03-06-12

Internetcensuur: schrijven aan parlementsleden

internet-censuur.gifInternetcensuur in België - brief n° 2

Brussel, 3 juni 2012 - 14:52


Geachte parlementsleden,

In bijlage vindt u ons schrijven aan de Belgacom Klantendienst.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,


Met vriendelijke groet


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

------------------------------------


Belgacom Klantendienst


Geachte Heer,

Wij hebben reeds geruime tijd problemen met de publicaties op onze skyetblogs.
We ondervonden ook problemen met het plaatsen van commentaren en aanvullende informatie op onze berichten. Deze werden namelijk gecensureerd.
Sommige commentaren bleken te zijn toegelaten, maar andere commentaren werden niet doorgezonden zodat we ze niet konden goedkeuren.  Er werd dus gebruik gemaakt van een soort filter.
Onze internetverbinding werd ook systematisch afgebroken bij het publiceren van artikels.
Een artikel over het feit dat deze regering geen voorrang verleent aan de bestrijding van de corruptie (zie artikel in bijlage), werd, ongevraagd, 3 x gepubliceerd.
We stelden gisteren ook vast dat het niet meer mogelijk is om in te loggen zodat iedere verdere publicatie daarmee onmogelijk wordt gemaakt.
We kunnen bijvoorbeeld niet reageren op de omzendbrief van justitieminister Turtelboom waarin zij allerlei criminelen de mogelijkheid geeft om hun proces af te kopen.

Vandaag hebben we opnieuw trachten in te loggen voor onze blogs.  Dat was nog steeds onmogelijk en we ontvingen de volgende mededeling: 'De gebruikersnaam of het wachtwoord dat u hebt ingevuld, is ongeldig of uw account is uitgeschakeld.

Gisteren stuurden we u reeds een omzendbrief waarvan we u opnieuw een kopie zenden.

Onze problemen hebben ongetwijfeld te maken hebben met onze kritische artikels. We kunnen echter niet akkoord gaan met de repressieve maatregelen waarvan onze vereniging reeds jarenlang het slachtoffer is.  We verwijzen hierbij ondermeer naar het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort en de voortdurende mediacampagne tegen Marcel Vervloesem die al 4 jaren lang een spreekverbod met de pers heeft.  Sinds twee jaar mag hij zelfs geen contact meer opnemen met de andere bestuursleden van onze vereniging. 
We verwijzen ook naar het optreden van anti-terroristische éénheden tijdens onze akties terwijl we geen uitstaans hebben met 'terroristische activiteiten'.
Men kan zich afvragen in hoeverre deze éénheden niet misbruikt worden om een terreurklimaat te scheppen (zonder te spreken over de kosten van dit 'anti-terroristische' gedoe voor de Belgische belastingsbetaler).

In de hoop dat deze problemen snel opgelost geraken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----------------------------------------------

Door gebruik te maken van een andere internetverbinding, konden we ons enkele uurtjes geleden na een aantal problemen, opnieuw inloggen voor onze blogs.

De commentaren zijn gesloten.