23-08-12

Jean-Denis Lejeune vraagt snelle bijsturing van het gerecht

Lejeune.Turtelboom.jpg

'Snelle bijsturing van het gerecht'

Beste K., 

Wat die relatie Marcel Vervloesem - Werkgroep Morkhoven betreft.  Het is inderdaad schandalig wat hier gebeurd is !  En niet alleen voor Marcel !
 
Sinds wanneer heeft Justitie het recht om verenigingen door middel van een contactverbod tussen bestuursleden te bestrijden en  jarenlange vriendschappen te vernietigen ?
En waar is de vrijheid gebleven om deel uit te maken van een vereniging ?
 
Sinds wanneer kan de Justitie iemand een spreekverbod opleggen met de pers; een reisverbod instelllen; een contactverbod opleggen met verenigingsleden, vrienden en kennissen ?
Waar is de zogenaamde vrije meningsuiting?   Waar is de zogenaamde persvrijheid?
 
Als bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven worden we nu al jaren gecriminaliseerd en buiten de wet gesteld door de justitie terwijl we niets misdaan hebben en we geen strafblad hebben. We hebben ons alleen verzet tegen het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort.
 
Zoals ik al zei, is er dan nog dat artikeltje in Het Nieuwsblad van Ivoke Meulemans, een zogenaamde gerechtsjournalist die met zijn jarenlange artikeltjes over de 'zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem', bewijst dat hij in dienst van het Turnhoutse gerecht werkt.  Vandaar dat hij na de eerste vrijlating van Marcel ook beweerde dat 'Marcel Vervloesem met de vzw Werkgroep Morkhoven gebroken had'.
Ik vraag mij af waarom de Raad voor de Journalistiek die zich een 'Onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media' noemt, nooit reageerde op onze klachten terzake.
 
Zoals je weet, werd er destijds ook een petitie opgesteld door enkele mensen uit Noorderwijk (Marcel's halfbroer Victorreke en konsoorten, die met hun verzonnen klachtjes justitie moesten helpen om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken).
Die petitie werd door een Morkhovens CD&V-gemeenteraadslid ( Victorreke was destijds bij de CD&V, toen nog CVP genoemd) op de agenda van de Herentalse stadsraad geplaatst.
Burgemeester Jan Peeters (kamerlid Sp.a, partij van Victorreke) zei toen op een hypocriete manier dat hij 'zich kon weervinden in het feit dat Marcel Herentals en omstreken een slechte naam bezorgde' en dus uit zijn woning en woonomgeving kon gedreven worden. 
Over de eis in de petitie om de Werkgroep Morkhoven 'van het Internet te verwijderen', stelde Peeters dat hij 'dit zou voorleggen aan de juridische dienst van de stad'.
 
Kort na zijn vrijlating werd Marcel inderdaad uit zijn woning gezet.  Dat gebeurde ook met Marcel's vrienden en hun 81-jarige bedlegerige moeder omdat die destijds deel uitmaakten van het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven. 
Dat was geen probleem.  Victorreke zetelt immers al jarenlang in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij die de sociale woningen beheert.
 
Door Marcel een contactverbod op te leggen, kan de vzw Werkgroep Morkhoven geen wettelijk verplichte algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen meer organiseren (Marcel zetelt nog steeds in de Raad van Bestuur).  Zij kan dus, officieel gezien, ook geen enkele beslissing meer nemen. En ook op financieel vlak wordt zij op die wijze al jarenlang geblokkeerd.
 
In feite zouden we hiervoor een advocaat moeten aanstellen, maar ja, je weet hoe de Belgische justitie werkt. Zij staat boven de wet en moet aan niemand verantwoording afleggen.
 
Ik vind het vreemd dat Jean-Denis Lejeune die de kinderpornozaak Zandvoort nooit ernstig heeft genomen, nu inééns een manifestatie organiseert tegen de vrijlating van Michelle Martin en voor de zoveelste 'hervorming van de justitie'.  Dat levert hem veel sympathie op terwijl hij gedurende de afgelopen jaren, bij wijze  van spreken, dagelijks met de justitie aan tafel zat.  
Is het een toeval dat hij het, na zijn postje bij Child Focus en nadat hij tot adviseur energie en leefmilieu op het kabinet van staatssecretaris Melchior Wathelet werd benoemd, thans deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 ?  

-------

'Journalistieke code'

De regels van de journalistieke beroepsethiek zijn neergeschreven in de Code van de raad voor de journalistiek (pdf), die op 20 september 2010 is goedgekeurd (en op 23 april 2012 is aangevuld) door de raad van bestuur van de VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek, waarin de journalistenverenigingen, de uitgeversfederaties en de grote mediahuizen vertegenwoordigd zijn.

De code is bedoeld als een leidraad voor de praktijk. Hij bevat in totaal 27 artikelen, en wordt aangevuld met richtlijnen die sommige artikelen concreet toelichten. De code zal ook door de raad voor de journalistiek worden gebruikt om vragen en klachten te beantwoorden die bij de raad worden ingediend.

De code is onder meer geïnspireerd op twee oudere teksten, waar voordien veel naar werd verwezen. De eerste is de Verklaring der rechten en plichten van de journalist, die in 1971 door zes Europese journalistenbonden en in 1972 door de internationale journalistenfederatie IFJ is aangenomen. De tweede is de Code van journalistieke beginselen, die in 1982 is onderschreven door de Belgische journalistenvereniging AVBB en de uitgeversbonden van dagbladen BVDU en van magazines NFIW, tegenwoordig ThePPress. Daarnaast bestaan er nog diverse andere codes die op redacties in gebruik zijn.

De raad voor de journalistiek past de principes van zijn code toe op concrete gevallen uit de praktijk. Het gaat daarbij om de inachtneming van beroepsethische minimumregels. Journalistieke beroepsethiek valt overigens niet samen met wat de wetgeving en de rechtspraak zeggen over de persvrijheid en de beperkingen ervan. Soms lopen recht en ethiek gelijk, maar soms ook lopen hun stellingnamen uiteen. Daarom komt een ethische tekortkoming nog niet automatisch neer op een fout in de juridische zin van het woord. Wanneer de raad voor de journalistiek een beroepsethische tekortkoming vaststelt, houdt dit dus geen enkele erkenning in van de juridische aansprakelijkheid van de betrokkene, noch in de burgerrechtelijke zin, noch in de strafrechtelijke zin.

http://www.rvdj.be/journalistieke-code

De commentaren zijn gesloten.