04-03-11

Geelse Huisvesting: uitdrijvingen van bewoners

geelse huisvesting,sociale woningen,uitdrijvingen,bewonersDe uitdrijving van een vrouw met haar gezin en 80-jarige zieke moeder uit haar sociale woning door de Geelse Bouwmaatschappij (Geelse Huisvesting), wat tot een wanhoopspoging leidde, is blijkbaar geen alleenstaand geval.

Het Herentalse oppositieraadslid Patrik Vankrunkelsven (Nieuw&VLD) reageerde eind vorige maand op het feit dat de bewoners van een sociale woonwijk van de Geelse Huisvesting hun huis moesten verlaten.

Patrik Vankrunkelsven: "Sommige mensen die ‘verkast’ worden zijn meer dan 80 jaar. Dit zijn Russische praktijken. Het is onaanvaardbaar dat de gemeente hiermee akkoord gaat. Nochtans is het schepencollege vertegenwoordigd in de raad van bestuur van de Geelse Huisvesting.”

Voorzitter van de Herentalse gemeenteraad Ludo Helsen: "Ik meen dat de sector van de sociale huisvesting enkel mensen uit hun huis kan zetten wanneer ze bijvoorbeeld niet betalen."

----------

Bewoners sociale woonwijk Violettestraat riskeren hun huis te moeten verlaten

24/02/2011 - De Geelse Huisvesting plant in 2014 een grondige renovatie van woningen in de Violettestraat in Groot-Vorst (Laakdal), waarbij de bewoners van vierentwintig huizen hun woning tijdelijk moeten verlaten. Bewoners zonder kinderen zouden zelfs niet mogen terugkeren naar hun woning. Oppositieraadslid Patrik Vankrunkelsven (Nieuw&VLD) nam het op voor de bewoners van de wijk van de Violettestraat die in een huurwoning wonen van de Geelse Huisvesting. “Als er kinderen zijn, mogen bewoners terugkeren naar hun vernieuwde woning, maar mensen zonder thuiswonende kinderen, zouden na de renovatie niet meer mogen terugkeren”, weet Vankrunkelsven. “Sommige mensen die ‘verkast’ worden zijn meer dan 80 jaar. Dit zijn Russische praktijken. Het is onaanvaardbaar dat de gemeente hiermee akkoord gaat. Nochtans is het schepencollege vertegenwoordigd in de raad van bestuur van de Geelse Huisvesting.” Voorzitter van de gemeenteraad Ludo Helsen meent dat de sector van de sociale huisvesting enkel mensen uit hun huis kan zetten wanneer ze bijvoorbeeld niet betalen. “De bewoners van de Violettestraat zullen zich tot de vrederechter kunnen wenden om in hun woonst te blijven”, aldus Ludo Helsen. Vankrunkelsven vindt het niet kunnen dat de bewoners hun gelijk moeten halen via de rechter. In dialoog Na een schorsing van de zitting beloofde burgemeester Tine Gielis (CD&V/N-VA) in naam van de gemeente in dialoog te gaan met de Geelse Huisvesting en te eisen dat niemand moet verhuizen. Patrik Vankrunkelsven vroeg de stemming en de gemeenteraad verklaarde zich unaniem akkoord.

Stefan Helsen

http://www.gva.be/antwerpen/laakdal/bewoners-sociale-woon...

 

Commentaren

Sociale Woonmaatschappijen: geörganiseerde fraude ?

1) Bepaalde Sociale Woonmaatschappijen bouwen met het geld van de Vlaamse overheid goedkope sociale woningen.
2) In den beginne worden er een paar 'sociale gevallen' ingezet
3) Die worden op een bepaald moment onder het mom van 'renovatie' uit hun woning gedreven
4) Bij de renovatie wordt er beweerd dat er 'schade' werd toegebracht aan de woning terwijl heel wat mensen hun woning op eigen kosten onderhouden of gerenoveerd hebben
5) De Sociale Woonmaatschappijen eisen via de rechter een fikse 'schadevergoeding'
6) De borgsom van 3 maanden van de huurder wordt ingetrokken
7) Het geld van de 'schadevergoeding' en van de ingetrokken waarborg wordt gebruikt om de woning te vergroten
8) Vervolgens worden de woningen ter beschikking gesteld van rijke mensen die geen recht hebben op een sociale woning en die op die manier op een goedkope manier aan een woning kunnen geraken
9) De huur wordt enigszins 'aangepast'
10) De sociale huurder wordt naar de vrederechter gedirigeerd om verzet aan te tekenen tegen de onterechte uitdrijving.
11) Na enkele jaren verliest hij de zaak omdat de Sociale Woonmaatschappijen met goede advocaten werken die eventueel links of rechts wat rechters kennen
12) En de buit is binnen, ten koste van de overheid en de 'sociale gevallen' die bij hun uitdrijving 'geplukt' worden

Foto: Freya Van den Bossche, Vlaamse minister van Woonbeleid (Sp.a), die in verband met deze kwestie werd aangeschreven

Gepost door: Jan Boeykens | 04-03-11

Het schijnt dat er intussen een paar journalisten van de lokale edities van Het Laatse Nieuws en Het Nieuwsblad zijn langs gekomen bij het gezin Breughelmans. Dat zijn toevallig de kranten die Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven gedurende meer dan 10 jaar aan de schandpaal hebben genageld. Dat gebeurde met de hulp van Victor V., een bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij dat toevallig woonachtig is in de wijk waarin mevrouw Breughelmans met haar gezin en 80-jarige moeder, na 23 jaar, uit hun sociale woning worden gedreven. Ook Marcel Vervloesem die woonachtig was in deze wijk werd vorig jaar uit zijn sociale woning gedreven. Dat gebeurde, zoals in het geval van het gezin Breughelmans waarmee hij bevriend is, door middel van een petitie uit de wijk Koninkrijk die door een tiental mensen werd getekend. In het geval van Marcel Vervloesem, werd de nietszeggende petitie waarin zelfs de verwijdering van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet werd geëist, in de Herentalse gemeenteraad besproken. Burgemeester Jan Peeters ging akkoord met de uitdrijving van Marcel Vervloesem en zei in antwoord op de vraag van het Herentalse raadslid Marleen Diels uit Morkhoven die de petitie ter sprake bracht, dat hij de eis tot verwijdering van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet, 'aan de juridische dienst van de Stad Herentals zou voorleggen'.

Zowel Victor V. die inmiddels met slechts 190 stemmen tot gemeenteraadslid werd gepromoot, als Peeters, zijn al jarenlang lid van het Herentalse Sp.a-bestuur.

Deze informatie zal men in de kranten Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad die vrij goede contacten onderhouden met het Herentalse stadsbestuur en het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij, natuurlijk niet weervinden. In hun artikeltjes richten deze kranten hun aandacht liever op de 'charmezanger die voor geluidsoverlast zorgde' (de man van mevrouw Breughelmans). Op die manier kan men de politieke intriges en fraude met sociale woningen in deze zaak, die tot de zelfmoordpoging van mevrouw Breughelmans hebben geleid, dichtdekken.

De kranten Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad die zich, in de zaak Marcel Vervloesem, gedurende de afgelopen jaren ten dienste hebben gesteld van figuren zoals Victor V. en de Turnhoutse Justitie, hebben ook de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) toegedekt.

We zijn benieuwd of Minister Freya Van den Bossche (Sp.a) die verantwoordelijk is voor het woonbeleid in Vlaanderen, nu zal doen. Gaat zij deze corruptie en fraude met sociale woningen omwille van haar partij en partijleden in de doofpot steken of geeft zij opdracht tot een grondig onderzoek ?

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Jan Boeykens | 05-03-11

Geelse Huisvesting

Vandaag geraakte bekend dat een appartement van 'De Spar' in Noorderwijk (Morkhoven) volledig afgebroken werd. De man die verantwoordelijk is voor deze vernielingen zou, tesamen met zijn vriendin, naar een sociale woning van de Geelse Huisvesting in de wijk Koninkrijk te Morkhoven verhuisd zijn. Dat gebeurde zonder aanvraag en zonder eerst op een wachtlijst geplaatst te worden.

De sociale woning wordt eigenlijk door een vrouw, bijgenaamd 'Dikke Nie', gehuurd die in stilte zou ingetrokken zijn bij haar dochter. De genoemde Dikke Nie is bevriend met Victor V., het Herentalse Sp.a-raadslid dat in het bestuur van de Geelse Huisvesting zetelt.

Victor V. die zélf al jarenlang een sociale woning van de Geelse Huisvesting in de wijk Koninkrijk te Morkhoven huurt, werd een paar jaar geleden ook tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals benoemd.

Enkele dagen geleden brachten we verslag uit over een vrouw in de wijk Koninkrijk te Morkhoven die, nadat er in de wijk door enkele mensen een petitie wegens 'geluidsoverlast' tegen haar werd opgesteld, met haar gezin en 80-jarige zieke moeder door de Geelse Huisvesting uit haar sociale woning wordt gezet.

De vrouw die met haar gezin reeds 23 jaar lang de woning betrekt en haar huur altijd correct betaalde, ondernam enkele dagen een zelfmoordpoging waarbij zij op de reanimatieafdeling van het Sint-Elisabeth-ziekenhuis te Herentals belandde.

De Vlaamse minister van Woonbeleid, Freya Van den Bossche (Sp.a), werd van deze toestanden bij de Geelse Huisvesting op de hoogte gebracht maar heeft er blijkbaar voor gekozen om de zaken dicht te dekken.

Gelukkig worden fraude en corruptie niet door alle politici aanvaard. De uittredende minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD), gaf de Algemene Inspectie (AIG) vandaag de opdracht om de volledige boekhouding van het commissariaat-generaal van de federale politie door te lichten. Op die manier wil zij vermijden dat 'er nog meer uit lijken uit de kast zullen vallen'.

Gepost door: Jan Boeykens | 06-03-11

De commentaren zijn gesloten.