19-06-12

Nederland: willekeurige aanhoudingen en opsluitingen

JanBoeykens.Morkhoven.jpg

De Nederlandse onderzoeksjournalist Micha Kat zou zijn opgepakt omdat hij de schorsings-voorwaarden zou hebben geschonden.  

Tot onze verwondering blijkt de vastgestelde 'schending van de schorsings-voorwaarden' enkel gebaseerd te zijn op een wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Cybercrime van de KLPD naar de teksten van Micha Kat zelf en de recente teksten die naar zijn eigen zeggen niet door hem zouden zijn geschreven.

Dat wijst er dus op dat Micha Kat bij zijn voorlopige invrijheidsstelling, van rechtswege een spreek- en publicatieverbod kreeg opgelegd.

Dat doet erg veel denken aan de zaak Vervloesem.

Vier jaar geleden kreeg Marcel Vervloesem van de Belgische aktiegroep vzw Werkgroep Morkhoven die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, per vonnis een spreekverbod met de pers opgelegd terwijl die verder mocht blijven gaan met hem aan de schandpaal te nagelen.  

Onlangs publiceerde Het Nieuwsblad dat de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekte door Marcel Vervloesem in 1998 door middel van een zogezegd interview, van 'pedofilie' te beschuldigen, namelijk opnieuw een verhaal waarin Vervloesem en zijn buurman van 'aanranding' werden beschuldigd.  

De aktievoerder werd hierdoor gedurende 5 maanden in voorlopige hechtenis opgesloten terwijl het gerechtelijk onderzoek reeds na enkele weken uitwees dat Vervloesem's aanklager in zijn verklaringen tegenover Het Nieuwsblad en (nadien) bij de politie, gelogen had.
De Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank pleitte reeds na enkele weken voor de vrijlating van Vervloesem maar daar hielden de rechters van de Raadkamer te Turnhout geen rekening mee.  Het ging hier toevallig om dezelfde rechters die Vervloesem gedurende meer dan 10 jaar vervolgd hebben waardoor de kinderpornozaak Zandvoort, die heel wat informatie bevat over de zedenzaak in de Amsterdamse kinderkribben, in de doofpot gestoken kon worden.

Omdat hij niet wilde zwijgen, werd hij bij zijn recente opsluiting op cel gezet bij een geesteszieke. Zijn briefwisseling, ook die van zijn dochter en oudste kleindochter, werd wekenlang achtergehouden.
Vervloesem die hart-, kanker-, nier- en diabetespatiënt is, moest tijdens zijn 5 maanden  durende opsluiting, tengevolge van infecties en hartproblemen, met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen en werd, zonder een daadwerkelijke veroordeling, gedurende 5 dagen aan zijn ziekenbed vastgeketend.
Dat gebeurde blijkbaar allemaal met de stilzwijgende toestemming van justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) die door de vzw Werkgroep Morkhoven voortdurend geinformeerd werd. 

Marcel Vervloesem kreeg bij zijn voorlopige invrijheidsstelling twee jaar geleden, niet alleen een spreekverbod met de pers opgelegd. Hij kreeg ook een contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven waarvan hij bestuurslid is.  Dat maakt dat Jan Boeykens en prinses J. de Croÿ, respectievelijk de voorzitter en ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, die Vervloesem gedurende 2 jaar lang iedere week in de gevangenis bezochten, hem nu al een paar jaar niet meer kunnen zien of spreken terwijl hij één van hun allerbeste vrienden is.

Marcel Vervloesem mag ook geen contact opnemen met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de Werkgroep) omdat die hem bleef steunen.  Hij mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden en kreeg zelfs een reisverbod.

Door iemand zoals Micha Kat gedurende drie maanden op te sluiten omdat hij vermoedelijk artikels bleef publiceren, maakt de Nederlandse overheid de weg vrij voor willekeurige arrestaties en opsluitingen van aktievoerders en vakbondsafgevaardigden.

------

Micha Kat opgepakt wegens schenden schorsings-voorwaarden
 
15.6.2012 - Op zijn eigen site Klokkenluideronline.nl is vandaag bekend gemaakt dat Micha Kat vanmorgen te Schiedam weer is gearresteerd. Ene Arend Zeevat zou een door publicist Micha Kat ingesproken bericht hebben ontvangen: “Hi Arend. Er staan nu twee agenten bij mij voor de deur in Schiedam, die zeggen dat ze me op komen halen. (..) Ik moet nu mee naar het politiebureau.”
 
Eerder liet Micha Kat zijn achterban per mail al weten: “Het OM gaat in hoger beroep tegen mijn schorsing en zal morgen in een zitting voor het Haagse Gerechthof vorderen dat ik weer terug moet de cel in tot mijn proces op 17 juli. Volgens mijn advocaat hebben ze geen enkele zaak; ze beroepen zich erop dat ik ‘via via artikelen publiceer’ op mijn website en ‘een posting heb geplaatst op mijn website’, De zaak zal dienen om 10:30 uur; het bekende adres. Wij zullen niet inhoudelijk reageren en om uitstel vragen omdat we ons niet hebben kunnen voorbereiden; we hoorden dit pas rond 18:00 uur vandaag.”
 
Uit navraag blijkt dat de afdeling Cybercrime van de KLPD de teksten van Micha Kat zelf en de recente teksten die naar zijn eigen zeggen niet door hem zouden zijn geschreven wetenschappelijk hebben onderzocht. Forensisch taalkundigen hebben eerder in vergelijkbare justitiële onderzoeken zo bijgedragen aan vele veroordelingen.
 
Klokkenluideronline.nl maakt gebruik van het contentmanagementprogramma WordPress. Berichten uit de Verenigde Staten geven een beeld weer dat de producent van WordPress in het kader de Patriot Act, een backdoor voor autoriteiten heeft ingebouwd, die IP nummers gekoppeld aan gepubliceerde teksten verzameld. Of deze mogelijkheid door de KLPD is ingezet voor Micha Kat is onbekend.
 

De commentaren zijn gesloten.