19-03-12

Belgische justitie zorgt voor problemen op Facebook

 

Zoals ook in het verleden bij de akties van de vzw Werkgroep Morkhoven steeds het geval was, belet de Belgische justitie opnieuw dat de vzw Werkgroep Morkhoven telefonisch te bereiken is.  

De briefwisseling van en aan de vzw Werkgroep Morkhoven wordt reeds een week lang geblokkeerd.

Vandaag blokkeerde men ook de toegang tot Facebook.

 

Uit documenten van de kinderpornozaak Zandvoort blijkt dat de justitie reeds lang op de hoogte was van de kindermisbruiken te Amsterdam, zodat die misbruiken hadden kunnen voorkomen worden. De strafrechtbank van Turnhout gebruikte de documenten die voor onderzoek aan procureur Bourlet (zaak Dutroux) werden overmaakt, om aktivist Marcel Vervloesem tevens voor het 'bezit van kinderpornografie' te vervolgen en de kinderpornozaak Zandvoort verder dicht te dekken.  

De Open VLD gaat stilzwijgend akkoord met deze handelswijze en justitieminister Turtelboom die een 'magistratuur zonder een zweem van partijdigheid' predikt, benoemde de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef...

zandvoort_warmerdam_NL_3.gifzandvoort_warmerdam_NL_4.gif

 

 

De commentaren zijn gesloten.