04-05-12

Werkgroep Morkhoven voert aktie...

Turtelboom.eed.jpgDe vzw Werkgroep Morkhoven geraakt er langzaam van overtuigd dat de nieuwe klacht en de blijvende opsluiting van Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde; de opsluiting van Micha Kat, hoofdredacteur van Klokkenluideronline dat Marcel Vervloesem en de strijd tegen kindermisbruiken ondersteunt; de merkwaardige media-campagne en klachten tegen het federale parlementslid Laurent Louis die vragen durfde te stellen rond de werkelijke doodsoorzaak van de meisjes Julie en Melissa in de zaak Dutroux; de verwijdering van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens van Facebook; het blokkeren van de website 'Droit Fondamental' van prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven; de recente aanvallen op Klokkenluideronline en de poging om de website van Klokkenluideronline volledig te blokkeren; het blokkeren van Marcel Vervloesm's brieven in de gevangenis (ook brieven vanuit Nederland, Frankrijk, Italië) enz., te maken heeft een gecoördineerde aktie van Justitie die bedoeld was om al deze mensen en groepen voorgoed het zwijgen op te leggen.

Alhoewel de Belgische justitieminister A. Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) het achterhouden en vernietigen van brieven, waaronder ook de brieven van Vervloesem's dochter en kleindochter, toelaat, roept de vzw Werkgroep Morkhoven iederéén op om postkaartjes en brieven naar Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout te blijven sturen.
De vzw Werkgroep Morkhoven zal iedere dag melden hoeveel post er is aangekomen zodat men weet hoeveel briefwisseling er met de goekeuring van de justitieminister achtergehouden of vernietigd wordt.
Gezien Marcel Vervloesem zopas terug is van een spoedopname en men het achterhouden en vernietigen van zijn briefwisseling thans hanteert om hem 
door middel van psychische folteringen langzaam maar zeker uit de weg te ruimen, zal de vzw Werkgroep Morkhoven een klacht indienen bij allerlei europese en internationale instanties met de vraag om België omwille van mensenrechtenschendingen en folterpraktijken ten opzichte van politieke gevangenen, te veroordelen.
De vzw Werkgroep Morkhoven roept iederéén op om hetzelfde te doen en daarbij te vermelden dat Marcel Vervloesem reeds 4 jaar lang een spreekverbod heeft met de pers; al 2 jaar lang geen contact meer mag opnemen met 
 de vlaamse acteur Jo Reymen en de bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven waarvan hij zelf bestuurslid is, en, tenslotte, zelfs geen deel mag uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, wat een schending is van de Belgische Grondwet en de Europese en Internationale verdragen inzake de Rechten van de Mens.

Schrijf Marcel: Gevangenis Turnhout, t.a.v. Marcel Vervloesem, Cel 134, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (België).  Laat ons weten dat u geschreven hebt zodat we weten of  Marcel's post al dan niet volledig geblokkeerd wordt.

Schrijf, fax of telefoneer de Gevangenis van Turnhout
Inrichtingshoofd: Marc Hendrickx
Adres: Gevangenis van Turnhout, Wezenstraat 1, cel 124, 2300 Turnhout (België)
Tel.:014 40 89 30 - 
Fax:014 42 03 50

Schrijf de Belgische minister van justitie A. Turtelboom:  Waterloolaan 115, 1000 Brussel (België) info@just.fgov.be
Telefoon *0032 
2 542 80 11
Fax: 02 542 80 00

Schrijf de Liga Voor Mensenrechten info@mensenrechten.be - Jos Vandervelpen (Voorzitter Liga voor mensenrechten  jos.vandervelpen@pandora.be  Vraag de Liga waarom zij niets zegt over de situatie in de gevangenis van Turnhout waar dat  tal van gevangenen, wegens plaatsgebrek, op matrassen op de grond moeten slapen.

Schrijf naar de Vlaamse Ombudsman:klachten@vlaamseombudsdienst Vraag de Ombudsman waarom hij niet reageert op klachten van Vlaamse burgers over de gevangenissen.

Schrijf naar ex-premier Guy Verhofstadt die zoals justitieminister Turtelboom, lid is van de Open VLD.  Vraag hem waarom de wantoestanden in gevangenissen mogelijk zijn terwijl hij in zijn 'burgermanifesten' over de 'partij van de burger' en 'een nieuwe politieke cultuur' sprak.
guy.verhofstadt@europarl.europa.eu

Contacteer het Europees Comité Tegen Folteringen
Vraag waarom de Belgische regering, nadat zij twee jaar geleden voor de zoveelste keer door het CPT vanwege haar gevangenisbeleid werd veroordeeld, haar gedane beloftes niet nagekomen is.  Vraag de CPT waarom zij geen bezoek brengt aan de gevangenis van Turnhout waar dat 210 mensen zijn opgesloten terwijl er maar plaats is voor 120 gedetineerden.  Vraag of het normaal is dat gevangenen wegens plaatsgebrek op matrassen op de grond moeten slapen. Vraag om tussen te komen in de zaak Vervloesem, een man die kanker-, hart-, nier- en diabetespatiënt is en al maandenlang onterecht in voorhechtenis zit in de gevangenis van Turnhout zodat hij met spoed diende te worden opgenomen.
Raad van Europa, Secretariat of the CPT

F-67075 Strasbourg, Cedex France
Tel.: France: 03 88 41 39 39, Int.: +33 3 88 41 39 39 - Fax: France: 03 88 41 27 72, Int.: +33 3 88 41 27 72
E-mail: cptdoc@coe.int
Internet: www.cpt.coe.int

De commentaren zijn gesloten.