30-04-10

Kinderpornozaak Zandvoort: een vonnis als toiletpapier


Zandvoort_clientsfrancaisIk begrijp maar al te goed dat de problemen waarmee we nu te maken hebben, enkel maar bedoeld zijn om ons te provoceren en het zwijgen op te leggen. Het ligt in dezelfde lijn als het spreekverbod met de pers dat men Marcel sinds 2006 per vonnis heeft opgelegd. Dat spreekverbod werd door het hof van beroep van Antwerpen (waar de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort verdwenen die de Koning voor onderzoek had overgemaakt), wel opgeheven wegens 'strijdig met de grondwet' maar dat bleek achteraf enkel comedie te zijn.

Het spreekverbod met de pers blijft tot de dag van heden gehandhaafd en het is daarom dat Marcel tijdens zijn intussen reeds 2 jaar durende gevangenschap, geen journalisten mocht spreken.

De kinderpornozaak Zandvoort met de 90.000 slachtoffertjes moest in de doofpot gestoken worden, vond de Belgische regering die zich, na de zaak Dutroux, geen schandalen inzake kindermisbruik meer kon veroorloven.

Ook Procureur Bourlet (zaak Dutroux) benadrukte tijdens zijn gesprek met Marcel dat de pers 'ten allen koste moest vermeden worden'. Nadat Bourlet schriftelijk garandeerde dat Marcel voor het overgedragen materiaal, niet zou vervolgd worden, maakte hij het op bevel van hogerhand aan de correctionele rechtbank van Turnhout over (dat Marcel gedurende meer dan 10 jaar via een zorgvuldig geregisseerd media-proces het zwijgen oplegde om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te kunnen steken). Op het gerechtshof van Turnhout verdwenen ook de ontlastende stukken uit Marcel's strafdossier, zoals de Hoge Raad voor de Justitie in 2008 diende te erkennen.

Het door Marcel aan Procureur Bourlet overgemaakte materiaal werd door het gerecht van Turnhout onmiddellijk gebruikt om Marcel wegens het 'bezit van kinderporno' te vervolgen en te veroordelen.

Ook in het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank wordt voortdurend herhaald dat Marcel niet met de pers mag spreken.

Het vonnis van het hof van beroep in Antwerpen waarin dit spreekverbod met de pers werd opgeheven, is eigenlijk niet meer waard dan een rol toiletpapier in een slecht onderhouden toilet van een prestigieus justitiepaleis.

 

Commentaren

Petitie Ik ben er zeker van dat bepaalde jongeren die Marcel Vervloesem van onze vereniging hebben aangeklaagd, de petitie 'Free Marcel Vervloesem' mede zouden tekenen.
Maar het probleem is dat ze dan onmiddellijk geinterneerd worden.

Iemand die twee jaar geleden deelnam aan een pamflettenaktie aangaande de kinderpornozaak Zandvoort die door de Werkgroep Morkhoven in Turnhout en omstreken werd georganiseerd, werd verplicht om zich aan een psychiatrisch onderzoek te onderwerpen. Het was de bedoeling om hem te interneren. En deze man die een éénvoudige magazijnier was, had géén strafregister!
Marcel Vervloesem werd door de Turnhoutse rechter vervolgens bijkomend aangeklaagd voor de pamflettenaktie terwijl de vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting der Prinsessen de Croÿ-Lancelotti de verantwoordelijke uitgever waren van het pamflet.

Toen de vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting der Prinsessen de Croÿ-Lancelotti hiervoor een klacht gingen indienen bij het parket van Turnhout, werd hun klacht tot een klacht tegen Marcel getransformeerd.

Dit is, naast de verdwijning van de ontlastende stukken uit Marcel's strafdossier, één van de honderden misdadige onregelmatigheden die er in de loop van het proces plaatsvonden.

De Hoge Raad voor de Justitie en de opéénvolgende Ministers van Justitie (De Clerck, Van Parys, Verwilghen, Onkelinx, Vandeurzen en De Clerck opnieuw) werden herhaaldelijk over deze zaak gecontacteerd maar de veroordeling van Marcel stond blijkbaar reeds op voorhand vast. Vandaar dat de pers (die de roddels over Marcel heeft gelanceerd) op vraag van haar politieke en gerechtelijke opdrachtgevers, gedurende meer dan 10 jaren een ware mediacampagne voerde tegen Marcel. Op die manier kon de kinderpornozaak Zandvoort met de 90.000 slachtoffers doodgezwegen worden...

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

'Free Marcel Vervloesem': http://www.causes.com/causes/438481/

Gepost door: Jan Boeykens | 09-05-10

mietwagen auf mallorca und mallorca mietwagen

Flughafen Mallorca

Gepost door: Mietwagen Mallorca | 29-07-10

Transfert

Door de transferts van onze blogs naar het nieuwe systeem van Skynet, zijn een aantal artikels onleesbaar geworden.
Men doet zijn best om alles terug in orde te brengen.

Gepost door: Mork | 31-07-10

De commentaren zijn gesloten.