sp.a-mandatarissen. Detiège gaat echter voorbij aan het feit dat de sp.a jarenlang gezwegen heeft over voornoemde zaak, wat heel wat leed bij de kinderporno-slachtoffers en bij de vrienden en familie van Marcel Vervloesem veroorzaakte. De struisvogelpolitiek van Detiège is dan ook volledig misplaatst. (maya.detiege@dekamer.be)

26-10-12

Sp.a Herentals verloor veel stemmen...

politieraad.Neteland.Jan.Peeters.Victor.Vervloesem.gif

Verkiezingen 2012 Herentals

In Herentals gaat de sp.a ('Sociaal', 'progressief', 'Alternatief') opnieuw in zee met haar christen-democratische spitsbroeder (CD&V). 

Jan Peeters (sp.a) blijft burgemeester.

Sp.a verloor veel stemmen. In 2006 haalde de partij nog 32,6 procent, goed voor 11 zetels. Door de N-VA-score van 24,7 procent en de lichte vooruitgang van de CD&V (Vlaamse christen-democraten) viel zij echter terug op 8 zetels.

De vzw Werkgroep Morkhoven heeft tal van vragen rond de Herentalse sp.a-burgemeester Jan Peeters die na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en het stemmenverlies van de sp.a, burgemeester blijft.

Peeters was immers de steunpilaar van het Herentalse sp.a-bestuurslid Victor Vervloesem die de beschuldigingen tegen zijn halfbroer, de Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem, via de kranten Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws in zijn woning van de Geelse Huisvesting organiseerde.
Victor Vervloesem regelde ook de rechtstreekse uitzending van het programma Telefacts van de Vlaamse TV-zender VTM waarin zijn jongere vrienden, zoals hijzelf, in koor kwamen beweren dat zij 'vroeger sexueel misbruikr werden door Marcel Vervloesem. De rehtstreekse uitzending vond plaats in de café-dancing Berkenmus waar dat V. Vervloesem 's nachts wat bijkluste als barkeeper.

Door het langdurig media-proces dat op de daaropvolgende klachten bij de Turnhoutse Justitie volgde, werd de kinderpornozaak Zandvoort waarvoor de internationale pers toen naar het dorpje Morkhoven afzakte, dichtgedekt.

Over Victor Vervloesem die onlangs in het huwelijk trad met een andere man (wat hij vrij is om te doen), bestaan er zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes die in tegenstelling tot de klachten tegen de Morkhoven-aktivist, nooit onderzocht werden.
Ook de Vlaamse pers die zich jarenlang uitsloofde om Morkhoven-aktivist als 'pedofiel' aan de schandpaal te nagelen en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, zweeg de processen-verbaals over de zedenfeiten van Victor Vervloesem dood.

Victor Vervloesem zetelt reeds jarenlang in het bestuur van de Geelse Huisvesting dat Marcel Vervloesem en een met hem bevriend gezin, uit hun sociale woning in de wijk Koninkrijk te Morkhoven zette (alwaar Victor Vervloesem tevens een sociale woning van der Geelse Huisvesting betrekt.

Bij de aanvang van het media-proces tegen Marcel Vervloesem werd hij benoemd tot OCMW-raadslid.

In 2006 werd hij met amper 119 stemmen als sp.a-gemeenteraadslid voor het stadje Herentals naar voren geschoven. Hij mocht de intercommunales PIDPA en CIPAL vertegenwoordigen en werd tot voorzitter van de commissie “veiligheid en politiebeleid” verkozen. Hij is thans ook een lid van de Politieraad Neteland.

De vzw Werkgroep Morkhoven wenst klaarheid in deze kwestie en schreef nu sp.a-voorzitter Bruno Tobback terzake aan gezien haar jarenlange schrijven aan de sp.a-ministers en mandatarissen onbeäntwoord bleef. De bal ligt nu in het kamp van het sp.a partijbestuur.

Foto: Politieraad Neteland met Jan Peeters (vooraan) en Victor Vervloesem (helemaal achteraan)

-----

Victor.Vervloesem.sp.a.Herentals.jpg

Gazet van Antwerpen van 20.1.2012:

Victor Vervloesem (47), naar eigen zeggen ook ooit verkracht door Marcel, is niet verbaasd door deze zoveelste coup de théâtre. "Afleren zal hij het nooit. Het is ziekelijk bij hem. De gevangenis zal daar niks aan veranderen. Of hij kan behandeld worden, betwijfel ik. Marcel gelooft zijn eigen leugens. Hij denkt ook dat hij God de Vader is . Ik ben blij dat hij uit Morkhoven weg is. Hij beweerde altijd dat de wijk het Koninkrijk tegen hem complotteerde, maar nu gebeurd het blijkbaar ook in Turnhout. Bon, de media-aandacht zal hem weer goed doen. Marcel staat graag in de belangstelling."

http://www.gva.be/regio-kempen/turnhout/pedofiel-weer-in-...

Foto: Victor Vervloesem

25-10-12

Verkiezingen 2012: Sp.a Herentals

Vervloesem.peeters.Spa.Herentals.2012.jpg

Verkiezingen 2012 Herentals

In Herentals gaat de sp.a ('Sociaal', 'progressief', 'Alternatief') opnieuw in zee met haar christen-democratische spitsbroeder (CD&V). 

Jan Peeters (sp.a) blijft burgemeester.

Sp.a verloor veel stemmen. In 2006 haalde de partij nog 32,6 procent, goed voor 11 zetels. Door de N-VA-score van 24,7 procent en de lichte vooruitgang van de CD&V (Vlaamse christen-democraten) viel zij echter terug op 8 zetels.

De vzw Werkgroep Morkhoven heeft tal van vragen rond de Herentalse sp.a-burgemeester Jan Peeters die na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en het stemmenverlies van de sp.a, burgemeester blijft.

Peeters was immers de steunpilaar van het Herentalse sp.a-bestuurslid Victor Vervloesem die de beschuldigingen tegen zijn halfbroer, de Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem, via de kranten Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws in zijn woning van de Geelse Huisvesting organiseerde.
Victor Vervloesem regelde ook de rechtstreekse uitzending van het programma Telefacts van de Vlaamse TV-zender VTM waarin zijn jongere vrienden, zoals hijzelf, in koor kwamen beweren dat zij 'vroeger sexueel misbruikr werden door Marcel Vervloesem. De rehtstreekse uitzending vond plaats in de café-dancing Berkenmus waar dat V. Vervloesem 's nachts wat bijkluste als barkeeper.

Door het langdurig media-proces dat op de daaropvolgende klachten bij de Turnhoutse Justitie volgde, werd de kinderpornozaak Zandvoort waarvoor de internationale pers toen naar het dorpje Morkhoven afzakte, dichtgedekt.

Over Victor Vervloesem die onlangs in het huwelijk trad met een andere man (wat hij vrij is om te doen), bestaan er zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes die in tegenstelling tot de klachten tegen de Morkhoven-aktivist, nooit onderzocht werden.
Ook de Vlaamse pers die zich jarenlang uitsloofde om Morkhoven-aktivist als 'pedofiel' aan de schandpaal te nagelen en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, zweeg de processen-verbaals over de zedenfeiten van Victor Vervloesem dood.

Victor Vervloesem zetelt reeds jarenlang in het bestuur van de Geelse Huisvesting dat Marcel Vervloesem en een met hem bevriend gezin, uit hun sociale woning in de wijk Koninkrijk te Morkhoven zette (alwaar Victor Vervloesem tevens een sociale woning van der Geelse Huisvesting betrekt.

Bij de aanvang van het media-proces tegen Marcel Vervloesem werd hij benoemd tot OCMW-raadslid.

In 2006 werd hij met amper 119 stemmen als sp.a-gemeenteraadslid voor het stadje Herentals naar voren geschoven. Hij mocht de intercommunales PIDPA en CIPAL vertegenwoordigen en werd tot voorzitter van de commissie “veiligheid en politiebeleid” verkozen. Hij is thans ook een lid van de Politieraad Neteland.

De vzw Werkgroep Morkhoven wenst klaarheid in deze kwestie en schreef nu sp.a-voorzitter Bruno Tobback terzake aan gezien haar jarenlange schrijven aan de sp.a-ministers en mandatarissen onbeäntwoord bleef. De bal ligt nu in het kamp van het sp.a partijbestuur.

Foto: sp.a- kandidatenlijst Herentals voor 14 oktober 2012, met Victor Vervloesem vooraan (neergezeten)

Sp.a Herentals: http://www.herentals.s-p-a.be

 

21-10-12

Electrabel: omkoping en valsheid in geschrifte

Electrabel.centrale.jpg

Voormalig topman van Electrabel verdacht van omkoping en valsheid in geschrifte

15 mei, 2012 - De Nederlandse justitie verdenkt de directeur van het regionale energiebedrijf Rendo in Meppel van omkoping en valsheid in geschrifte. De man zou in 2006 een miljoen euro hebben gekregen om de overname van de elektriciteitspoot van Rendo door de Belgische energieproducent Electrabel mogelijk te maken. Hij werd vorige week aangehouden na onderzoek door het Functioneel Parket en zit nog vast.

Een voormalig topman van Electrabel wordt eveneens verdacht van omkoping en valsheid in geschrifte rond de overname. Het vermoeden is dat de Rendo-directeur steekpenningen heeft ontvangen op initiatief van deze topman, in ruil voor "het gunnen" van de verkoop, aldus het Functioneel Parket.

Rendo is een energiemaatschappij in delen van Drenthe en Overijssel, met zo'n 100.000 aansluitingen. In 2006 werd een deel van het bedrijf, waarvan negen gemeenten in beide provincies aandeelhouder zijn, voor 66,5 miljoen euro verkocht aan Electrabel. Er zouden ook andere gegadigden zijn geweest die een hogere prijs hadden wilden betalen. (Belga)

http://www.vandaag.be/binnenland/97259_aanhouding-in-corr...

29-09-12

Verkiezingen Brussel: Stem NIET op de Sp.a !

wittemars1996.jpg

We werden jarenlang politiek onder druk gezet om zoveel mogelijk te zwijgen over de kinderpornozaak Zandvoort 'want dat zou in de kaart van extreem-rechts spelen'.

Maar wat is het verschil tussen een extreem-rechtse en een zogenoemde democratische politieke partij die mensen opsluit om ze het zwijgen op te leggen ?

Na onze Open Brief aan justitieminister Turtelboom (Open VLD) waarin we nogmaals protesteerden tegen Marcel Vervloesem's jarenlange verbod om contact met ons op te nemen; om de pers te spreken en om deel uit te maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, is ons geduld op.

In een moderne rechtsstaat kan men dergelijke repressieve en onwettelijke maatregelen niet gebruiken om zaken dicht te dekken.

We willen paal en perk stellen aan deze repressieve praktijken die diepgaand ingrijpen in ons persoonlijke leven en zelfs tot doel hebben om onze langzaam gegroeide vriendschapsrelaties te vernietigen.
Daarom roepen we alle nederlandstalige kiezers in Brussel op om op 14 oktober 2012 door middel van hun stem af te rekenen met de politieke partijen die politieke repressie tot regel stellen.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

------

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpg

Fraude met sociale woningen: zieke 82-jarige op straat

Enkele dagen geleden brachten we verslag uit over een vrouw in de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Herentals) die een zelfmoordpoging ondernam, nadat de Geelse Huisvesting liet weten dat zij op straat zou gezet worden.

De vrouw woont met haar gezin en zieke 82-jarige zieke moeder reeds 23 jaar in een sociale woning.  Zij betaalde altijd tijdig haar huurgeld en zij had nooit problemen met de Geelse Huisvesting.

De problemen ontstonden toen er enkele jaren geleden een fabrieksdirecteur met zijn vrouw en dochter naast het gezin B. kwam wonen.  

In den beginne was de relatie zeer vriendschappelijk maar toen de fabrieksdirecteur voortging op de geruchten dat zijn dochter door mevrouw B. voor zwartwerk werd aangegeven, sloeg de sfeer om.

De fabrieksdirecteur stelde, met enkele nieuwe vrienden in de wijk, een petitie op waarin hij zijn buurvrouw van 'geluidsoverlast' beschuldigde.   De Geelse Huisvesting nam deze klacht ernstig alhoewel de 'geluidsoverlast' nooit door de politie werd vastgesteld en er nooit een Proces-Verbaal van werd opgemaakt.  

Ilse V., de sociaal assistente van de Geelse Huisvesting, liet de laatste tijd niet na om voortdurend te herhalen dat 'het gezin B. niet wilde meewerken aan de voorgestelde verzoeningspogingen en dat men nu voldoende geduld had uitgeoefend'.  Maar in haar brief van 4.11.2008 aan Mevrouw B. schreef zij: 'Geachte Huurder,  Met deze brief willen wij bevestigen dat u gevraagd heeft om samen met de buren rond de tafel te zitten om een oplossing te zoeken voor het burenprobleem. De buren hebben hierop negatief geantwoord'.

Er bestaat zelfs een bandopname van een gesprek waarin Ilse V. zegt dat de fabrieksdirecteur weigerde om aan de ronde tafel te gaan zitten met zijn buren.

De fabrieksdirecteur die, gezien zijn inkomen geen recht heeft op een sociale woning, is inmiddels, zonder op een wachtlijst te worden geplaatst, voor de 5de keer naar een andere sociale woning verhuisd zodat het burenconflict eigenlijk is opgelost.

Freya Van den Bossche, Vlaamse minister van Woonbeleid, werd aangeschreven omtrent deze zaak.  De Minister is dus op de hoogte van het geknoei met het toewijzen van sociale woningen door de Geelse Huisvesting en de onterechte uitdrijving van het gezin B. met de zelfmoordpoging tot gevolg.

De minister werd tevens gewezen op het feit dat vorig jaar een man uit dezelfde wijk, nadat hij in een petitie van enkele buurtbewoners werd aangeklaagd, ook al op straat werd gezet door de Geelse Huisvesting.  Deze man betrok ook reeds meer dan 20 jaar een sociale woning en had nooit poblemen met de Geelse Huisvesting.

Zijn buurvrouw Hilde C., was één van de initiatiefnemers van de petitie.  

Zoals de fabrieksdirecteur, had ook deze vrouw geen recht op een sociale woning omdat zij geen 3 jaar lang in de gemeente was ingeschreven zoals het reglement voorschrijft, en over een eigen huis te Berlaar beschikte.  Toch kreeg zij een sociale woning van de Geelse Huisvesting toegekend. Dat gebeurde dank zij de bemiddeling van enkele Herentalse politici die in het bestuur van de Geelse Huisvesting zetelen.

Minister Van den Bossche (Sp.a) werd verzocht om deze zaken grondig te laten onderzoeken.

----------------

Minister Van den Bossche (Sp.a) vond het niet nodig om een onderzoek in te stellen en het gezinnetje Vervloesem (vrienden maar geen familie van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem), werd na ruim 20 jaar correct de huur te hebben betaald, met hun 80-jarige zieke en bedlegerige moeder, meedogenloos op straat gezet.  

Lijst van de bestuursleden van de Geelse Bouwmaatschappij

Naam Functie Gemandateerd vanuit:

Sannen Jos VoorzitterPrivé-inschrijver

Ceustermans Ingrid BestuurderProvincie Antwerpen

Bulckens Mieke BestuurderPrivé-inschrijver

Claes Herman BestuurderPrivé-inschrijver

Janssens Alfons BestuurderPrivé-inschrijver

Broeckx Gerda BestuurderGemeente Laakdal

Van Eynde Twiggy BestuurderO.C.M.W. Laakdal

Van Hemelen Rony

BestuurderStad Geel

Vranckx Jan BestuurderStad Geel

Bollen Ivo BestuurderO.C.M.W. Geel

Voets Sabine

BestuurderO.C.M.W. Geel

Guns Rob BestuurderGemeente Kasterlee

Hermans Emiel OndervoorzitterGemeente Kasterlee

Lenaerts Hilda BestuurderO.C.M.W. Kasterlee

Verbraecken Harry BestuurderGemeente Westerlo

Van Hemelen Maurice BestuurderGemeente Westerlo

Daems Wim BestuurderO.C.M.W. Westerlo

Voet Jos BestuurderGemeente Hulshout

Veraghtert Jef BestuurderGemeente Meerhout

Hoes Johan BestuurderO.C.M.W. Meerhout

Rymen Maria Bestuurder 

Gemeente Grobbendonk

Van Den Bulck Elisabeth BestuurderO.C.M.W. Grobbendonk

Leirs Marcel Bestuurder 

Stad Herentals

Vervloesem Victor BestuurderStad Herentals

De Vocht Susie Directeur Geelse Huisvesting

Bvba Briers, Bekkers & CoCommissaris-revisor
--

Vanden.Bossche.minister.Sp.a.jpg

De bovenvermelde Victor Vervloesem, bestuurslid van de Geelse Huisvesting, is tevens bestuurslid van Sp.a Herentals.  Hij is toevallig diegene die destijds met een zogenaamd interview in Het Nieuwsblad dat niet meer dan was wat geroddel, mede aan de basis lag van het 10 jaar lange media-proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem dat louter bedoeld was om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken. 

Over V. Vervloesem, die intussen gelukkig getrouwd is met één van zijn vrienden, bestaan er een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes die door de Justitie van Turnhout nooit onderzocht werden. De man is intussen gemeenteraadslid van de Stad Herentals, vertegenwoordigt de Stad Herentals in een aantal intercommunales, en werd tot voorzitter van de Herentalse Commissie 'voor Veiligheid en Politie' benoemd. Het is dan ook bijzonder opmerkelijk dat Marcel Vervloesem, na een door de Sp.a-Herentals ondersteunde petitie, uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij werd gedreven.
De kwestie doet enigszins denken aan de zaak Dutroux waarin heel wat gerechtelijke inspecteurs en magistraten gepromoveerd of politiek benoemd werden.

Aktievoerder Marcel Vervloesem werd onlangs, na opnieuw het slachtoffer te zijn geweest van de zoveelste roddel in Het Nieuwsblad, opnieuw in vrijheid gesteld. En omdat België een land is waarin het recht op vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd, mag hij geen contact opnemen met zijn vrienden en (andere) bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven waarmee hij meer dan 30 jaar samenwerkte en die hem gedurende 2 jaar lang wekelijks in de gevangenis opzochten.  Hij heeft bovendien een spreekverbod met de pers (ook met de minder corrupte buitenlandse pers) en mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden.
Er werd hem in den beginne zelfs een reisverbod opgelegd. De aktievoerder is dus vrij maar heeft dus geen burgerlijk rechten meer. Zelfs de grondwettelijke vrijheid van de Belgische burger om deel uit te maken van een vereniging, werd hem ontnomen. 
De vzw Werkgroep Morkhoven diende terzake zopas een schriftelijke klacht in bij Justitieminister Turtelboom (Open VLD, 'Partij van de Vrijheid') die zich tegenwoordig op een botte manier in de plaats van de rechter stelt om 'elke zweem van partijdigheid bij de magistratuur te bannen'.  Ook VLD-europarlementslid Guy Verhofstadt die destijds antwoordde dat hij zich 'geschokt voelde door de kindermisbruiken', werd opnieuw gecontacteerd alhoewel deze door zijn talrijke benoemingen niet meer de gewoonte heeft om brieven te beäntwoorden.

De Werkgroep Morkhoven nam onlangs even contact op met kamerlid Laurent Michel omdat deze bijna letterlijk werd afgemaakt na zijn parlementaire vragen over de autopsie naar de in de zaak Dutroux vermoorde meisjes Julie en Melissa, die enkel 'van honger en dorst' zouden zijn omgekomen.  Vandaar dat de gerechtelijke politie onlangs weer een huiszoeking uitvoerde bij Marcel Vervloesem.  Men vroeg hem of hij in het bezit was van de cd-rom Dutroux en, indien ja, van wie hij die gekregen had.  De zaak Dutroux moet immers, tesamen met de andere zaken, ten allen koste dichtgedekt blijven.  En het mag vooral niet geweten zijn dat de zaken Dutroux en Zandvoort samenhangen en dat de Werkgroep Morkhoven reeds enkele jaren geleden over de kleutermisbruiken in de Amsterdamse kinderkribben sprak.

We rekenen erop dat de Belgische Staatsveiligheid en de betrokken politici, nu braafjes hun mond houden in plaats van voor 'technische problemen' te zorgen op onze blog.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Freya Van den Bossche (Gent, 26 maart 1975) van de Sp.a.   Zij was van 15 oktober 2005 tot 21 december 2007 vicepremier en minister van Begroting en Consumentenzaken in de federale Belgische regering-Verhofstadt II. Sinds 13 juli 2009 is zij minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie in de Vlaamse regering-Peeters II. Freya Van den Bossche is de dochter van oud-minister Luc Van den Bossche (1947) en filologe Lieve Bracke (1947). Zij richt zich thans vooral tot een politieke elite. 

Kopie van dit artikel aan Sp.a-kamerleden: hans.bonte.vilvoorde.be, john.crombez.vlaamsparlement.be, info.deconinck.belgium.be, maya.detiege.dekamer.be, david.geerts.dekamer.be, caroline.gennez.s-p-a.be, medewerker.kitir.be, info.renaatlanduyt.be, karin.temmerman.s-p-a.be, bruno.tobback.s-p-a.be, bruno.tuybens.dekamer.be, dirk.vandermaelen.dekamer.be, oostende.s-p-a.be, ann.vanheste.s-p-a.be, myriam.vanlerberghe.dekamer.be,

22-09-12

Kinderpornonetwerk Zandvoort: vertaling en overzicht

cd.roms.Zandvoort.jpg


GECORRIGEERDE VERTALING + AANVULLING van het bericht gepubliceerd op   

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2012/08/22/enfants-a-vendre-le-livre-de-marcel-vervloesem.html 

I: HET BOEK ‘KINDEREN TE KOOP’ VAN MISBRUIKNETWERKEN-BESTRIJDER MARCEL VERVLOESEM IS UIT (OP USB-STICK)!!
Vertaling artikel: Eheu

II: Samenvatting van het complot rondom Marcel Vervloesem in het kader van de poging het Zandvoort-schandaal in de doofpot te stoppen.
=================
I-
‘KINDEREN TE KOOP’ : Marcel Vervloesem zaait nu al paniek bij de censoren van Justitie…, maar de eerste exemplaren van de kladversie van zijn boek zijn reeds het ’ ijzeren gordijn’ gepasseerd. Werkgroep Morkhoven heeft vandaag, Vrijdag, de omslag van het lang verwachte boek van Marcel Vervloesem gepubliceerd. Een vertederende tekening die erg contrasteert met de ruwe inhoud van zijn boek: na lezing ervan, zullen de Belgische burgers ontdaan zijn over de omvang van de netwerken van kinderconsumenten, evenals wegens de medeplichtigheid binnen Justitie die deze Belgische pedocriminelen beschermt. Ontstellend. Hardverscheurend. Verontrustend…

Morbide

Jarenlange opsluiting in de gevangenis, belaging, sancties etc…, hebben deze man tenslotte niet kunnen verhinderen zijn eerste getuigenis te publiceren: hij beschrijft in zijn boek gedetaileerd de manier waarop pedofielen hun ’ grondstoffen’ verzamelen, ze uitbuiten, bewerken, en exporteren over de gehele wereld. Hij bewijst in zijn boek, aan de hand van tot nog toe ongepubliceerde documenten, dat de rechters en de poltitici in dit land niet de kant van de misbruikte kinderen kiezen, maar die van hun beulen. Hij noemt namen, opdat bepaalde politici eindelijk de gelegenheid niet meer zullen kunnen ontlopen om verantwoording af te moeten leggen voor hun daden tegenover de kiezers. Hij neemt een aantal rechters op de korrel die daardoor eindelijk hun bezoedelde toga’ s onder ogen zullen moeten zien.

Verheugend

Marcel Vervloesem heeft me vanochtend verteld dat zijn vandaag verschenen boek nu al juridische druk ondervindt om de publicatie ervan te proberen te verbieden. Onze sinistere togadragers en onze ’ politieci’ zullen echter nogal op hun neus kijken, want de Werkgroep Morkhoven is niet voor een gat te vangen: er zal geen enkel exemplaar in de etalage van de boekhandels te zien zijn!

Ondeugend

De eerste Europese collectieven die strijden tegen geinstitutionaliseerd kindermisbruik hebben reeds exemplaren van zijn boek ontvangen, d.w.z. in de vorm van een USB-stick tegen de prijs van 25 euro. Ik zal Marcel komende zondag op een afgesproken plek in Brussel ontmoeten, waar hij mij een digitaal exemplaar van zijn werk zal overhandigen, bedoeld voor onze organisatie ’ Cineyrgiens’ ,-tevens bij wijze van hartelijke groet.

Magistraal

Al een paar uur zijn computers en servers in Belgie, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk druk doende USB-stick na USB-stick te kopieren. Het twintigtal onderzoekers van het collectief NNSPMDF zal hetzelfde doen tijdens de tien dagen van het congres dat ze in het zuiden van Luxemburg organiseert van 20 tot 30 augustus a.s.. De vele lezers van Walhtere Causette op Facebook die hem al om een exemplaar gevraagd hebben van de stick van ’ Cineyrgie’ , zullen dus in september interessante post ontvangen.

Viral

Op dit moment is het boek van 620 pagina’s enkel in het Nederlands verkrijgbaar. Maar de drukker van Cineyrgie heeft de literaire vertaling ervan op zich genomen: d.w.z. een vertaling die haar ruimte laat voor haar eigen schrijfstijl. Ondergetekende VdB neemt zich ook voor om Marcel voor te stellen hem te helpen bij de Franse vertaling van zijn boek, via een bevriende drukker die hij niet nader gaat noemen. Deze vertaling zal binnen enkele weken af zijn…

Collegiaal

Na ons gesprek, gaan Marcel en ik aan de wandel. We zullen meerdere mensen gaan opzoeken. Het is zaak van deze heilige dag gebruik te maken door samen onze goede werken op te biechten waardoor de Stilte opgeblazen zal worden waardoor Belgie tot een tempel en een asiel heeft kunnen worden voor pedocriminelen. In dat zelfde kader zal ik de exquise eer hebben, om een technische en publicitaire alliantie te sluiten tussen Cineyrgie en de Werkgroep Morkhoven, -een zoveelste link in een netwerk dat in de grootst mogelijke discretie een ongelooflijke omvang aan het aannemen is.

Efficient

Geflankeerd door mijn ‘brothers in arms’, met de USB-stick van Marcel op zak, zal ook ik Michelle Martin aanklagen wegens het doodmartelen van de kleine meisjes. Net als de rechters van dit land die moedwillig hebben meegewerkt aan het verwoesten van de onschuld van onze kinderen. Ik zal iedereen aan de schandpaal nagelen die het lef heeft zijn lage wet te willen opleggen aan Justitie. Idem met de perverse low-lives die hun smerige zeden in de plaats van de moraal willen stellen in dit land.

Walgelijk

Onze dochtertjes zijn uiteraard niet van de honger gestorven, -en het is voortaan iedereen duidelijk dat de Kerk evenzeer medeplichtig is aan het beschermen van de netwerken die kinderen seksueel uitbuiten, tenminste geldt dat voor ondergetekende, -en als gedoopt lid van die Kerk zal ik het nooit meer over mijn geweten kunnen krijgen om nog eens te knielen voor haar. De zusters Clarissen hoeven nu alleen nog maar een een bordeel voor gepensioneerde pedofielen te openen, want het slachtoffer M.Martin is nog altijd ijverig op zoek naar ‘gepast’ geld om de schuld te vergoeden die ze heeft bij de lui die haar kwaad gedaan hebben. Ik zal ze een USB-stick sturen met de namen en de foto’s van hun toekomstige klanten, -die kunnen de nonnen dan in hun gebedenboeken stoppen samen met de gebruikelijke vrome plaatjes…

Patrick Vanden Berghe
Bron: http://www.cineyrgie.nl/?id=3244 


Het Boek: Het boek ‘’ Kinderen te koop’- 620 pagina’s op USB-stick (enkel verkrijgbaar in het Nederlands voorlopig) -kan hier besteld worden: 
In Nederland: brenninkmeijer.c@gmail.com 
In Belgie vt6788107@base.be 
Prijs: 25 euro
=================
II-
Ik geef hier nog een overzicht van het schandalige complot rondom Marcel Vervloesem middels een selectie van teksten/fragmenten van teksten van dit weblog van Werkgroep Morkhoven.

—————-
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2012/03/13/interview-marcel-vervloesem-11-3-2012-2.html
Lees op deze site over de kinderpornozaak Zandvoort die in 1998 door Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven werd onthuld en die de hele internationale pers (waaronder zelfs de 3 grootste Japanse kranten) naar het onooglijke dorpje Morkhoven haalde. 
Informeer u over:
- de lange reeks opgezette beschuldigingen van zedenfeiten tegen de aktivist;
- het geknoei met zijn strafdossier;
- de verdwijningen van de ontlastende stukken en getuigenissen uit zijn strafdossier;
- het dichtdekken van de zedenfeiten van zijn halfbroer Victor, de man die als eerste de opgezette verhalen over zogezegde zedenfeiten via de tabloids en VTM lanceerde;
- het laten verdwijnen van de cd-rom(s) Zandvoort;
- de nu 14 jaar lange mediacampagne tegen Marcel Vervloesem;
- zijn jarenlange opsluiting t.g.v. de opgezette zaken tegen hem, -opsluiting tijdens de welke hem als levensgevaarlijk zieke patient (kanker, diabetes, hartziekte) de meest noodzakelijke medische zorg geweigerd werd, zodat hij meerdere malen in een kritieke toestand kwam te verkeren,-hetgeen louter te verklaren is als een poging hem het zwijgen op te leggen door hem mbv justitie, media en ‘publiek opinie’ te liquideren.
- zijn spreekverbod met de pers;
- zijn contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven en verenigingen die kindermisbruiken bestrijden;
- zijn contactverbod met de Belgische en Europese parlementsleden;
- zijn verbod, op straffe van twee jaar gevangenisstraf, tot uitgave van zijn boek;
- de moord op Gina Bernaert-Pardaens in de zaak van de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald;
- het toedekken van de zedenfeiten van een gerenommeerde Franse jeugdmagistraat;
- de directe link van de kinderpornozaak Zandvoort met de zedenzaak in de kinderkribben te Amsterdam die reeds lang gekend was door de justitie:
- de tussenkomst van inspecteur Zicot (zaak Dutroux) in de zaak Zandvoort? enzoverder, enzoverder.
Durf NEEN te zeggen tegen de misleidende en verzwijgende sensatie-pers, en durf jezelf af te vragen waarom men de aktievoerders (en in het bijzonder de aktievoerder Marcel Vervloesem), ten koste van alles de mond tracht te snoeren.  Kom uit je schelp en handel !
Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!
http://www.youtube.com/watch?v=U5aPbNFkB90
—————————
Opsomming officiele aanklachten tegen Victor V.
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2012/03/07/aanklager-marcel-vervloesem-heeft-30-processen-verbaal-wegen.htm
——————-
  
Wat in heel deze zaak opvalt, is de nauwe band tussen justitie en politiek terwijl er een wettelijke ?scheiding der machten? bestaat.
De Herentalse (de gemeente waar Morkhoven- dwz het dorp waar de Werkgroep Morkhoven en haar oud-voorzitter Marcel Vervloesem vandaan komen- onder valt)  burgemeester Jan Peeters, die tevens kamerlid is en in het verleden zelfs even een ministerpost bekleedde, is toevallig goed bekend met Marcel Vervloesem?s halfbroer V. waarvan zo?n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan.  V. is de man die in 1998, na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort waarvoor de internationale pers naar het onbekende Morkhoven afzakte, als zogenaamd ?slachtoffer van vroeger sexueel misbruik door Marcel Vervloesem?, naar de sensatiepers (Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws,) stapte en die met behulp van deze pers zelfs een kleine persconferentie ten zijnen huize plande.  V. liet zijn jongere homo-vrienden vervolgens in een rechtstreekse uitzending met de commerciële televisiezender VTM, gelijkstemmig verklaren dat zij ?vroeger door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt werden?.  Daarna dienden zij een klacht in bij de politie waarop justitie optrad en een berichtje via het persagentschap Belga liet verspreiden.  Het is op die manier dat men ervoor kon zorgen dat de internationale pers, waaronder zelfs de drie grootste Japanse kranten die zeer geinteresseerd waren in de Zandvoortzaak, afhaakten.
Zowel Peeters als V. zetelen in het Herentalse Sp.a-bestuur (Sociaal,Progressief,Alternatief, de vroegere Vlaamse socialistische partij).  V. was jarenlang nuttig omdat hij allerlei werkjes opknapte tijdens de verkiezingscampagne van de Sp.a.
Na de klacht tegen Marcel Vervloesem, verscheen er een petitie in de sociale woonwijk waarin zowel Marcel Vervloesem als V. woonachtig waren.  In die petitie werd geëist dat Marcel Vervloesem vanwege ?zijn slechte naam?, uit de wijk zou verbannen worden en dat de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet zou gehaald worden.  V. die kwasi analfabeet is (fonetisch schrift), zetelt toevallig in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij van wie de sociale woningen zijn en Marcel Vervloesem werd bij zijn voorlopige invrijheidsstelling daadwerkelijk uit zijn woning gezet.
De nietszeggende petitie kwam dank zij de tussenkomst van een CD&V-gemeenteraadslid uit Morkhoven, op de agenda van de gemeenteraad van het stadje Herentals terecht.  Jan Peeters liet verstaan dat hij ?wel oren had? naar de uitbanning van Marcel Vervloesem ?gezien de slechte naam voor Morkhoven en omstreken? en beloofde het verzoek om de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, ?voor onderzoek aan de juridische dienst van het gemeentebestuur over te maken?.
V. is enkele jaren geleden met een 100-tal schamele stemmen tot gemeenteraadslid van Herentals benoemd. Hij zetelde in het bestuur van het Herentalse Openbaar Centrum voor Maatsschappelijk Werk, vertegenwoordigt Herentals in het bestuur van enkele intercommunales en werd ook tot hoofd van de Commissie Veiligheid en Politie van het stadje Herentals benoemd. Bijna alle aanklagers van Marcel Vervloesem hebben (of hadden) een goed contact met V. Dat geeft de indruk dat V. optrad als een soort tussenpersoon van overheid en de kleine criminelen die Marcel Vervloesem telkens beschuldigden.
De vzw Werkgroep Morkhoven begrijpt niet waarom justitieminister Turtelboom die een Turnhoutse procureur tot kabinetschef benoemde, niet ingaat op haar verzoek om de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort waarin het misbruik in de kinderkribben te Amsterdam nauwkeurig staat beschreven, over te laten maken aan de Amsterdamse rechtbank. ....
Indien justitieminister Turtelboom die lid is van de zogezegde ?partij van de burger? (Open VLD) de documenten niet laat overmaken, blijft zij in gebreke en bestaat de kans dat het hele netwerk in Amsterdam dat ondermeer rond de pedofielenvereniging Martijn draait, blijft bestaan.
——————
Justitieminister beschermt kindermisbruikers in Amsterdamse zedenzaak
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2012/03/23/justitieminister-turtelboom-beschermt-kindermisbruikers.html

Justitieminister Turtelboom (VLD, VlaamseLiberalen) wenst de documenten van de kinderpornozaak Zandvoort, waarin talrijke gegevens over de zedenzaak te Amsterdam, blijkbaar niet aan de Nederlandse justitie over te maken. Dat wil zeggen dat zij de kindermisbruikers in de Amsterdamse zedenzaak wil beschermen.  Een andere uitleg voor dergelijke handelswijze bestaat er niet.
Afbeelding (zie link): document uit de kinderpornozaak Zandvoort waarin verwezen wordt naar het kindermisbruik te Amsterdam. Marcel Vervloesem maakte de documenten voor onderzoek over aan procureur Bourlet (zaak Dutroux). Maar de strafrechtbank van Turnhout eiste de documenten op en vervolgde Marcel Vervloesem tevens voor het ? bezit van kinderporno?. Op die wijze werd de kinderpornozaak Zandvoort mede dichtgedekt.
———————-
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2012/03/20/kinderpornozaak-zandvoort-amsterdamse-zedenzaak-20-3-2012.html
De Turnhoutse rechters die 11 jaren lang het media-proces tegen Vervloesem hebben geleid, kunnen zich blijkbaar goed vinden met dergelijke kleine criminelen.  Alle aanklagers van Vervloesem hadden een strafblad. Zij werden veroordeeld voor aanrandiingen, verkrachtingen, afpersingen, diefstallen, inbraken, bendevorming, onvrijwillige doodslag door dronkenschap, gewapende roofovervallen, drugsgebruik, drugshandel enz.  Een paar maanden geleden verdronk een 14-jarig vriendinnetje van Vervloesem?s aanklager nog in de vijver van het Turnhoutse justitiekateeltje.  Zij was bedwelmd geraakt door het opsnuiven van aanstekersgas. 
Het zijn dus dit soort jongeren die met hun verhalen naar de tabloids stappen en waarvan de rechters zeggen dat zij ?geloofwaardig? zijn. Maar ja, als jezelf crimineel bent, dan verandert je visie op de criminaliteit.  Dat geldt ook voor bepaalde rechters binnen de justitie.  Vandaar dat enkele jaren geleden al de ontlastende stukken en getuigenissen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem te Turnhout verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie pas enkele dagen voor Vervloesem?s definitieve veroordeling door het hof van beroep te Antwerpen, toegaf.
—————————
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2012/03/19/kinderpornozaak-zandvoort-zedenzaak-amsterdam-akties-vld-kam.html
Kinderpornozaak Zandvoort - zedenzaak Amsterdam
Uit documenten van de kinderpornozaak Zandvoort blijkt dat de justitie reeds lang op de hoogte was van de kindermisbruiken te Amsterdam, zodat die misbruiken hadden kunnen voorkomen worden. De strafrechtbank van Turnhout gebruikte de documenten die voor onderzoek aan procureur Bourlet (zaak Dutroux) werden overmaakt, om aktivist Marcel Vervloesem tevens voor het ?bezit van kinderpornografie? te vervolgen en de kinderpornozaak Zandvoort verder dicht te dekken.
———————
Zie verder hoe zulke omvangrijke complotten mogelijk zijn de site van Joel van der Reijden: 

https://wikispooks.com/ISGP/dutroux/Belgian_X_dossiers_of_the_Dutroux_affair.htm  , verschillende series artikelen van kleintje muurkrant (‘Van Estoril tot Zandvoor’ etc.) :  http://www.stelling.nl/followup/ , en de vele door mij ondertitelde en/of vertaalde docu’s over internationale kindermisbruik-netwerken ihkv de affarie Dutroux(bis) op mijn youtube kanaal http://www.youtube.com/user/eheu2?feature=results_main , en tenslotte speciaal voor de Nederlandse tak daarin (de affaire Demmink etc.) de site van http://www.klokkenluideronline.nl  

10-09-12

Marcel Vervloesem: Standaard-journalist Mark Eeckhaut

Standaard-journalist Mark Eeckhaut, die tijdens de zaak Dutroux 'vreesde dat het land zou ten onder gaan aan waanzinnige verhalen', schreef ook over Marcel Vervloesem, de Morkhoven-aktivist die vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort, jarenlang vervolgd en opgesloten werd.  

------

'Parket vraagt ,,strenge straf'' voor Vervloesem'
Zelfverklaarde pedojager staat terecht voor misbruik

mark-eeckhaut-wint-dexia-persprijs.jpg

20 januari 2005 - TURNHOUT - De openbare aanklager heeft op het proces strenge straffen geëist voor de zelfverklaarde pedojager Marcel Vervloesem voor het misbruik van negen minderjarigen, ondertussen volwassen mannen. Vervloesem zelf noemt de klachten over misbruik ,,verzinsels''. 

NADAT de zaak eerder al drie keer was uitgesteld, begon gisteren voor de correctionele rechtbank van Turnhout eindelijk het proces tegen Marcel Vervloesem. Pedojager Marcel Vervloesem haalde met zijn vzw Morkhoven in de zomer van 1998 nog de wereldpers met zijn strijd tegen kinderporno. Nu staat hij terecht voor twee zaken van oplichting, bezit van kinderporno en misbruik van negen minderjarigen. 

Het misbruik zou zich afgespeeld hebben in een periode van twintig jaar van de jaren '70 tot '90. De vermoedelijke slachtoffers zijn - op één na - jongens uit de buurt waar Vervloesem woont, in de sociale wijk Koninkrijk in Morkhoven. Ze dienden klacht in na 1998, volgens advocate Machteld Francken omdat ze niet meer konden aanzien dat Vervloesem zich in de pers opwierp als de witte ridder die vocht tegen kindermisbruik. Volgens Francken, die vier slachtoffers vertegenwoordigt, zat er een patroon in het misbruik. ,,De klagers zijn simpele jongens uit een simpel milieu die zich hebben laten intimideren door Vervloesem. Marcel Vervloesem chanteerde en bedreigde hen. Eén jongen dreigde hij aan te geven aan de politie omdat hij hasj rookte. Tegen een andere die thuis weggelopen was, zei hij dat hij ervoor zou zorgen dat hij geplaatst zou worden in een instelling.'' 

Een man getuigde in het dossier hoe chef-magazijnier Vervloesem er begin jaren '70 mee dreigde dat hij ervoor zou zorgen dat de - toen 16-jarige - magazijnier zijn werk zou verliezen als hij niet zou doen wat Vervloesem wilde.

Volgens de getuigenissen van de jongens nam Vervloesem hen mee naar de zolder en dwong hij hen daar eerst zichzelf en daarna hem te masturberen. ,,Later volgden er nog feiten van aanranding op de eerbaarheid, maar ook van verkrachting'', aldus Francken.

Procureur Chris Van der Flaas wees er in zijn rekwisitoor op dat Vervloesem op 28 november 1979 al eens geïnterneerd werd na de aanranding op de eerbaarheid van een minderjarige. Hij werd pas tien jaar later definitief genezen verklaard. De procureur noemde Vervloesem ,,een ernstig kindermisbruiker''. 

De procureur vermoedde dat Vervloesem kinderporno bestreed ,,voor de kick die hij ervan kreeg of voor zijn eigen plezier. Onder het motto de aanval is de beste verdediging.'' Hij eiste een strenge straf. De maximumstraf voor dergelijke feiten is tien jaar. 

Dominique Defrance, de advocaat van Marcel Vervloesem, pleitte zoals aangekondigd, het bestaan van een groot complot van de slachtoffers tegen Vervloesem. ,,Er is geen enkel objectief bewijs tegen mijn cliënt. Er zijn alleen de verklaringen van negen beweerde slachtoffers van wie acht elkaar kenden. Die mensen en hun verklaringen zijn opgedoken in het post-Dutroux-tijdperk. En van wat kon je iemand na Dutroux beter beschuldigen dan van pedofilie? Er zit tussen de getuigen maar één slachtoffer dat de acht anderen niet kent en hij is volgens mij niet geloofwaardig.'' 

Volgens Marcel Vervloesem en zijn advocaat ligt Vic Vervloesem, de broer van Marcel, aan de oorsprong van de klachtenregen. Vic zou Marcel Vervloesem hebben zwartgemaakt uit jaloezie op de beroemdheid van Marcel. Defrance vergeleek het proces tegen Vervloesem zelfs met de heksenprocessen in het verleden. ,,Die werden eerst op de brandstapel gezet. Pas als ze brandden, geloofde men dat het geen heksen waren.'' 

De zaak wordt voortgezet op 9 februari met het vervolg van het pleidooi van Vervloesem. Tegen die datum gaat het openbaar ministerie op vraag van voorzitter François Caers na of het mogelijk is Vervloesem en de negen vermeende slachtoffers alsnog aan de leugendetector te ondervragen. Het is zeer ongewoon dat een rechter tijdens het proces vraagt om een test met de leugendetector. De Turnhoutse rechter Caers heeft het nog een keer eerder gevraagd in een zedenzaak.

Auteur: Mark Eeckhaut

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=GFP...

-----

Marcel.Boekvorm.jpg

Het boek 'Kinderen te Koop' van Marcel Vervloesem waarvan het script enkele maanden geleden door de justitie in beslag werd genomen, en dat onlangs op USB-stick werd gezet, is thans ook verkrijgbaar in boekvorm en kost 25 euro.
Voor Nederland:
 brenninkmeijer.c@gmail.com
Voor België: 
vt6788107@base.be

03-09-12

Micha Kat meeting: 10 September 9 uur - Rechtbank Den Haag

vendetta-guy-fawkes-mask-on-black.jpg

Door Micha Kat

Op woensdag 29 augustus (11:15 uur) vindt een zogeheten ‘regiezitting’ plaats op de Haagse rechtbank in de ‘grote’ strafzaak (hoger beroep) tegen Eric Donk en Micha. Wij zijn in eerste aanleg veroordeeld tot dienstverlening. Het gaat in deze zaak om de graffiti-waarschuwing die ik aanbracht op het huis van Demmink in Den Haag, de graffiti op de panden van Justitie in Den Haag, de graffiti op het Nederlands hoofdkantoor van de Bilderberg en de ‘verstoring’ van het verhoor van Nout Wellink voor de commissie De Wit. De regiezitting gaat over het horen van getuigen. Jullie herinneren je nog dat in eerste aanleg SP-Kamerlid Jan de Wit kwam opdraven, maar dat we weigerden hem vragen te stellen toen de rechter ons verbood zijn verhoor te filmen. Op onze lijst van te horen getuigen staan onder meer Wellink en ook Demmink. Bij het verhoor van die laatste zal de vraag centraal moeten staan hoe er sprake kan zijn van een strafbaar feit als de misstand die aan de kaak wordt gesteld van extreem groot maatschappelijk belang is. Iedereen is welkom op de zitting bij het Haagse Hof. Een probleem is wel dat er bij dit Haagse Hof een pedo-rechter die een grote rol speelt in het Demmink-dossier: Jan Wolter Wabeke.

Een ander cruciaal punt in deze zaak is dat het OM onze camera heeft gestolen met de cruciale opnames van onze graffiti-acties. Zowel camera als opnames hebben we nooit teruggekregen: het OM houdt ze al 3 jaar vast ‘in het belang van het onderzoek’. De beelden zijn ook van grote historische waarde omdat er voor het eerst in de geschiedenis  - voor zover wij kunnen nagaan - gebruik werd gemaakt van de ‘V 4 Vendetta-maskers’ die later symbool zouden worden van het verzet tegen de gevestigde orde. Intussen dreigt nu de situatie te ontstaan dat ik nooit meer mijn normale leven kan oppikken onder de tsunami aan juridische terreur van de zwarte maffia.

Zoals jullie hierboven hebben gemerkt is deze brief gedateerd waardoor de zitting reeds heeft plaatsgevonden. Enerzijds komt dat door het censureren van post op de PI Zoetermeer en anderzijds doordat de post niet altijd binnen 24 uur bij mij binnen is. Daarnaast is mijn (type-)snelheid nog niet zo groot dat ik hem al binnen enkele uren kan doorsturen.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om ook te melden dat de regiezitting van woensdag eigenlijk volledig uit de hand is gelopen.  Micha zal dat nog persoonlijk melden (is onderweg) maar voorlopig mag je al wel weten dat er woensdag alwéér een rechter met de staart tussen haar benen van het strijdtoneel is verdwenen. Het gaat maar door, het gaat maar door..

Op maandag 10 September 2012, te 9 uur, komt de zaak voor de Rechtbank in Den Haag -
Prins Clauslaan 60 - 2500 EH DEN HAAG - Be There !!!

Micha Kat: 10 September 9 uur - Rechtbank Den Haag

Kat-eruit-Joris-D-erin.jpg

Regiezetting - Part 1

Dit interview van Micha is een update in de zaak 11-2-11 die nog steeds gaande is. De (wrakings-) procedures nemen een steeds onthutsender vorm aan en geven gaandeweg steeds beter inzicht in het functioneren van de rechterlijke macht in ons land anno 2012 maar - en vooral - van de corruptie bij de Haagse rechtbank.
Het zijn o.a. de Haagse rechters Hans Westenberg, Pieter Kalbfleisch en Frits Bakker die door toedoen van Micha Kat als een dief in de nacht moesten vertrekken. Verder was deze zelfde rechtbank zelfs partij in de strafzaak tegen Micha omdat hij ook het gerechtsgebouw op het Prins Clausplein had besmeurd, hetgeen in eerste aanleg ook was erkend door rechter mr. Puite 'in te vliegen' vanuit Rotterdam. Daarna bleek o.a. (de 'besmette' en Haagse), mr. Paris ook al niet onpartijdig vanwege zijn rol in de Chipsholzaak waardoor het Kort Geding strandde over een opheffing van het voorarrest van Micha. En nu moet dus ook nog eens blijken dat mevr. mr. Th.W.H.E. Schmitz, vice-president van het gerechtshof 's-Gravenhage ook al een dubieuze rol te hebben gespeeld.
Was het dus eerst mr. Schmitz in een geheime (wrakings-) zitting waar Micha en zijn advocaat niet eens mochten pleiten, maar vooral laakbaar en totaal onrechtmatig is het daaruit voortvloeiende vonnis van mr. Schmitz omdat dit zelfs totaal corrupt was. 

Micha mocht de rechtbank Den Haag voortaan niet meer wraken (!) en, nog idioter was dat hij de hele aanleiding van dit alles, de zaak Westenberg cs., zelfs niet eens meer ter verdediging mocht gebruiken!! (Voor de kenners: waarmee de strafuitsluitingsgrond, op basis van het algemeen belang, op voorhand door mr. Schmitz werd getorpedeerd!!

Strafuitsluitingsgrond http://nl.wikipedia.org/wiki/Schulduitsluitingsgrond).

En diezelfde mr. Schmitz bestond het vervolgens om het hoger beroep daartegen van Micha woensdag jl. nog even zèlf voor te willen zitten..? Het is niet eens zozeer een schande meer. Het is het ultieme bewijs van de teloorgang van onze onafhankelijke rechtspraak...

https://www.youtube.com/watch?v=I3BigoZ0uQ8&list=PL7E...
Maandag 10 September 9 uur - Rechtbank Den Haag -
Prins Clauslaan 60 - 2500 EH DEN HAAG - Be There !!!

----------------------------------------------------------

Micha Kat en de justitiële 'psychologie'
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/14468/micha-ka...

Haagse rechtbank voelt nattigheid...
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/8971/haagse-ho...

TOTALE TERREUR VAN DE TOGA'S :
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/9152/totale-te...

Corrupte rechter: mr. K. Puite :
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/4635/corrupte-...

JDTV Afl.77 - Grafitti :
http://www.youtube.com/watch?v=uBrQvq9Q6xk

JDTV - Der Prozess "11-2-11" :
http://www.youtube.com/playlist?list=PLE41FC7EAF9744C2B

30-08-12

Dossier-Dutroux bis - Michelle Martin: Paul Marchal begrijpt er niets van...

Lejeune.Turtelboom.jpg

Paul Marchal: "Vervroegde vrijlating Martin is onbegrijpelijk"

9.5.2011 - Paul Marchal, de vader van An, vindt het absoluut niet kunnen dat Michelle Martin, de vroegere echtgenote van Marc Dutroux, dinsdag vervroegd vrijgelaten kan worden. Marchal heeft het nieuws ook via de media moeten vernemen...

"Ik begrijp de procedure van justitie wel, maar dit is onbegrijpelijk. In de jaren 80 werd Michelle Martin al een eerste keer voor dergelijke feiten veroordeeld. Dat maakt van haar eigenlijk een recidivist. Omdat zij toen voor een correctionele rechtbank en in 2004 voor het hof van assisen veroordeeld werd, beschouwt de rechtbank dat echter niet als recidivisme. Anders zou zij nu, na de helft van haar straf, nog niet vrij kunnen komen."

"De mogelijke vrijlating geeft me een heel wrang gevoel. Ik vind dat justitie hiermee een misplaatst voorbeeld geeft. Hoe zit het dan met andere dossiers? Wat geeft dat nu voor beeld aan het buitenland?"

Marchal betreurt vooral dat hij het nieuws over de mogelijke vrijlating via de pers heeft moeten vernemen. "Ik vind het enorm jammer dat na 16 jaar de slachtofferbejegening nog steeds slecht verloopt. Ik heb op de slachtofferfiche laten weten dat ik persoonlijk op de hoogte van de procedure gehouden wil worden, maar van de rechtbank heb ik niets over de mogelijke vrijlating van Martin vernomen. Dat vind ik bijzonder pijnlijk."

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1044968/paul-march...

-----

Het dossier-Dutroux bis zal stopgezet worden zonder resultaat. Dat zegt Paul Marchal, vader van Ann, één van de slachtoffers...

23 augustus 2010 - Vandaag is het exact 15 jaar geleden dat Ann Marchal en Eefje Lambrecks verdwenen. De twee Hasseltse meisjes waren toen op vakantie in Oostende. Ze werden ontvoerd en later vermoord door Marc Dutroux.

Na het dossier-Dutroux werd er in 2001 een dossier-Dutroux bis geopend. Hierin werden de netwerken rond Dutroux onderzocht.

"Maar met dit dossier wordt niets gedaan", vertelt Paul Marchal aan TV Limburg. "Het is aan het doodbloeden en zal binnen de kortste keren door de onderzoeksrechter worden afgesloten". Volgens de man zou de rechter al enkele pogingen hiertoe hebben ondernomen.

http://www.vandaag.be/binnenland/44673_paul-marchal-dutro...

27-08-12

'KINDEREN TE KOOP' op USB-stick

COVER.boek.Marcel.jpg

HET BOEK ‘KINDEREN TE KOOP’ VAN MISBRUIKNETWERKEN-BESTRIJDER MARCEL VERVLOESEM IS UIT (OP USB-STICK)!!

‘KINDEREN TE KOOP’ van Marcel Vervloesem zaait nu al paniek bij de censoren van Justitie…, maar de eerste exemplaren van de kladversie van zijn boek zijn reeds het ’ ijzeren gordijn’ gepasseerd. Werkgroep Morkhoven heeft vandaag, Vrijdag, de omslag van het lang verwachte boek van Marcel Vervloesem gepubliceerd. Een vertederende tekening die erg contrasteert met de ruwe inhoud van zijn boek: na lezing ervan, zullen de Belgische burgers ontdaan zijn over de omvang van de netwerken van kinderconsumenten, evenals wegens de medeplichtigheid binnen Justitie die deze Belgische pedocriminelen beschermt. Ontstellend. Hardverscheurend. Verontrustend…

Morbide

Jarenlange opsluiting in de gevangenis, belaging, sancties etc…, hebben deze man tenslotte niet kunnen verhinderen zijn eerste getuigenis te publiceren: hij beschrijft in zijn boek gedetaileerd de manier waarop pedofielen hun ’ grondstoffen’ verzamelen, ze uitbuiten, bewerken, en exporteren over de gehele wereld. Hij bewijst in zijn boek, aan de hand van tot nog toe ongepubliceerde documenten, dat de rechters en de poltitici in dit land niet de kant van de misbruikte kinderen kiezen, maar die van hun beulen. Hij noemt namen, opdat bepaalde politici eindelijk de gelegenheid niet meer zullen kunnen ontlopen om verantwoording af te moeten leggen voor hun daden tegenover de kiezers. Hij neemt een aantal rechters op de korrel die daardoor eindelijk hun bezoedelde toga’ s onder ogen zullen moeten zien.

Verheugend

Marcel Vervloesem heeft me vanochtend verteld dat zijn vandaag verschenen boek nu al juridische druk ondervindt om de publicatie ervan te proberen te verbieden. Onze sinistere togadragers en onze ’ politieci’ zullen echter nogal op hun neus kijken, want de Werkgroep Morkhoven is niet voor een gat te vangen: er zal geen enkel exemplaar in de etalage van de boekhandels te zien zijn!

Ondeugend

De eerste Europese collectieven die strijden tegen geinstitutionaliseerd kindermisbruik hebben reeds exemplaren van zijn boek ontvangen, d.w.z. in de vorm van een USB-stick tegen de prijs van 25 euro. Ik zal Marcel komende zondag op een afgesproken plek in Brussel ontmoeten, waar hij mij een digitaal exemplaar van zijn werk zal overhandigen, bedoeld voor onze organisatie ’ Cineyrgiens’ ,-tevens bij wijze van hartelijke groet.

Magistraal

Al een paar uur zijn computers en servers in Belgie, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk druk doende USB-stick na USB-stick te kopieren. Het twintigtal onderzoekers van het collectief NNSPMDF zal hetzelfde doen tijdens de tien dagen van het congres dat ze in het zuiden van Luxemburg organiseert van 20 tot 30 augustus a.s.. De vele lezers van Walhtere Causette op Facebook die hem al om een exemplaar gevraagd hebben van de stick van ’ Cineyrgie’ , zullen dus in september interessante post ontvangen.

Viral

Op dit moment is het boek van 620 pagina’s enkel in het Nederlands verkrijgbaar. Maar de drukker van Cineyrgie heeft de literaire vertaling ervan op zich genomen: d.w.z. een vertaling die haar ruimte laat voor haar eigen schrijfstijl. Ondergetekende VdB neemt zich ook voor om Marcel voor te stellen hem te helpen bij de Franse vertaling van zijn boek, via een bevriende drukker die hij niet nader gaat noemen. Deze vertaling zal binnen enkele weken af zijn…

Collegiaal

Na ons gesprek, gaan Marcel en ik aan de wandel. We zullen meerdere mensen gaan opzoeken. Het is zaak van deze heilige dag gebruik te maken door samen onze goede werken op te biechten waardoor de Stilte opgeblazen zal worden waardoor Belgie tot een tempel en een asiel heeft kunnen worden voor pedocriminelen. In dat zelfde kader zal ik de exquise eer hebben, om een technische en publicitaire alliantie te sluiten tussen Cineyrgie en de Werkgroep Morkhoven, -een zoveelste link in een netwerk dat in de grootst mogelijke discretie een ongelooflijke omvang aan het aannemen is.

Efficient

Geflankeerd door mijn ‘brothers in arms’, met de USB-stick van Marcel op zak, zal ook ik Michelle Martin aanklagen wegens het doodmartelen van de kleine meisjes. Net als de rechters van dit land die moedwillig hebben meegewerkt aan het verwoesten van de onschuld van onze kinderen. Ik zal iedereen aan de schandpaal nagelen die het lef heeft zijn lage wet te willen opleggen aan Justitie. Idem met de perverse low-lives die hun smerige zeden in de plaats van de moraal willen stellen in dit land.

Walgelijk

Onze dochtertjes zijn uiteraard niet van de honger gestorven, -en het is voortaan iedereen duidelijk dat de Kerk evenzeer medeplichtig is aan het beschermen van de netwerken die kinderen seksueel uitbuiten, tenminste geldt dat voor ondergetekende, -en als gedoopt lid van die Kerk zal ik het nooit meer over mijn geweten kunnen krijgen om nog eens te knielen voor haar. De zusteres Clarissen hoeven nu alleen nog maar een bordeel voor gepensioneerde pedofielen te openen, want het slachtoffer M.Martin is nog altijd ijverig op zoek naar ‘gepast’ geld om de schuld te vergoeden die ze heeft bij de lui die haar kwaad gedaan hebben. Ik zal ze een USB-stick sturen met de namen en de foto’s van hun toekomstige klanten, -die kunnen de nonnen dan in hun gebedenboeken stoppen samen met de gebruikelijke vrome plaatjes…

Patrick Vanden Berghe

Bron: http://www.cineyrgie.nl/?id=3244

Vertaling artikel: Eheu

------

Het boek ' kinderen te koop' (620 pagina's op USB-stick en enkel verkrijgbaar in het Nederlands voorlopig) kan hier besteld worden:

In Nederland: brenninkmeijer.c@gmail.com 

In België: vt6788107@base.be 

Prijs: 25 euro

23-08-12

Jean-Denis Lejeune vraagt snelle bijsturing van het gerecht

Lejeune.Turtelboom.jpg

'Snelle bijsturing van het gerecht'

Beste K., 

Wat die relatie Marcel Vervloesem - Werkgroep Morkhoven betreft.  Het is inderdaad schandalig wat hier gebeurd is !  En niet alleen voor Marcel !
 
Sinds wanneer heeft Justitie het recht om verenigingen door middel van een contactverbod tussen bestuursleden te bestrijden en  jarenlange vriendschappen te vernietigen ?
En waar is de vrijheid gebleven om deel uit te maken van een vereniging ?
 
Sinds wanneer kan de Justitie iemand een spreekverbod opleggen met de pers; een reisverbod instelllen; een contactverbod opleggen met verenigingsleden, vrienden en kennissen ?
Waar is de zogenaamde vrije meningsuiting?   Waar is de zogenaamde persvrijheid?
 
Als bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven worden we nu al jaren gecriminaliseerd en buiten de wet gesteld door de justitie terwijl we niets misdaan hebben en we geen strafblad hebben. We hebben ons alleen verzet tegen het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort.
 
Zoals ik al zei, is er dan nog dat artikeltje in Het Nieuwsblad van Ivoke Meulemans, een zogenaamde gerechtsjournalist die met zijn jarenlange artikeltjes over de 'zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem', bewijst dat hij in dienst van het Turnhoutse gerecht werkt.  Vandaar dat hij na de eerste vrijlating van Marcel ook beweerde dat 'Marcel Vervloesem met de vzw Werkgroep Morkhoven gebroken had'.
Ik vraag mij af waarom de Raad voor de Journalistiek die zich een 'Onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media' noemt, nooit reageerde op onze klachten terzake.
 
Zoals je weet, werd er destijds ook een petitie opgesteld door enkele mensen uit Noorderwijk (Marcel's halfbroer Victorreke en konsoorten, die met hun verzonnen klachtjes justitie moesten helpen om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken).
Die petitie werd door een Morkhovens CD&V-gemeenteraadslid ( Victorreke was destijds bij de CD&V, toen nog CVP genoemd) op de agenda van de Herentalse stadsraad geplaatst.
Burgemeester Jan Peeters (kamerlid Sp.a, partij van Victorreke) zei toen op een hypocriete manier dat hij 'zich kon weervinden in het feit dat Marcel Herentals en omstreken een slechte naam bezorgde' en dus uit zijn woning en woonomgeving kon gedreven worden. 
Over de eis in de petitie om de Werkgroep Morkhoven 'van het Internet te verwijderen', stelde Peeters dat hij 'dit zou voorleggen aan de juridische dienst van de stad'.
 
Kort na zijn vrijlating werd Marcel inderdaad uit zijn woning gezet.  Dat gebeurde ook met Marcel's vrienden en hun 81-jarige bedlegerige moeder omdat die destijds deel uitmaakten van het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven. 
Dat was geen probleem.  Victorreke zetelt immers al jarenlang in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij die de sociale woningen beheert.
 
Door Marcel een contactverbod op te leggen, kan de vzw Werkgroep Morkhoven geen wettelijk verplichte algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen meer organiseren (Marcel zetelt nog steeds in de Raad van Bestuur).  Zij kan dus, officieel gezien, ook geen enkele beslissing meer nemen. En ook op financieel vlak wordt zij op die wijze al jarenlang geblokkeerd.
 
In feite zouden we hiervoor een advocaat moeten aanstellen, maar ja, je weet hoe de Belgische justitie werkt. Zij staat boven de wet en moet aan niemand verantwoording afleggen.
 
Ik vind het vreemd dat Jean-Denis Lejeune die de kinderpornozaak Zandvoort nooit ernstig heeft genomen, nu inééns een manifestatie organiseert tegen de vrijlating van Michelle Martin en voor de zoveelste 'hervorming van de justitie'.  Dat levert hem veel sympathie op terwijl hij gedurende de afgelopen jaren, bij wijze  van spreken, dagelijks met de justitie aan tafel zat.  
Is het een toeval dat hij het, na zijn postje bij Child Focus en nadat hij tot adviseur energie en leefmilieu op het kabinet van staatssecretaris Melchior Wathelet werd benoemd, thans deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 ?  

-------

'Journalistieke code'

De regels van de journalistieke beroepsethiek zijn neergeschreven in de Code van de raad voor de journalistiek (pdf), die op 20 september 2010 is goedgekeurd (en op 23 april 2012 is aangevuld) door de raad van bestuur van de VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek, waarin de journalistenverenigingen, de uitgeversfederaties en de grote mediahuizen vertegenwoordigd zijn.

De code is bedoeld als een leidraad voor de praktijk. Hij bevat in totaal 27 artikelen, en wordt aangevuld met richtlijnen die sommige artikelen concreet toelichten. De code zal ook door de raad voor de journalistiek worden gebruikt om vragen en klachten te beantwoorden die bij de raad worden ingediend.

De code is onder meer geïnspireerd op twee oudere teksten, waar voordien veel naar werd verwezen. De eerste is de Verklaring der rechten en plichten van de journalist, die in 1971 door zes Europese journalistenbonden en in 1972 door de internationale journalistenfederatie IFJ is aangenomen. De tweede is de Code van journalistieke beginselen, die in 1982 is onderschreven door de Belgische journalistenvereniging AVBB en de uitgeversbonden van dagbladen BVDU en van magazines NFIW, tegenwoordig ThePPress. Daarnaast bestaan er nog diverse andere codes die op redacties in gebruik zijn.

De raad voor de journalistiek past de principes van zijn code toe op concrete gevallen uit de praktijk. Het gaat daarbij om de inachtneming van beroepsethische minimumregels. Journalistieke beroepsethiek valt overigens niet samen met wat de wetgeving en de rechtspraak zeggen over de persvrijheid en de beperkingen ervan. Soms lopen recht en ethiek gelijk, maar soms ook lopen hun stellingnamen uiteen. Daarom komt een ethische tekortkoming nog niet automatisch neer op een fout in de juridische zin van het woord. Wanneer de raad voor de journalistiek een beroepsethische tekortkoming vaststelt, houdt dit dus geen enkele erkenning in van de juridische aansprakelijkheid van de betrokkene, noch in de burgerrechtelijke zin, noch in de strafrechtelijke zin.

http://www.rvdj.be/journalistieke-code

21-08-12

Manifestatie vrijlating Michelle Martin

Lejeune.19.8.jpg

Jean-Denis Lejeune, die door de pers op een gezinsvriendelijke manier,'de papa van het vermoorde meisje Julie' wordt genoemd, organiseerde op zondag 19 augustus een manifestatie 'om te voorkomen dat Michelle Martin daadwerkelijk vrijkomt'. Daarmee kan hij natuurlijk op veel steun rekenen.

Alhoewel de vzw Werkgroep Morkhoven het protest tegen de vrijlating van Michelle Martin ondersteunt, stelt zij zich heel wat vragen rond de huidige voortrekkersrol van Lejeune.

Onlangs stelde Kamerlid Laurent Louis enkele vragen over het autopsie-rapport van Julie en Melissa in de zaak Dutroux.
Louis werd op een vernietigende manier door de politici aangevallen; er werd een cordon sanitaire rond hem geëist; verschillende kamerleden en ministers eisten de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid; er werd een wekenlange media- lastercampagne tegen hem gevoerd; hij werd tengevolge een klacht van Lejeune en op vraag van justitieminister Turtelboom (VLD) als een misdadiger voor de rechtbank gesleept en men wil hem aan een psychiatrisch onderzoek onderwerpen.

Voor de vzw Werkgroep Morkhoven die het niet eens met alle standpunten van Louis en die ervaren heeft met welke middelen men haar het zwijgen probeert op te leggen over de kinderpornozaak Zandvoort, gaan bovengenoemde reacties en maatregelen veel te ver en hebben zij weinig met een 'democratie' maar eerder met een politieke dictatuur te maken.

De Werkgroep herinnert eraan dat het engelstalig tijdschrift 'The Sprout'  dat destijds een artikel publiceerde over het autopsieverslag van de meisjes Julie en Melissa in de zaak Dutroux, na een klacht van ondermeer Jean-Denis Lejeune, door de Justitie metéén uit de rekken werd genomen terwijl dit artikel aantoonde dat Julie en Melissa niet enkel van 'honger en dorst' zijn opgekomen maar vermoedelijk het slachtoffer werden van rituele moorden waarbij zij zwaar misbruikt en gefolterd werden.

De Werkgroep stelt zich reeds geruime tijd een aantal vragen rond Lejeune die tijdens de zaak Dutroux als zogenaamde woordvoerder van de ouders van de slachtoffers in de zaak Dutroux, in het bestuur van Child Focus terechtkwam.

Maar er is meer...
Child Focus heeft zich altijd voorgedaan als een onafhankelijke vereniging terwijl zij een puur instrument is van de Belgische Staat en Justitie.  Was dit misschien bedoeld om de zaak Dutroux en andere zaken (waaronder de kinderpornozaak Zandvoort) dicht te dekken en om België, na de internationale aandacht voor de zaak Dutroux, opnieuw een positief imago te bezorgen in binnen- en buitenland ?

Enkele jaren geleden liet Lejeune uiterst schokkend materiaal uit de kinderpornozaak Zandvoort dat hem door Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven werd opgezonden, aan de Justitie overmaken.  Dat werd metéén als een klacht opgevat tegen Vervloesem terwijl de informatie die aan Lejeune werd overgemaakt juist bedoeld was om hem (en Child Focus dat al verschillende keren tevergeefs was gecontacteerd) in te lichten over de kinderpornozaak Zandvoort en de manier waarop deze zaak werd dichtgedekt.
Korte tijd nadien verdween Marcel Vervloesem door enkele inééngeknutselde klachtjes en het jarenlange mediaproces dat tegen hem werd gevoerd, voor 2 jaar achter de tralies.
Men moet immers niet verwachten dat de justitie een onderzoek voert naar kindermisbruiken terwijl zij door middel van eigen misdaden in de doofpot stopt.

Het valt op dat de recente vragen van kamerlid Michel rond het autopsieverslag van Julie en Melissa, opnieuw gevolgd werden door een klacht van Lejeune bij de Justitie.
Lejeune telefoneerde hierbij zelfs naar Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet die, nadat zij via een persmededeling verklaarde dat de woorden van Lejeune haar 'tot tranen hadden gedwongen', onmiddellijk maatregelen eiste tegen Michel. Lejeune en Milquet zijn beiden bestuursleden van de CdH (franstalige christen democraten). Misschien hoopte Lejeune met zijn aktie wel de plaats van de gecriminaliseerde en de gepsychiatriseerde Louis in te nemen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Lejeune is echter altijd een opportunist geweest die geen enkele kans ongebruikt laat.
Nu, na het voorval rond Laurent Louis, iederéén weet dat hij voor de CdH op de derde politieke plaats staat voor de Kamer in Luik, verklaarde hij na de manifestatie dat hij zich wil 'wijden aan het verzet tegen de voorlopige vrijlating van Michelle Martin en de projecten van zijn asbl Objectif Ô'.
Het zou een verkiezingsmanoeuver kunnen zijn maar Lejeune is reeds aangesteld als raadgever voor milieu en energie aan het kabinet van staatssecretaris Melchior Wathelet.  Het is dus misschien interessanter voor hem om als een soort belangeloze volksvriend bekend te staan die af en toe een kleine wederdienst biedt aan zijn politieke vrienden. Of misschien mikt hij zelfs hoger.

Zoals de Belgische justitieministers reeds jaren doen, pleit Lejeune thans voor een 'snelle hervorming van justitie'.  De CdH zal er nu waarschijnlijk voor zorgen dat er hier en daar wat nieuwe voorstellen komen en nieuwe wetten inzake de 'hervorming van justitie' worden goedgekeurd om bij de volgende verkiezingen beter te scoren.
Zoals bij Child Focus reeds het geval was, lijken de broodjes voor Lejeune weer gebakken te zijn.

De manifestatie van 19 augustus te Brussel kreeg opvallend veel media-aandacht terwijl de kinderpornozaak Zandvoort jarenlang, door middel van de klachten en het media-proces tegen Marcel Vervloesem, werd doodgezwegen.
Justitie legde Marcel Vervloesem een spreekverbod met de pers en een reisverbod op. Hij mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden en mag geen contact opnemen met zijn vrienden-bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven. Justitie liet een paar jaren geleden een berichtje in Het Nieuwsblad plaatsen waarin stond dat hij met de vzw Werkgroep Morkhoven 'gebroken' had.  Mensen zoals Lejeune die, bij wijze van spreken, dagelijks aan tafel zaten met justitie, zijn daarvoor verantwoordelijk.

19-06-12

Nederland: willekeurige aanhoudingen en opsluitingen

JanBoeykens.Morkhoven.jpg

De Nederlandse onderzoeksjournalist Micha Kat zou zijn opgepakt omdat hij de schorsings-voorwaarden zou hebben geschonden.  

Tot onze verwondering blijkt de vastgestelde 'schending van de schorsings-voorwaarden' enkel gebaseerd te zijn op een wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Cybercrime van de KLPD naar de teksten van Micha Kat zelf en de recente teksten die naar zijn eigen zeggen niet door hem zouden zijn geschreven.

Dat wijst er dus op dat Micha Kat bij zijn voorlopige invrijheidsstelling, van rechtswege een spreek- en publicatieverbod kreeg opgelegd.

Dat doet erg veel denken aan de zaak Vervloesem.

Vier jaar geleden kreeg Marcel Vervloesem van de Belgische aktiegroep vzw Werkgroep Morkhoven die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, per vonnis een spreekverbod met de pers opgelegd terwijl die verder mocht blijven gaan met hem aan de schandpaal te nagelen.  

Onlangs publiceerde Het Nieuwsblad dat de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekte door Marcel Vervloesem in 1998 door middel van een zogezegd interview, van 'pedofilie' te beschuldigen, namelijk opnieuw een verhaal waarin Vervloesem en zijn buurman van 'aanranding' werden beschuldigd.  

De aktievoerder werd hierdoor gedurende 5 maanden in voorlopige hechtenis opgesloten terwijl het gerechtelijk onderzoek reeds na enkele weken uitwees dat Vervloesem's aanklager in zijn verklaringen tegenover Het Nieuwsblad en (nadien) bij de politie, gelogen had.
De Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank pleitte reeds na enkele weken voor de vrijlating van Vervloesem maar daar hielden de rechters van de Raadkamer te Turnhout geen rekening mee.  Het ging hier toevallig om dezelfde rechters die Vervloesem gedurende meer dan 10 jaar vervolgd hebben waardoor de kinderpornozaak Zandvoort, die heel wat informatie bevat over de zedenzaak in de Amsterdamse kinderkribben, in de doofpot gestoken kon worden.

Omdat hij niet wilde zwijgen, werd hij bij zijn recente opsluiting op cel gezet bij een geesteszieke. Zijn briefwisseling, ook die van zijn dochter en oudste kleindochter, werd wekenlang achtergehouden.
Vervloesem die hart-, kanker-, nier- en diabetespatiënt is, moest tijdens zijn 5 maanden  durende opsluiting, tengevolge van infecties en hartproblemen, met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen en werd, zonder een daadwerkelijke veroordeling, gedurende 5 dagen aan zijn ziekenbed vastgeketend.
Dat gebeurde blijkbaar allemaal met de stilzwijgende toestemming van justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) die door de vzw Werkgroep Morkhoven voortdurend geinformeerd werd. 

Marcel Vervloesem kreeg bij zijn voorlopige invrijheidsstelling twee jaar geleden, niet alleen een spreekverbod met de pers opgelegd. Hij kreeg ook een contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven waarvan hij bestuurslid is.  Dat maakt dat Jan Boeykens en prinses J. de Croÿ, respectievelijk de voorzitter en ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, die Vervloesem gedurende 2 jaar lang iedere week in de gevangenis bezochten, hem nu al een paar jaar niet meer kunnen zien of spreken terwijl hij één van hun allerbeste vrienden is.

Marcel Vervloesem mag ook geen contact opnemen met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de Werkgroep) omdat die hem bleef steunen.  Hij mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden en kreeg zelfs een reisverbod.

Door iemand zoals Micha Kat gedurende drie maanden op te sluiten omdat hij vermoedelijk artikels bleef publiceren, maakt de Nederlandse overheid de weg vrij voor willekeurige arrestaties en opsluitingen van aktievoerders en vakbondsafgevaardigden.

------

Micha Kat opgepakt wegens schenden schorsings-voorwaarden
 
15.6.2012 - Op zijn eigen site Klokkenluideronline.nl is vandaag bekend gemaakt dat Micha Kat vanmorgen te Schiedam weer is gearresteerd. Ene Arend Zeevat zou een door publicist Micha Kat ingesproken bericht hebben ontvangen: “Hi Arend. Er staan nu twee agenten bij mij voor de deur in Schiedam, die zeggen dat ze me op komen halen. (..) Ik moet nu mee naar het politiebureau.”
 
Eerder liet Micha Kat zijn achterban per mail al weten: “Het OM gaat in hoger beroep tegen mijn schorsing en zal morgen in een zitting voor het Haagse Gerechthof vorderen dat ik weer terug moet de cel in tot mijn proces op 17 juli. Volgens mijn advocaat hebben ze geen enkele zaak; ze beroepen zich erop dat ik ‘via via artikelen publiceer’ op mijn website en ‘een posting heb geplaatst op mijn website’, De zaak zal dienen om 10:30 uur; het bekende adres. Wij zullen niet inhoudelijk reageren en om uitstel vragen omdat we ons niet hebben kunnen voorbereiden; we hoorden dit pas rond 18:00 uur vandaag.”
 
Uit navraag blijkt dat de afdeling Cybercrime van de KLPD de teksten van Micha Kat zelf en de recente teksten die naar zijn eigen zeggen niet door hem zouden zijn geschreven wetenschappelijk hebben onderzocht. Forensisch taalkundigen hebben eerder in vergelijkbare justitiële onderzoeken zo bijgedragen aan vele veroordelingen.
 
Klokkenluideronline.nl maakt gebruik van het contentmanagementprogramma WordPress. Berichten uit de Verenigde Staten geven een beeld weer dat de producent van WordPress in het kader de Patriot Act, een backdoor voor autoriteiten heeft ingebouwd, die IP nummers gekoppeld aan gepubliceerde teksten verzameld. Of deze mogelijkheid door de KLPD is ingezet voor Micha Kat is onbekend.
 

Preventieve hechtenis Micha Kat: Open Brief Werkgroep Morkhoven

MichaKat.klokkenluider.jpgBrussel, 18.6.2012

Beste vrienden,


Bedankt voor de informatie inzake Micha Kat die, zoals Marcel Vervloesem, nu voor 3 maanden in voorlopige hechtenis wordt opgesloten.  Dat is vermoedelijk bedoeld om hem (en zijn vriendin) psychologisch en emotioneel te breken. 

Wat zegt zijn advocaat over deze zaak ?  Legt hij zich braafjes bij deze beslissing neer of gaat hij in beroep ?  Komt deze zaak één van de volgende dagen voor de rechter ?

Indien men weigert om Micha's advocaat te horen, dan stel ik voor om brieven-, kaartjes- en andere akties op te starten, zoals we dat ook bij Marcel hebben gedaan.
Akties die we maandenlang blijven voeren en waarbij we de werking van de Nederlandse justitie inzake preventieve opsluitingen en het toedekken van bepaalde zaken, in vraag stellen.
Het feit dat een onderzoeksjournalist, zonder een ernstige reden, zomaar voor drie maanden kan opgesloten worden, toont immers aan dat er iets grondig mis is met het Nederlandse rechtssysteem.

Het zou wel eens kunnen dat de plotse aanhouding van Micha te maken heeft met het onderstaande artikel.

Laat ons niet vergeten dat Joris Demmink een topambtenaar van de Nederlandse justitie is.

Micha is inmiddels overgebracht naar het huis van bewaring in Zoetermeer.  Stuur hem een kaartje of brief.
 
Zijn tijdelijke adres is: 

PI Haaglanden, locatie Zoetermeer
T.a.v. Micha Kat, geboren 5 april 1963 
Postbus 99

2700 AB ZOETERMEER  (Nederland)
 
13 June 2012

Nederland blijkt, aldus Hannaford, een belangrijk centrum te vormen van kinderhandel en internationaal seksueel misbruik.

Peter Hannaford is momenteel zelf lid van een stichting die zich naar eigen zeggen inzet voor “het verdedigen van de democratie”, genaamd FDD. Deze stichting werd kort na de aanslagen van 11 september op de VS opgericht. Hij plaatste het opiniestuk met de oproep om uitvoerig onderzoek te doen naar internationale mensenhandel en seksueel kindermisbruik.

Nederlands pedofielen netwerk:

In het artikel haalt Hannaford hard uit naar “het netwerk van kindermisbruik en pornografie” van Nederland. Onlangs werden naar aanleiding van een internationaal onderzoek dat nog gaande is, wereldwijd 33 mensen gearresteerd op verdenking van kindermisbruik. 13 van hen zijn Nederlander.
Robert M. is één van deze verdachten die onderdeel zou uitmaken van een internationaal netwerk van mensenhandelaars.

Een onderzoeksrapport over mensenhandel van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, stelde dat “Nederland een primaire bron, aankomstplek en doorvoerland is voor het handelen in mannen, vrouwen en kinderen die blootgesteld worden of zijn aan sekshandel”, aldus Hannaford.

Hannaford voegt aan dit feit toe dat het opmerkelijk is dat pedofielen vereniging “Martijn”, na meerdere rechtzaken, niet verboden is door het ministerie van justitie. Dit is in zijn ogen opmerkelijk omdat aanklagers een punt hadden, toen ze aandroegen dat Martijn voor een sub-cultuur zorgt die ‘seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen tolereert en zelfs aanmoedigt’. Volgens de rechter is vereniging Martijn niet te verbieden vanwege het recht op vrijheid van meningsuiting.

Hannaford vraagt zich hardop af hoe het zo kan zijn, dat Nederland voor pedofielen een plek is waar het ‘schijnbaar relatief makkelijk is om zich te kunnen “uiten”. Hiermee insinueert hij dat de mogelijkheid er voor pedofielen is om vrij gemakkelijk kinderen seksueel te misbruiken in Nederland, zonder het risico op vervolging te lopen.

Joris Demmink:

Hannaford haalt, niet geheel onverwacht, ook hooggeplaatste ambtenaren aan, waaronder Joris Demmink. Die is in 1998 in een Amsterdams onderzoek naar boven gekomen, als zijnde lid van een pedofielennetwerk. Meneer Demmink, onze secretaris generaal van justitie, is nooit vervolgt voor aantijgingen. Hij werd toen al door een jong slachtoffer gekenmerkt als een van de daders.

Adèle van der Plas, advocaat van twee seksueel misbruikte slachtoffers, heeft een tijd geleden laten weten dat Demmink beschuldigd kan worden van het seksueel misbruiken van meerdere jongens van 12 tot 16 jaar oud. Haar cliënten hebben onlangs openbaar vervolging tegen de heer Demmink geëist. Hier lijkt tot noch toe alleen geen gehoor aan te worden gegeven door hetzelfde ministerie, waar meneer Demmink secretaris generaal van is.

Een van de jongens was toendertijd 12 jaar oud. Een agent zou hem naar een kamer gebracht hebben, waar de heer Demmink hem vervolgens meerdere malen misbruikt zou hebben.

Hannaford vraagt in het artikel hardop:

“hoe kan een anti-kinderseksmisbruik instelling onder leiding van het ministerie van justitie, goed geleid worden, wanneer de leidinggevende van dat ministerie zelf verdacht wordt van kindermisbruik en de macht heeft om aanklachten hiertegen te verwerpen of zelfs te blokkeren?”

Hij voegt hieraan toe dat het ‘onacceptabel is’ dat de verdachtmakingen jegens meneer Demmink ‘stiekem weggemoffeld’ worden. Volgens hem moeten de Verenigde Staten een ‘publiekelijk verantwoording eisen’ in een rechtsprocedure.

Conclusie Hannaford:

Volgens Hannaford wordt het tijd om kritische vragen stellen en onderzoek te doen vanuit de Amerikaanse ministeries van buitenlandse zaken en justitie. Het lijkt er namelijk op, aldus Hannaford, dat de ‘trouwe Nederlandse partner een oog dichtknijpt voor dit internationale kinderseks netwerk’.

Hannaford sluit zijn artikel af met het oproepen tot een grootschalig onderzoek en publiekelijke vervolging van ieder lid van dit pedofielennetwerk, waaronder ook meneer Demmink.

Gezien de functie van Hannaford en zijn sympathisanten, is het niet ondenkbaar dat zijn oproep gevolg krijgt. Mijns inziens zijn dit aantijgingen die niet gemaakt kunnen worden zonder een weerwoord te vragen van de heer Demmink zelf en/ of justitie. Wel moet ik hierbij zeggen, dat verantwoording van de heer Demmink, hier op zijn minst recht zou doen aan de functie die hij bekleedt en de verantwoordingaplicht die hierbij zou moeten horen.

Bron: Gebroken Pennen

Origineel artikel:  Spectator

http://nederlandvrij.com/2012/06/oud-topambtenaar-vs-eist...

 

03-06-12

Internetcensuur: schrijven aan parlementsleden

internet-censuur.gifInternetcensuur in België - brief n° 2

Brussel, 3 juni 2012 - 14:52


Geachte parlementsleden,

In bijlage vindt u ons schrijven aan de Belgacom Klantendienst.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,


Met vriendelijke groet


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

------------------------------------


Belgacom Klantendienst


Geachte Heer,

Wij hebben reeds geruime tijd problemen met de publicaties op onze skyetblogs.
We ondervonden ook problemen met het plaatsen van commentaren en aanvullende informatie op onze berichten. Deze werden namelijk gecensureerd.
Sommige commentaren bleken te zijn toegelaten, maar andere commentaren werden niet doorgezonden zodat we ze niet konden goedkeuren.  Er werd dus gebruik gemaakt van een soort filter.
Onze internetverbinding werd ook systematisch afgebroken bij het publiceren van artikels.
Een artikel over het feit dat deze regering geen voorrang verleent aan de bestrijding van de corruptie (zie artikel in bijlage), werd, ongevraagd, 3 x gepubliceerd.
We stelden gisteren ook vast dat het niet meer mogelijk is om in te loggen zodat iedere verdere publicatie daarmee onmogelijk wordt gemaakt.
We kunnen bijvoorbeeld niet reageren op de omzendbrief van justitieminister Turtelboom waarin zij allerlei criminelen de mogelijkheid geeft om hun proces af te kopen.

Vandaag hebben we opnieuw trachten in te loggen voor onze blogs.  Dat was nog steeds onmogelijk en we ontvingen de volgende mededeling: 'De gebruikersnaam of het wachtwoord dat u hebt ingevuld, is ongeldig of uw account is uitgeschakeld.

Gisteren stuurden we u reeds een omzendbrief waarvan we u opnieuw een kopie zenden.

Onze problemen hebben ongetwijfeld te maken hebben met onze kritische artikels. We kunnen echter niet akkoord gaan met de repressieve maatregelen waarvan onze vereniging reeds jarenlang het slachtoffer is.  We verwijzen hierbij ondermeer naar het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort en de voortdurende mediacampagne tegen Marcel Vervloesem die al 4 jaren lang een spreekverbod met de pers heeft.  Sinds twee jaar mag hij zelfs geen contact meer opnemen met de andere bestuursleden van onze vereniging. 
We verwijzen ook naar het optreden van anti-terroristische éénheden tijdens onze akties terwijl we geen uitstaans hebben met 'terroristische activiteiten'.
Men kan zich afvragen in hoeverre deze éénheden niet misbruikt worden om een terreurklimaat te scheppen (zonder te spreken over de kosten van dit 'anti-terroristische' gedoe voor de Belgische belastingsbetaler).

In de hoop dat deze problemen snel opgelost geraken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----------------------------------------------

Door gebruik te maken van een andere internetverbinding, konden we ons enkele uurtjes geleden na een aantal problemen, opnieuw inloggen voor onze blogs.

20-05-12

Robert M. morgen voor de rechter: onvolledig dossier

RobertM.nederlandse-pedofiel-werkte-als-vrijwilliger-in-afrikaans-weeshuis.jpgRobert M. en zijn partner Richard van O. uit de Amsteramse zedenzaak, kennen morgen het verdict.

Enkele weken geleden zond de vzw Werkgroep Morkhoven nog een aantal documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort met belangrijke informatie over het misbruik en de verkrachtingen in de Amsterdamse kinderkribben, naar de Belgische justitieminister Turtelboom 

Zij deed een beroep op de minister om deze informatie zo snel mogelijk over te maken aan haar Nederlandse collega.  

Maar Turtelboom reageerde niet zodat Robert M. en zijn partner Richard van O. waarschijnlijk op basis van een onvolledig dossier zullen veroordeeld worden en het netwerk rond het misbruik in de Amsterdamse kinderkribben dreigt te blijven bestaan.

-------

'Kinderverkrachter Robert M. kent morgen het verdict'


Robert M. en zijn partner Richard van O. kennen morgen het verdict. De 28-jarige hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak bekende dat hij 87 veelal zeer jonge kinderen ernstig heeft misbruikt. Het jongste slachtoffer was een baby van 19 dagen oud. Het Openbaar Ministerie (OM) eist de maximumstraf van 20 jaar cel en terbeschikkingstelling met dwangverpleging. Van O. (39) riskeert 12 jaar cel. Als de rechtbank het OM volgt, zal de zaak vrijwel zeker een vervolg krijgen in beroep.

Zijn advocaten Wim Anker en Tjalling van der Goot pleitten voor een milde straf. Ze vinden zelfs dat M. van het overgrote deel van de beschuldigingen moet worden vrijgesproken, omdat politie en justitie fouten zouden hebben gemaakt in het begin van het onderzoek.

Naast de strafeis zal de rechtbank ook moeten oordelen over smartengeldclaims, die door de ouders ingediend werden. In totaal is er meer dan 1 miljoen euro geëist. Er zijn ook claims voor materiële schade ingediend, maar een totaalbedrag daarvan is niet bekend.

Bewerkt door: Sven Van Malderen
20/05/12 - 17u37 Bron: belga.be 

http://www.hln.be/hln/nl/960/Wereld/article/detail/144118...

14-05-12

Kinderpornozaak Zandvoort: onderzoeker uit de weg geruimd !

Omzendbrief media, Ministerie Justitie,

'Experte' tool in handen Raadkamer Turnhout?

Toen de advocate van Marcel Vervloesem het lang verwachte verslag van'experte' Theuns eindelijk onder ogen kreeg, moest ze gaan zitten.
Hallucinant benadert amper de omschrijving van een 40 bladzijden lang, nu al, omstreden verslag.

De verklaringen die Dimitri V. afgelegd heeft, zijn doorspekt met leugens maar volgens de 'experte' is dat een normaal verschijnsel om zijn verhaal van vermeende "aanranding" wat aan te dikken. Verder bekent Dimitri tov de 'experte' dat hij, voordat hij zijn aanklacht tegen Marcel Vervloesem indiende, eerst alles over Marcel op internet opgezocht had.  Zaken die door de politie vastgesteld werden als 'onmogelijk', zijn volgens het oordeel van de 'experte' normaal, zoals onder andere een bulex die op een totaal andere plaats hangt dan door Dimitri aangegeven. In het onderzoek een belangrijk 'detail'.

Dimitri V. heeft Marcel Vervloesem, en zijn buurman, van 'ontvoering' beschuldigd en daar zelfs een rapsong over gemaakt. De ontvoering is mee opgenomen in het gerechtelijk dossier. Deze morgen werd via het nieuws bekendgemaakt dat in Nederland twee mannen opgepakt werden in de ontvoerings- en verkrachtingszaak die Dimitri zich eigen gemaakt had in zijn aanklacht tegen Marcel!.. Van fantasie gesproken! http://www.hln.be/hln/nl/960/Wereld/article/detail/143681...

Marcel en zijn buurman zijn in deze nooit verdachten geweest trouwens… maar 't werd dus wel mee opgenomen in het gerechtelijk dossier. De rapsong vindt u nog altijd hier:
http://www.youtube.com/watch?v=ALcAI0jU_4A
De vrouwenstem is van Turnhouts Substituut-procureur des Konings en parketwoordvoerdster Inge Delissen die over Marcel Vervloesem mocht oordelen op 27 april 2012?!.. Is dat allemaal normààl?!

In verschillende berichten tussen Dimitri en zijn nichtje, dreigt Dimitri ermee haar te zullen treffen op alle mogelijk manieren, de rapsong die hij zou gaan maken, was daar één van zei hij. Het 'gesprek' begint ermee dat zijn nichtje hem niet gelooft aangaande wat Marcel Dimitri aangedaan zou hebben waarop hij: 'maar ja als jij mij niet gelooft, kan ik even goed naar de flikke gaan aangeven da jij ook misbruikt bent maar dat je het niet durft te melden'. Als zij daarop reageert dat daar niets van aan is, zegt hij: 'da weet jij maar dat weten zij niet'. Wanneer zij dan zegt dat ze met Dimitri geen contact meer wil, zegt hij: 'als ik marcel tege kom maak ik hem af'. Als zij Dimitri voorhoudt, wat als ik met dit gesprek naar de politie ga, zegt hij tegen haar nog eens 'dan maak ik u af'. Daarna smeekt hij haar nog altijd om aan zijn kant van het verhaal te willen staan… 

Dit alles zit in het dossier, is geweten maar volgens psychiatrisch 'experte' Theuns normaal?! Want er werd zelfs geen aandacht aangeschonken!Alsof dat niet voldoende is, worden in het verslag stukken uit een ander dossier weergegeven, een dossier dat hier totaal niets mee te maken heeft. Er worden namen genoemd als Gregorio of Gregorie en iets van Linthe en andere… maar die staan totaal niet in verband met het dossier van Marcel Vervloesem. De 'experte' heeft dus twee dossiers door elkaar gehaald! Dat is blijkbaar nog zoiets dat voortdurend terugkomt in de zaak Marcel Vervloesem. Dossiers die vermengd worden met elkaar, dossiers waar stukken uit verdwijnen, bewijslast die verdwijnt?!

Het komt er dus op neer dat Marcel, de politie, de verdediging, getuigen en anderen in deze zaak allemaal totaal ongeloofwaardig zijn want ze worden door de fantasie van Dimitri Vervloesem buiten spel gezet. Maar Dimitri Vervloesem zélf is de geloofwaardige, ondanks de levendige 'fantasie'? Of is het gewoon niet aan die 'experte' om te oordelen over wat al dan niet verzonnen is? Volgens de 'experte' is Dimitri een heel goede jongen maar dat hij reeds bij de politie bekend staat wegens slagen en verwondingen, onder andere aan zijn moeder, diefstal, afslagen van andere jongeren en doodsbedreigingen, is ook een normaal verschijnsel om zijn verhaal van vermeende "aanranding" wat aan te dikken?! Dat hij in 2010 eveneens onterecht twee andere families van gelijkaardige en nog andere "feiten" beschuldigde, moet ook al een normaal verschijnsel zijn dan om zijn verhaal van vermeende "aanranding" wat aan te dikken?...

Gaat men nu de aanhouding van Marcel Vervloesem toch bevestigen op basis van een verslag van een blijkbaar overwerkte 'experte' die dossiers door elkaar haspelt en zelfs de politie ongeloofwaardig neerzet in deze? Overwerkt of tóch werkende in opdracht aangaande een vendetta die uitgevochten wordt tussen Jacobs/Van Der Flaas en Marcel Vervloesem? Was het daarom dat ze mogelijk gewoon twijfelde om het dossier in te leveren?.. Hoe zat dat weer met die pv's van verkrachte baby's in Amsterdamse kindercrèches die in Turnhout blijven plakken zijn en zo nooit bij de bevoegde instanties in Nederland terecht konden komen? Nochtans werden ze door Marcel Vervloesem wél aan Neufchâteau overgemaakt en van daaruit dus aan Turnhout… en toen… licht uit, ook voor véle baby's ondertussen…

Godelieve Vaesen
11 mei 2012

05-05-12

Child abuse: The truth about the Zandvoort case...

Marcel_nieuwsblad_001.jpg

They closed down the website 'Droit Fondamental' (Fundamental Rights) of princess J. of Croÿ.

All the links on Google and all the information on this website around the Zandvoort case, pedophile networks, the lawsuit against Marcel Vervloesem, torture in prisons etc ... have been blocked.

The princess is busy now creating a new website.

The new address is: http://fondationprincessedecroy.morkhoven.org/ (if the link is not disabled by the services of the Belgian Justice department which use any means to remove the Werkgroep Morkhoven and the Foundation of the Internet and have decided to censor all their information.. 

It is for this reason that in the past also the accounts of Werkgroep Morkhoven and the Foundation of the princess on Facebook, were regularly closed down)..

Several years ago, the criminals who accused the anti-childporn-activist Marcel Vervloesem of 'rape', wrote a small petition in which they asked to hunt Marcel Vervloesem out of his social housing home.. They asked even to remove the Werkgroep Morkhoven from the Internet. 
The petition was signed only by themselves, was then discussed in the meetings of municipal council of the city, and finally the mayor of Herentals, Jan Peeters (Social Democratic Party, member of Parliament, former Minister), accepted the proposal. 
He sent the request to expel the Werkgroep Morkhoven from the Internet to the Service of Legal Affairst of the municipality. 

Two years ago, Marcel Vervloesem was driven out of his home. Even a family (and their  80 years old mother who was seriously ill) which had supported the Werkgroep Morkhoven, was driven out of their homes as a result of an other petition made by these criminals which was forwarded to the director of the  social housing company 'Geelse Bouwmaatschappij' which is subsidized by the Belgian government.

V., the man who organized the complaints against Marcel Vervloesem in 1998 by spreading all kinds of rumors in the media, lives in the same neighborhood as Marcel Vervloesem and the above-mentioned family. 
He is a member of the Social Democratic Party; he knows the mayor personally; and he has been a member for 20 years already of the direction-board of the Geelse Bouwmaatschappij. A few years ago he was appointed  a member of the Centre for Social Affairs of the city of Herentals; then he was 'elected' with 100 votes as a councelor of Herentals; and finally he was elected as Chairman of the Committee on Security and Police of Herentals and therefore he represents the city in two intermunicipal election campaigns.

It is a remarkable fact that V. can hardly write. He writes phonetically without using any commas and full-stops. 
So it is therefore clear that what we have here is a case of political corruption.


But there is something more. 
There are about 30 police reports on V. - who is gay (Werkgroep Morkhoven does not condemn homosexuals in any way though)- because of sexual offenses against young boys. These reports have never been investigated by the legal authorities.. 
For 14 years already, the Belgian press is allowing V. to accuse Marcel Vervloesem of 'pedophilia' without any evidence, while four years ago, Belgian justice authorities decided in a court-case, to ban Marcel Vervloesem from speaking with the press
That is very strange.

It is also remarkable that V. accused Marcel Vervloesem just at the time when the international press, including the three largest Japanese newspapers, were reporting about the Zandvoort case because this case proved for the first time that international pedo-criminal networks  really exist, while this fact is still denied today by the Belgian government that is still traumatized by the Dutroux case.

In the Zandvoort file there is also a picture of a well-known French youth magistrate abusing a young boy.  This magistrate has good contacts with some members of the French government. And it was Georges Zicot, the police inspector who was accused in the Dutroux case, who claimed in a fax that the magistrate 'was not a magistrate but a man from the criminal nightclub-circles of Charleroi' (which is wrong)..
Is there a link between de Dutroux case and the Zandvoort case ?

Marcel Vervloesem, who is seriously ill (cancer, kidney disease, heart disease, diabetes) has just come back from the intensive care  of the hospital of Turnhout , where he spent 5 days, all the while being  tied to his bed with an iron chain,
He now is back again in the prison of Turnhout, which is so overcrowded (210 prisoners while the prison is made for just 120 prisoners) that many prisoners have to sleep on mattresses on the ground.  He is also being harassed again, because the direction of the prison has restarted to block his letters.
He has been held now  for almost 5 months in custody, although the judicial investigation showed that he is innocent and the Antwerp Parole-court pleaded for his release. 
Remarkable: The judges of the criminal court of Turnhout who are keeping him behind  bars are the same judges who have been persecuting him during these last 11 years in order to cover-up the Zandvoort case.  
The Minister of Belgian Justice, A. Turtelboom (VLD, Liberal Party), who preaches 'a legal system without even a glimps of partiality', has been repeatedly informed about the partiality of just these judges. 

The Morkhoven group 
presumes that Marcel Vervloesem's confinement in inhumane conditions is the result of the fear of the Belgian and Dutch authorities. 
A few months ago began the trial about the abuse of children in kindergarten-schools in Amsterdam. The Zandvoort case is related to this case and the abuse of these children in Amsterdam could have been prevented if the Justice authorities had done their job.

A few weeks ago, the Morkhoven Group asked the Minister of Justice to forward the documents of the Zandvoort case that talk about the Amsterdam case, to the Dutch Minister of Justice. 
But the Minister didn't answer our letter.. 
Robert M., called the 'Monster of Riga' in the tabloids, who (as Marc Dutroux was) is presented all the time as an 'isolated predator ', has in the mean-time been rapidly sentenced on April 6th, 2012. But he has been sentenced on an incomplete file, which means the network of child molesters he was part of still exists and continues its crimes...

Photo: Marcel Vervloesem, Princess of Croÿ and Jan Boeykens of Werkgroep Morkhoven
Translation: Eheu

 

04-05-12

Werkgroep Morkhoven voert aktie...

Turtelboom.eed.jpgDe vzw Werkgroep Morkhoven geraakt er langzaam van overtuigd dat de nieuwe klacht en de blijvende opsluiting van Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde; de opsluiting van Micha Kat, hoofdredacteur van Klokkenluideronline dat Marcel Vervloesem en de strijd tegen kindermisbruiken ondersteunt; de merkwaardige media-campagne en klachten tegen het federale parlementslid Laurent Louis die vragen durfde te stellen rond de werkelijke doodsoorzaak van de meisjes Julie en Melissa in de zaak Dutroux; de verwijdering van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens van Facebook; het blokkeren van de website 'Droit Fondamental' van prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven; de recente aanvallen op Klokkenluideronline en de poging om de website van Klokkenluideronline volledig te blokkeren; het blokkeren van Marcel Vervloesm's brieven in de gevangenis (ook brieven vanuit Nederland, Frankrijk, Italië) enz., te maken heeft een gecoördineerde aktie van Justitie die bedoeld was om al deze mensen en groepen voorgoed het zwijgen op te leggen.

Alhoewel de Belgische justitieminister A. Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) het achterhouden en vernietigen van brieven, waaronder ook de brieven van Vervloesem's dochter en kleindochter, toelaat, roept de vzw Werkgroep Morkhoven iederéén op om postkaartjes en brieven naar Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout te blijven sturen.
De vzw Werkgroep Morkhoven zal iedere dag melden hoeveel post er is aangekomen zodat men weet hoeveel briefwisseling er met de goekeuring van de justitieminister achtergehouden of vernietigd wordt.
Gezien Marcel Vervloesem zopas terug is van een spoedopname en men het achterhouden en vernietigen van zijn briefwisseling thans hanteert om hem 
door middel van psychische folteringen langzaam maar zeker uit de weg te ruimen, zal de vzw Werkgroep Morkhoven een klacht indienen bij allerlei europese en internationale instanties met de vraag om België omwille van mensenrechtenschendingen en folterpraktijken ten opzichte van politieke gevangenen, te veroordelen.
De vzw Werkgroep Morkhoven roept iederéén op om hetzelfde te doen en daarbij te vermelden dat Marcel Vervloesem reeds 4 jaar lang een spreekverbod heeft met de pers; al 2 jaar lang geen contact meer mag opnemen met 
 de vlaamse acteur Jo Reymen en de bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven waarvan hij zelf bestuurslid is, en, tenslotte, zelfs geen deel mag uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, wat een schending is van de Belgische Grondwet en de Europese en Internationale verdragen inzake de Rechten van de Mens.

Schrijf Marcel: Gevangenis Turnhout, t.a.v. Marcel Vervloesem, Cel 134, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (België).  Laat ons weten dat u geschreven hebt zodat we weten of  Marcel's post al dan niet volledig geblokkeerd wordt.

Schrijf, fax of telefoneer de Gevangenis van Turnhout
Inrichtingshoofd: Marc Hendrickx
Adres: Gevangenis van Turnhout, Wezenstraat 1, cel 124, 2300 Turnhout (België)
Tel.:014 40 89 30 - 
Fax:014 42 03 50

Schrijf de Belgische minister van justitie A. Turtelboom:  Waterloolaan 115, 1000 Brussel (België) info@just.fgov.be
Telefoon *0032 
2 542 80 11
Fax: 02 542 80 00

Schrijf de Liga Voor Mensenrechten info@mensenrechten.be - Jos Vandervelpen (Voorzitter Liga voor mensenrechten  jos.vandervelpen@pandora.be  Vraag de Liga waarom zij niets zegt over de situatie in de gevangenis van Turnhout waar dat  tal van gevangenen, wegens plaatsgebrek, op matrassen op de grond moeten slapen.

Schrijf naar de Vlaamse Ombudsman:klachten@vlaamseombudsdienst Vraag de Ombudsman waarom hij niet reageert op klachten van Vlaamse burgers over de gevangenissen.

Schrijf naar ex-premier Guy Verhofstadt die zoals justitieminister Turtelboom, lid is van de Open VLD.  Vraag hem waarom de wantoestanden in gevangenissen mogelijk zijn terwijl hij in zijn 'burgermanifesten' over de 'partij van de burger' en 'een nieuwe politieke cultuur' sprak.
guy.verhofstadt@europarl.europa.eu

Contacteer het Europees Comité Tegen Folteringen
Vraag waarom de Belgische regering, nadat zij twee jaar geleden voor de zoveelste keer door het CPT vanwege haar gevangenisbeleid werd veroordeeld, haar gedane beloftes niet nagekomen is.  Vraag de CPT waarom zij geen bezoek brengt aan de gevangenis van Turnhout waar dat 210 mensen zijn opgesloten terwijl er maar plaats is voor 120 gedetineerden.  Vraag of het normaal is dat gevangenen wegens plaatsgebrek op matrassen op de grond moeten slapen. Vraag om tussen te komen in de zaak Vervloesem, een man die kanker-, hart-, nier- en diabetespatiënt is en al maandenlang onterecht in voorhechtenis zit in de gevangenis van Turnhout zodat hij met spoed diende te worden opgenomen.
Raad van Europa, Secretariat of the CPT

F-67075 Strasbourg, Cedex France
Tel.: France: 03 88 41 39 39, Int.: +33 3 88 41 39 39 - Fax: France: 03 88 41 27 72, Int.: +33 3 88 41 27 72
E-mail: cptdoc@coe.int
Internet: www.cpt.coe.int

03-05-12

Nederlandse justitie: woedend over publicaties van Werkgroep Morkhoven

MichaKat.klokkenluider.jpgNederlandse justitie reageert woedend op publicaties van Werkgroep Morkhoven
---
 
De Werkgroep Morkhoven ontving de volgende reactie van de Nederlandse justitie over de opsluiting van de Nederlandse klokkenluider Micha Kat die in voorhechtenis zit:
'Dat is een volstrekt onjuiste voorstelling van zaken. Hij zit niet gevangen om zijn standpunten, maar omdat er (hoogstwaarschijnlijk terecht) diverse aangiften tegen hem zijn wegens strafbare feiten. Het is ook niet zonder proces: hij zit in voorarrest, dat is keurig door een onafhankelijk rechter getoetst, en de processen volgen ongetwijfeld over enige tijd.'
 
Intussen heeft de Belgische justitie die Marcel Vervloesem jarenlang door het slijk sleurde om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, tengevolge van allerlei protesten en internetpublicaties, het weer voor een paar uurtjes of dagen mogelijk gemaakt dat men kan reageren op de artikels van de Werkgroep Morkhoven die op http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ worden gepubliceerd.
 
Inmiddeles kwam er nog geen antwoord van justitieminister Turtelboom en het Europees Comité tegen Folteringen inzake het feit dat in de gevangenis van Turnhout , waar dat Marcel Vervloesem reeds maandenlang in hechtenis zit opgesloten, er talrijke gevangenen, wegens plaatsgebrek, op de grond moeten slapen, wat eigenlijk tot de sluiting van deze gevangenis om gezondheidsredenen zou moeten leiden.
 
Justitieminister Turtelboom wil nog altijd niet ingaan op het verzoek van de Werkgroep Morkhoven om de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort aangaande de  zedenzaak in de Amsterdamse kinderkribben, over te maken aan de Nederlandse justitie.
 
Er is nog steeds geen onderzoek naar de verdwijning van een ontlastend stuk uit het dossier van Marcel Vervloesem en het feit dat de rechters te Turnhout geen rekening hielden met de resultaten van het gerechtelijke onderzoek en het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank die Marcel Vervloesem reeds maanden geleden vrijpleitten.
 
De minister die steeds een 'onpartijdige magistratuur' predikt, zorgt er ook voor dat Marcel Vervloesem die ernstig ziek is en tengevolge van nieuwe hartproblemen, drie dagen geleden op de Dienst Intensieve Zorgen van het St. Elisabethziekenhuis te Turnhout werd opgenomen, nog steeds met kettingen rond zijn benen aan het ziekenhuisbed blijft vastgekoppeld.
Dat is niet zo verwonderlijk want Turtelboom die het lef heeft om naakt voor een Anti-Kanker-kalender te poseren, weet dat Marcel Vervloesem ook aan kanker leidt.  En je moet werkelijk laaggezakt zijn om de mensen die in voorhechtenis in  overbevolkte gevangenissen worden opgesloten, reeds op voorhand schuldig te achten terwijl dat iemand die in voorhechtenis zit, zonder dat er een proces heeft plaatsgevonden, onschuldig is. 
 
Hierbij volgt nog eens een franstalig overzicht van al de hospitalisaties van Marcel Vervloesem, dat ook naar minister Turtelboom werd gezonden.
----
La situation de Marcel Vervloesem depuis son transfert de la prison de Brugge vers la prison de Turnhout (30 juin 2009 au  24 novembre 2009)
Situation médicale:
21 visites chez le médecin:
1 juillet 2009 – 10  juillet  2009 – 24  juillet  2009 – 30  juillet  2009 – 8  juillet 2009 – 18  juillet  2009 – 27  juillet  2009 – 11 août 2009 – 15 août 2009 – 17 août 2009 – 21 août 2009 – 21 août 2009 – 1 septembre 2009 – 5 septembre  2009 – 11 septembre 2009 – 4 octobre 2009 – 6 octobre 2009 – 8 octobre 2009 – 24 octobre 2009 – 11 novembre 2009 – 18 novembre 2009
6 examens médicaux:
13 août 2009: Analyses sanguines
13 août 2009: Analyses urinaires
20 août 2009: Consultation oculaire par le Dr.Van O. de Turnhout
26 août 2009: Examen diabétique par le spécialistz Dr. A AZ Sint-Jozef, Turnhout

31 août 2009: Analyses urinaires
24 octobre 2009: Analyses urinaires
2 injections(vaccins):
6 octobre 2009: grippe
11 novembre 2009: grippe Mexicaine
Soins des pieds du au diabète:
19 août 2009
Soins a cause diabète et controle cardiaque:
615 visites
2 requête de Brugge pour la restitution des résultats d’examens (cardiaques + …):
11 septembeer 2009
8 octobre 2009
3 demandes d’obtention des dossiers médicaux de Marcel par son avocat:
3 septembre 2009 – L’hôpital  AZ Sint-Jan de Brugge a fait parvenir le dossier
9 september 2009 – L’hôpital  Sint-Elisabeth a fait parvenir le dossier
14 octobre 2009 – Dr. F. Van Mol, directeur-general du Service de Santé pénitentiaire du Ministère de la Justice à envoyé le dossier chirurgical de Marcel à son avocat.
---------------
Janvier 2010 - Liste d’hospitalisations
1) Cancer malin – Hopital St H. Hart à Lier – 2 fois
2) Reins – 5 fois – Hôpital St Elisabeth à Herentals
3) Pancréas – 2 fois – 1X Hopital St H. Hart à Lier, 1X UIA d’Anvers
4) Urgence en soins intensifs pancréatite 2 –
5) Urgence en soins intensifs pancréatite 1 – UIA d’Anvers
6) Soins intensifs – Hôpital Fabiola à Sambreville/Hôpital St Elisabeth à Herentals 11X
7) Reins – Gasthuisberg à Louvain – 2 X
8. Disfonctionnement cardiaque opération à l’AZ Imelda Bonheiden – 3X
9) Soins intensifs diabétiques – Hopital St H. Hart à Lier 4X
10) Reins – Hopital St H. Hart à Lier – 1X
11) Opération du coeur – AZ St Jan Bruges – 1X
12) Dialyse rénale – Hopital St H. Hart à Lier- 1X
13) Hémorragie interne – AZ St Jan Bruges – 1X
14) Opération – AZ St Jan Bruges – 1X
15) Placement chirugical de tuyaux de dialyse – AZ St Jan Bruges – 1X
16) Soins intensifs cardio – St Elisabeth Turnhout – 1X
17) Urgence soins intensifs anémie (leucémie) – St Elisabeth Turnhout – 1X
18) Urgence soins intensifs – St Elisabeth à Herentals – 1X
19) Opération du coeur – AZ St Jan Bruges
20) En date du 14 mai 2009 il devait du à des problèmes cardiaque consécutif entre autre au manque de médication et un traitement insuffisant être admit en urgence à l’hôpital AZ Sint Jan Bruges.
-----------

Conseil de l'Europe
Comité européèn contre la torture et les traitements inhumains et dégradants (CPT)
F-67075 Strasbourg Cedex France
Tél.: France: 03 88 41 39 39. De l'étranger: +33 3 88 41 39 39
Courriel: cptdoc@coe.int - Site Web: www.cpt.coe.in
 
Photo: Micha Kat van Klokkenluideronline

30-04-12

Marcel Vervloesem op intensieve zorgen: Brief aan justitieminister Turtelboom

turtelboom-schuld-van-impasse-ligt-bij-koning-en-di-rupo.jpg

Brussel, 30 april 2012


Minister van justitie A. Turtelboom
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Mevrouw Turtelboom,
 
Betreft: Kom op tegen Kanker - Marcel Vervloesem gehospitaliseerd
 
Zoals u waarschijnlijk hebt vernomen, is de heer Vervloesem, tengevolge van ernstige hartproblemen, gehospitaliseerd.
Ik vind dat u daar persoonlijk verantwoordelijk voor bent omdat ik u maandenlang heb geinformeerd en u als minister van justitie die moet toezien op de goede werking van de Justitie, zelfs niet de moeite deed om mij te antwoorden.
 
Ik zond u ook herhaaldelijk informatie over de medische toestand van de heer Vervloesem die, zoals u weet, niet alleen hartpatiënt maar ook kanker-, nier- en diabetespatiënt is en daarvoor een 40-tal keren werd gehospitaliseerd.
 
U poseert voor de naaktkalender van 'Kom op tegen Kanker' maar u blijkt niets te hebben gegeven om het feit dat de heer Vervloesem, die dus ook kankerpatiënt is, maandenlang onterecht in hechtenis opgesloten zat in de gevangenis van Turnhout waar dat gevangenen, wegens plaatsgebrek, op matrassen op de grond moeten slapen.
 
Mag ik u verzoeken om een einde te laten maken aan de foltering van de heer Vervloesem en zijn familie, en mag ik u ook verzoeken om de heer Vervloesem niet verder aan zijn bed te laten ketenen alsof hij een hond is ?
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven 
 
PS.  De dochter van de heer Vervloesem die niet ingelicht werd over de hospitalisatie en zich ernstige zorgen maakt over haar vader, heeft al 3 slapeloze nachten achter de rug.  De oudste kleindochter van de heer Vervloesem die, zoals u weet, door Vervloesem's aanklager zelfs bedreigd werd, is er zo slecht aan toe dat de psychologische begeleiding niet meer helpt. Het meisje dat niet meer naar school ging, blijft nu gewoon in bed liggen.  Ik heb u wekenlang verzocht om een einde te laten maken aan het achterhouden van de brieven van Vervloesem's dochter en kleindochter maar u stemde blijkbaar in met deze praktijken.  
In bijlage zend ik u nogmaals de lijst met de meer dan 40 hospitalisaties van de heer Vervloesem.
 

 Marcel Vervloesem - gevangenis Turnhout 27.4.2010

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer

2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals

3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen

4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals

5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen

6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer

7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer

8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer

9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer

10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer

11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer

12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer

13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer

14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer

15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer

16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer

17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer

18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer

19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge

20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden.

-------

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
Aan: Fm_ Infojust Functional_mailbox info@just.fgov.be (Minister Turtelboom)
cc: eerstekamer.nl, kabinetderkoningin.nl, pol.de.Beer.nl, freemetro.be, guy.verhofstadt.europarl.europa, guy.bono.europarl.europa, guy.dhaeseleer.dekamer.be, Agnes Kant.sp.nl, redactie.telegraaf.nl, redactie.nu.nl, rene.coppens.vldbrussel, parool.nl, hoofdredactie.demorgen.be, herman.decroo-desguin, justitiehuis.brussel, Liga Voor Mensenrechten, Luk Vervaet, Jos Vandervelpen (Liga voor mensenrechten), amid.faljaoui.levif.be, cptdoc.coe.int, franky.dekeyzer.just.fgov.be, justitieel.welzijnswerk.be, erik.vandeneeden.just.fgov.be, klachten.vlaamseombudsdienst.be, nieuwsdienst.anp.nl, kamer.n-va.be, ydegraeve.senaat.cdenv.be, tvanongeval.senaat.cdenv.be, enoe.senaat.cdenv.be, s-p-a.be, vlaamsbelang.org
datum:  30 april 2012 10:00
onderwerp: Poseren voor Kom op tegen Kanker - Marcel Vervloesem gehospitaliseerd

--------

Minister Turtelboom op 19.3.2012: “Onterecht in de gevangenis moeten verblijven kan een heel traumatische ervaring zijn. We moeten ook de kern van het probleem aanpakken: justitie moet sneller werken, zodat mensen sneller schuldig of onschuldig kunnen worden bevonden”, aldus de minister.  “Dat moet bovenal het doel zijn: dat mensen ‘beter’ uit de gevangenis komen dan ze erin gegaan zijn.” 

Geert Vervaeke, Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie: 'Snelheid en goede communicatie worden in onze hedendaagse samenleving nu ook van de rechterlijke organisatie verwacht. Hoewel de rechterlijke organisatie oorspronkelijk niet gebouwd is om op een dergelijke wijze te functioneren, verwacht de kritische burger wel dat zij dit doet en, meer nog, dat zij dit naar behoren doet. Er is op dit vlak binnen de rechterlijke organisatie een duidelijke en onomkeerbare evolutie aan de gang die door de Hoge Raad voor de Justitie ondersteund wordt. De Hoge Raad voor de Justitie doet dit door lessen te trekken uit de klachten van burgers, audits uit te voeren, adviezen te formuleren en de beste magistraten te selecteren en te benoemen. Een sterke regering is echter ook nodig om deze evolutie kracht bij te zetten.  U kan erop rekenen dat de Hoge Raad voor de Justitie in samenwerking met de magistraten, de medewerkers van de rechterlijke organisatie en alle actoren van justitie iedere dag alles in het werk stelt, en zal blijven stellen, om justitie verder te optimaliseren in het belang van een rechtvaardige samenleving.'

Hoge Raad voor de Justitie : Louizalaan 65 bus 1 - 1050 Brussel
Telefoon : 02 / 535.16.16 - Fax : 02 / 535.16.20

22-04-12

Zaak Dutroux: de verklaring van Kamerlid Laurent Louis

Julie en Mélissa.jpg21.4.2012

Hierbij volgt de NEDERLANDSE VERTALING van de verklaring van Kamerlid Laurent Louis die gisteren ineens van het Internet verdwenen bleek te zijn.  

Intussen liet justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) die de kinderpornozaak Zandvoort momenteel doodzwijgt, weten dat zij van haar 'injunctierecht' als justitieminister gebruik maakte om de blog van het kamerlid af te laten sluiten.

Een aantal vragen die Laurent Louis stelde, zijn nochthans terecht en kunnen, indien men de moed heeft om deze vragen te beäntwoorden, een juister beeld geven van wat er in de zaak Dutroux gebeurde.

--------------

Vandaag 19 april 2012, heb ik op een conferentie enkele cruciale documenten uit het dossier Dutroux onthuld en vooral heb ik enkele essentiële vragen gesteld voor alle burgers (en dat zijn er veel) die op zoek zijn naar de waarheid in deze zaak.Zie hier welke vragen ik belangrijk acht en die nog nooit iemand heeft willen beantwoorden. Ik doe een beroep op de bevolking, op het Belgische volk, om de tijd te nemen om serieus na te denken en haar eigen mening te vormen zonder tussenkomst van manipulaties van anderen. Ik beperk me er dus toe uw aandacht te vestigen op enkele inlichtingen en enkele vragen te stellen.

Over de anonieme brief waar ik de vorige week publiekelijk op gereageerd heb, zegt de krant 'l'Avenir' letterlijk: 'Niet alles is onwaar wat in deze mail staat, maar het is een mengsel van onwaarheden en niet geverifieerde uitspraken met oude waarheden en nieuwe combinaties daarvan.'
Als dat het geval is, waarom worden dan de mensen die schuldig zijn dan niet aangepakt?  Waarom dienen de mensen die valselijk beschuldigd zouden worden, geen klacht in wegens smaad? Waarom lijken degenen die onschuldig zijn (want die zijn er) geen zin te hebben om hun eer te redden tegenover deze lijst met mensen die al jaren lang circuleert?

Hoe heeft men kunnen accepteren dat het dossier Dutroux-bis is geseponeerd terwijl er toch duizenden DNA-sporen zijn gevonden in de kelder in Marcinelle die onderzocht hadden moeten worden? Is het denkbaar dat de reden daarvoor in de kosten van zo'n analyse gelegen is, terwijl er elk jaar idiote sommen geld besteed worden voor het levensonderhoud van onze ministers en voor dat van de Koninklijke familie? Billijkt het onderzoek naar de waarheid en de vervolging van pedocriminelen en kindermoordenaars niet elk financieel offer?

Waarom hebben de ouders van de vermoorde kinderen ingestemd met het sluiten van het dossier Dutroux-bis? Werden ze verkeerd voorgelicht? Ik neem meteen de gelegenheid ten bate om te proberen een eind te maken aan de beschuldigingen als zou ik Jean-Denis Lejeune of een van de andere ouders van de verdwenen kinderen hebben belasterd of bedreigd. Die ophef is totaal ongegrond en ze wordt politiek geregisseerd. Deze ouders zijn niet mijn vijanden. Mijn vijand is het systeem dat, zonder dat men het beseft, deze ouders monddood heeft gemaakt.

Waarom heeft Mgr Danneels vier jaar lang via zijn boek ''Die mannen in witte gewaden”, de institutionalisering van pedofilie in ons land aan de kaak gesteld, waarvan de zaak Dutroux slechts het zichtbare topje van de ijsberg zou zijn, en is hij in 2000 daarover van mening veranderd?

Hoe heeft men kunnen accepteren dat Mr Hissel veroordeeld is voor het downloaden van pedo-erotische foto's terwijl hij de advocaat van de ouders van Julie en Mélissa was? Hoe kan men zich dat niet afvragen, als men weet dat veel van de betrokkenen bij het dossier Dutroux van pedofilie zijn beschuldigd?

Waarom hebben de politieke partijen zich het lot van de ouders van de slachtoffertjes zozeer aangetrokken dat ze ze zelfs posities hebben aangeboden binnen hun organisaties? Kan men dat misschien niet zien als een poging van het systeem om de ouders te neutraliseren zonder dat ze dat zelf  beseffen? 

Justitie houdt vol dat Julie en Mélissa gestorven zijn van de honger, maar de foto's en de autopsie-rapporten bewijzen dat de lichamen van de meisjes een duidelijke verwijding van de anus (van 4 tot 4.5 centimeter) vertoonden. Hoe kan dat? Men zal misschien antwoorden dat de meisjes verkracht waren voordat dat ze van de honger gestorven zijn. Maar het probleem is dan dat volgens het strafrechterlijk onderzoek en vooral volgens de rechtbank, de meisjes verhongerd zouden zijn omdat ze niet genoeg te eten en drinken kregen in de kelder van Marcinelle, terwijl Dutroux gevangen zat. Dutroux zat gevangen van 7 december '95 tot 20 maart '96, d.w.z. 103 dagen lang! Maar hoe kan in dat geval bij de meisjes een scheur op de plek van de anus ontstaan zijn van tussen de 4 en 4.5 centimeter? Men overleeft geen 103 dagen met zo'n wond... Dat betekent dat ze verkracht, misbruikt en gemarteld zijn vlak voor hun dood. In dat geval zou dus de verkrachter/moordenaar nog op vrije voeten zijn, want op dat moment zat Dutroux gevangen. Wie was die man? Het autopsie-rapport maakt ook gewag van een mogelijke verkrachting ná dat de meisjes gestorven waren. Als dat het geval zou zijn, is er dan  niemand ooit bestraft geweest voor deze daad die toch door de Wet strafbaar is gesteld ? Kunnen we dat accepteren?

Voor mensen die zich in staat voelen om het autopsie-rapport in zijn geheel te lezen, is dit de link: 
44452836rapportautopsiejm.pdf  


Wat betreft de foto's van de autopsie die de belangrijke verwijding van de anus aantonen: ik heb besloten om die te tonen aan de burgers die daartoe verzoeken als zij de moeite willen doen om ze in mijn kantoor te komen bekijken. De publicatie van deze foto's is uiteraard een enorm ethisch dilemma voor mij persoonlijk. Enerzijds verlang ik naar transparantie, want deze foto's tonen ontegenzeglijk aan dat het dossier Dutroux een staats-leugen is. Maar aan de andere kant wil ik niet het risico lopen dat deze foto's in verkeerde handen vallen en de lusten dienen van de talrijke pedocriminelen in dit land, noch dat kinderen ze onder ogen zouden kunnen krijgen die erdoor zwaar gechoqueerd kunnen worden. Ik stel die foto's dus ter beschikking van het volk, onder voorwaarde dat degenen die ze willen zien zich bij mij melden. Daardoor kan vermeden worden dat mensen gekwetst worden die niet in staat of bereid zijn zulke gewelddadige foto's te bekijken. Hier kunt u een afspraak maken als u die foto's wil raadplegen: info@mld.be

Tot besluit zou ik willen zeggen dat ik een heel groot risico neem door deze documenten te publiceren. Ik ontvang serieuze doodsbedreigingen en er wordt zware druk op mij uitgeoefend. Dat laatste gebeurt met eveneens met al mijn medewerkers. Daarom heb ik besloten om het Politieke Kantoor van de partij voorlopig te sluiten, zodat ik de enige zal zijn die gevaar loopt te worden aangevallen. Maar ik heb alles gedaan om mijn veiligheid te garanderen. Ik beschik overigens ook over belangrijke documenten die belastend zijn voor veel hoge functionarissen van de Belgische staat. Dat is tegenwoordig mijn belangrijkste levensverzekering. Als me iets overkomt, zullen die documenten onmiddellijk gepubliceerd worden dankzij de vele contacten waarover ik hier in België en het buitenland beschik

Ik neem dit moment ten baat om te benadrukken dat het me noch om geld, noch om macht gaat in mijn strijd. Ik laat mij slechts leiden door mijn idealisme en door mijn afwijzing van onrecht en mijn strijd voor de waarheid. Toen ik kennis nam van de strekking van bovengenoemde documenten, verbood mijn geweten me om niet te reageren. Deze misdadigers mogen niet ongestraft blijven!

Als u net zo ontsteld bent als ik vanwege dit autopsie-rapport, en als u ook dringende vragen hebt en er van overtuigd bent dat niet de hele waarheid is verteld in het dossier Dutroux en als u ook niet wilt tolereren dat deze criminelen nog vandaag vrij rond lopen, dan nodig ik u uit om deze petitie te tekenen en te verspreiden waarin om de heropening gevraagd wordt van het dossier Dutroux-BIS, alsook om een analyse van de DNA-sporen die in de verborgen ruimte van het huis in Marcinelle zijn gevonden en om het begin van een gerechtelijk onderzoek teneinde de kindermisbruik-netwerken in België op te rollen, evenals hun beschermers en/of leden in de wereld van de politiek, justitie en in de zaken-wereld.

Om de petitie te tekenen en er aan deel te nemen, klikt u hier Petitie: De hele waarheid over de zaak Dutroux en over pedocriminaliteit in België

Met een brede steun vanuit de bevolking, zal ik in staat zijn om mijn taak te volbrengen zonder me zorgen te maken om de bedreigingen en de druk die ik nu onderga, en daarmee de criminelen die ons land feitelijk bestuderen kunnen verwijderen uit de Belgische politiek, justitie en het Belgische economische leven.

Laurent Louis.

VERTALING: Eheu

---------

Mensen en groepen zoals de vzw Werkgroep Morkhoven die misbruiknetwerken aan de kaak stelllen, worden stelselmatig geassocieerd met 'complotters', terwijl de hele zaak Dutroux precies in een fascistisch complot in het kader van de 'shock and awe' doctrine past, zoals die in heel Europa werd toegepast sinds WO II werd toegepast door intussen welbekende geheime organisaties als GLADIO etc... Dat stelt de uitspraken van Laurent Louis én de reacties van het establishment wel even in een ander (meer complex) licht.  

Hierbij volgt een interessante link naar een video (met een verbijsterende getuigenis van Regina Louf o.a.) die is  samengesteld uit verschillende Franse documentaires over de zaak Dutroux die vertaald plus ondertiteld werden. De video was nog niet eerder in het Nederlands te zien, en is een van de weinigen voor zover het over Dutroux bis gaat.  Elke Belg, Nederlander of Fransman die hem bekijkt, zal vaststellen dat de vragen die het parlementslid Louis stelt, niet zo gemakkelijk te beantwoorden zijn als men zou denken. http://vimeo.com/31807805 

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende