30-08-12

Dossier-Dutroux bis - Michelle Martin: Paul Marchal begrijpt er niets van...

Lejeune.Turtelboom.jpg

Paul Marchal: "Vervroegde vrijlating Martin is onbegrijpelijk"

9.5.2011 - Paul Marchal, de vader van An, vindt het absoluut niet kunnen dat Michelle Martin, de vroegere echtgenote van Marc Dutroux, dinsdag vervroegd vrijgelaten kan worden. Marchal heeft het nieuws ook via de media moeten vernemen...

"Ik begrijp de procedure van justitie wel, maar dit is onbegrijpelijk. In de jaren 80 werd Michelle Martin al een eerste keer voor dergelijke feiten veroordeeld. Dat maakt van haar eigenlijk een recidivist. Omdat zij toen voor een correctionele rechtbank en in 2004 voor het hof van assisen veroordeeld werd, beschouwt de rechtbank dat echter niet als recidivisme. Anders zou zij nu, na de helft van haar straf, nog niet vrij kunnen komen."

"De mogelijke vrijlating geeft me een heel wrang gevoel. Ik vind dat justitie hiermee een misplaatst voorbeeld geeft. Hoe zit het dan met andere dossiers? Wat geeft dat nu voor beeld aan het buitenland?"

Marchal betreurt vooral dat hij het nieuws over de mogelijke vrijlating via de pers heeft moeten vernemen. "Ik vind het enorm jammer dat na 16 jaar de slachtofferbejegening nog steeds slecht verloopt. Ik heb op de slachtofferfiche laten weten dat ik persoonlijk op de hoogte van de procedure gehouden wil worden, maar van de rechtbank heb ik niets over de mogelijke vrijlating van Martin vernomen. Dat vind ik bijzonder pijnlijk."

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1044968/paul-march...

-----

Het dossier-Dutroux bis zal stopgezet worden zonder resultaat. Dat zegt Paul Marchal, vader van Ann, één van de slachtoffers...

23 augustus 2010 - Vandaag is het exact 15 jaar geleden dat Ann Marchal en Eefje Lambrecks verdwenen. De twee Hasseltse meisjes waren toen op vakantie in Oostende. Ze werden ontvoerd en later vermoord door Marc Dutroux.

Na het dossier-Dutroux werd er in 2001 een dossier-Dutroux bis geopend. Hierin werden de netwerken rond Dutroux onderzocht.

"Maar met dit dossier wordt niets gedaan", vertelt Paul Marchal aan TV Limburg. "Het is aan het doodbloeden en zal binnen de kortste keren door de onderzoeksrechter worden afgesloten". Volgens de man zou de rechter al enkele pogingen hiertoe hebben ondernomen.

http://www.vandaag.be/binnenland/44673_paul-marchal-dutro...

27-08-12

'KINDEREN TE KOOP' op USB-stick

COVER.boek.Marcel.jpg

HET BOEK ‘KINDEREN TE KOOP’ VAN MISBRUIKNETWERKEN-BESTRIJDER MARCEL VERVLOESEM IS UIT (OP USB-STICK)!!

‘KINDEREN TE KOOP’ van Marcel Vervloesem zaait nu al paniek bij de censoren van Justitie…, maar de eerste exemplaren van de kladversie van zijn boek zijn reeds het ’ ijzeren gordijn’ gepasseerd. Werkgroep Morkhoven heeft vandaag, Vrijdag, de omslag van het lang verwachte boek van Marcel Vervloesem gepubliceerd. Een vertederende tekening die erg contrasteert met de ruwe inhoud van zijn boek: na lezing ervan, zullen de Belgische burgers ontdaan zijn over de omvang van de netwerken van kinderconsumenten, evenals wegens de medeplichtigheid binnen Justitie die deze Belgische pedocriminelen beschermt. Ontstellend. Hardverscheurend. Verontrustend…

Morbide

Jarenlange opsluiting in de gevangenis, belaging, sancties etc…, hebben deze man tenslotte niet kunnen verhinderen zijn eerste getuigenis te publiceren: hij beschrijft in zijn boek gedetaileerd de manier waarop pedofielen hun ’ grondstoffen’ verzamelen, ze uitbuiten, bewerken, en exporteren over de gehele wereld. Hij bewijst in zijn boek, aan de hand van tot nog toe ongepubliceerde documenten, dat de rechters en de poltitici in dit land niet de kant van de misbruikte kinderen kiezen, maar die van hun beulen. Hij noemt namen, opdat bepaalde politici eindelijk de gelegenheid niet meer zullen kunnen ontlopen om verantwoording af te moeten leggen voor hun daden tegenover de kiezers. Hij neemt een aantal rechters op de korrel die daardoor eindelijk hun bezoedelde toga’ s onder ogen zullen moeten zien.

Verheugend

Marcel Vervloesem heeft me vanochtend verteld dat zijn vandaag verschenen boek nu al juridische druk ondervindt om de publicatie ervan te proberen te verbieden. Onze sinistere togadragers en onze ’ politieci’ zullen echter nogal op hun neus kijken, want de Werkgroep Morkhoven is niet voor een gat te vangen: er zal geen enkel exemplaar in de etalage van de boekhandels te zien zijn!

Ondeugend

De eerste Europese collectieven die strijden tegen geinstitutionaliseerd kindermisbruik hebben reeds exemplaren van zijn boek ontvangen, d.w.z. in de vorm van een USB-stick tegen de prijs van 25 euro. Ik zal Marcel komende zondag op een afgesproken plek in Brussel ontmoeten, waar hij mij een digitaal exemplaar van zijn werk zal overhandigen, bedoeld voor onze organisatie ’ Cineyrgiens’ ,-tevens bij wijze van hartelijke groet.

Magistraal

Al een paar uur zijn computers en servers in Belgie, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk druk doende USB-stick na USB-stick te kopieren. Het twintigtal onderzoekers van het collectief NNSPMDF zal hetzelfde doen tijdens de tien dagen van het congres dat ze in het zuiden van Luxemburg organiseert van 20 tot 30 augustus a.s.. De vele lezers van Walhtere Causette op Facebook die hem al om een exemplaar gevraagd hebben van de stick van ’ Cineyrgie’ , zullen dus in september interessante post ontvangen.

Viral

Op dit moment is het boek van 620 pagina’s enkel in het Nederlands verkrijgbaar. Maar de drukker van Cineyrgie heeft de literaire vertaling ervan op zich genomen: d.w.z. een vertaling die haar ruimte laat voor haar eigen schrijfstijl. Ondergetekende VdB neemt zich ook voor om Marcel voor te stellen hem te helpen bij de Franse vertaling van zijn boek, via een bevriende drukker die hij niet nader gaat noemen. Deze vertaling zal binnen enkele weken af zijn…

Collegiaal

Na ons gesprek, gaan Marcel en ik aan de wandel. We zullen meerdere mensen gaan opzoeken. Het is zaak van deze heilige dag gebruik te maken door samen onze goede werken op te biechten waardoor de Stilte opgeblazen zal worden waardoor Belgie tot een tempel en een asiel heeft kunnen worden voor pedocriminelen. In dat zelfde kader zal ik de exquise eer hebben, om een technische en publicitaire alliantie te sluiten tussen Cineyrgie en de Werkgroep Morkhoven, -een zoveelste link in een netwerk dat in de grootst mogelijke discretie een ongelooflijke omvang aan het aannemen is.

Efficient

Geflankeerd door mijn ‘brothers in arms’, met de USB-stick van Marcel op zak, zal ook ik Michelle Martin aanklagen wegens het doodmartelen van de kleine meisjes. Net als de rechters van dit land die moedwillig hebben meegewerkt aan het verwoesten van de onschuld van onze kinderen. Ik zal iedereen aan de schandpaal nagelen die het lef heeft zijn lage wet te willen opleggen aan Justitie. Idem met de perverse low-lives die hun smerige zeden in de plaats van de moraal willen stellen in dit land.

Walgelijk

Onze dochtertjes zijn uiteraard niet van de honger gestorven, -en het is voortaan iedereen duidelijk dat de Kerk evenzeer medeplichtig is aan het beschermen van de netwerken die kinderen seksueel uitbuiten, tenminste geldt dat voor ondergetekende, -en als gedoopt lid van die Kerk zal ik het nooit meer over mijn geweten kunnen krijgen om nog eens te knielen voor haar. De zusteres Clarissen hoeven nu alleen nog maar een bordeel voor gepensioneerde pedofielen te openen, want het slachtoffer M.Martin is nog altijd ijverig op zoek naar ‘gepast’ geld om de schuld te vergoeden die ze heeft bij de lui die haar kwaad gedaan hebben. Ik zal ze een USB-stick sturen met de namen en de foto’s van hun toekomstige klanten, -die kunnen de nonnen dan in hun gebedenboeken stoppen samen met de gebruikelijke vrome plaatjes…

Patrick Vanden Berghe

Bron: http://www.cineyrgie.nl/?id=3244

Vertaling artikel: Eheu

------

Het boek ' kinderen te koop' (620 pagina's op USB-stick en enkel verkrijgbaar in het Nederlands voorlopig) kan hier besteld worden:

In Nederland: brenninkmeijer.c@gmail.com 

In België: vt6788107@base.be 

Prijs: 25 euro

23-08-12

Jean-Denis Lejeune vraagt snelle bijsturing van het gerecht

Lejeune.Turtelboom.jpg

'Snelle bijsturing van het gerecht'

Beste K., 

Wat die relatie Marcel Vervloesem - Werkgroep Morkhoven betreft.  Het is inderdaad schandalig wat hier gebeurd is !  En niet alleen voor Marcel !
 
Sinds wanneer heeft Justitie het recht om verenigingen door middel van een contactverbod tussen bestuursleden te bestrijden en  jarenlange vriendschappen te vernietigen ?
En waar is de vrijheid gebleven om deel uit te maken van een vereniging ?
 
Sinds wanneer kan de Justitie iemand een spreekverbod opleggen met de pers; een reisverbod instelllen; een contactverbod opleggen met verenigingsleden, vrienden en kennissen ?
Waar is de zogenaamde vrije meningsuiting?   Waar is de zogenaamde persvrijheid?
 
Als bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven worden we nu al jaren gecriminaliseerd en buiten de wet gesteld door de justitie terwijl we niets misdaan hebben en we geen strafblad hebben. We hebben ons alleen verzet tegen het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort.
 
Zoals ik al zei, is er dan nog dat artikeltje in Het Nieuwsblad van Ivoke Meulemans, een zogenaamde gerechtsjournalist die met zijn jarenlange artikeltjes over de 'zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem', bewijst dat hij in dienst van het Turnhoutse gerecht werkt.  Vandaar dat hij na de eerste vrijlating van Marcel ook beweerde dat 'Marcel Vervloesem met de vzw Werkgroep Morkhoven gebroken had'.
Ik vraag mij af waarom de Raad voor de Journalistiek die zich een 'Onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media' noemt, nooit reageerde op onze klachten terzake.
 
Zoals je weet, werd er destijds ook een petitie opgesteld door enkele mensen uit Noorderwijk (Marcel's halfbroer Victorreke en konsoorten, die met hun verzonnen klachtjes justitie moesten helpen om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken).
Die petitie werd door een Morkhovens CD&V-gemeenteraadslid ( Victorreke was destijds bij de CD&V, toen nog CVP genoemd) op de agenda van de Herentalse stadsraad geplaatst.
Burgemeester Jan Peeters (kamerlid Sp.a, partij van Victorreke) zei toen op een hypocriete manier dat hij 'zich kon weervinden in het feit dat Marcel Herentals en omstreken een slechte naam bezorgde' en dus uit zijn woning en woonomgeving kon gedreven worden. 
Over de eis in de petitie om de Werkgroep Morkhoven 'van het Internet te verwijderen', stelde Peeters dat hij 'dit zou voorleggen aan de juridische dienst van de stad'.
 
Kort na zijn vrijlating werd Marcel inderdaad uit zijn woning gezet.  Dat gebeurde ook met Marcel's vrienden en hun 81-jarige bedlegerige moeder omdat die destijds deel uitmaakten van het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven. 
Dat was geen probleem.  Victorreke zetelt immers al jarenlang in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij die de sociale woningen beheert.
 
Door Marcel een contactverbod op te leggen, kan de vzw Werkgroep Morkhoven geen wettelijk verplichte algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen meer organiseren (Marcel zetelt nog steeds in de Raad van Bestuur).  Zij kan dus, officieel gezien, ook geen enkele beslissing meer nemen. En ook op financieel vlak wordt zij op die wijze al jarenlang geblokkeerd.
 
In feite zouden we hiervoor een advocaat moeten aanstellen, maar ja, je weet hoe de Belgische justitie werkt. Zij staat boven de wet en moet aan niemand verantwoording afleggen.
 
Ik vind het vreemd dat Jean-Denis Lejeune die de kinderpornozaak Zandvoort nooit ernstig heeft genomen, nu inééns een manifestatie organiseert tegen de vrijlating van Michelle Martin en voor de zoveelste 'hervorming van de justitie'.  Dat levert hem veel sympathie op terwijl hij gedurende de afgelopen jaren, bij wijze  van spreken, dagelijks met de justitie aan tafel zat.  
Is het een toeval dat hij het, na zijn postje bij Child Focus en nadat hij tot adviseur energie en leefmilieu op het kabinet van staatssecretaris Melchior Wathelet werd benoemd, thans deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 ?  

-------

'Journalistieke code'

De regels van de journalistieke beroepsethiek zijn neergeschreven in de Code van de raad voor de journalistiek (pdf), die op 20 september 2010 is goedgekeurd (en op 23 april 2012 is aangevuld) door de raad van bestuur van de VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek, waarin de journalistenverenigingen, de uitgeversfederaties en de grote mediahuizen vertegenwoordigd zijn.

De code is bedoeld als een leidraad voor de praktijk. Hij bevat in totaal 27 artikelen, en wordt aangevuld met richtlijnen die sommige artikelen concreet toelichten. De code zal ook door de raad voor de journalistiek worden gebruikt om vragen en klachten te beantwoorden die bij de raad worden ingediend.

De code is onder meer geïnspireerd op twee oudere teksten, waar voordien veel naar werd verwezen. De eerste is de Verklaring der rechten en plichten van de journalist, die in 1971 door zes Europese journalistenbonden en in 1972 door de internationale journalistenfederatie IFJ is aangenomen. De tweede is de Code van journalistieke beginselen, die in 1982 is onderschreven door de Belgische journalistenvereniging AVBB en de uitgeversbonden van dagbladen BVDU en van magazines NFIW, tegenwoordig ThePPress. Daarnaast bestaan er nog diverse andere codes die op redacties in gebruik zijn.

De raad voor de journalistiek past de principes van zijn code toe op concrete gevallen uit de praktijk. Het gaat daarbij om de inachtneming van beroepsethische minimumregels. Journalistieke beroepsethiek valt overigens niet samen met wat de wetgeving en de rechtspraak zeggen over de persvrijheid en de beperkingen ervan. Soms lopen recht en ethiek gelijk, maar soms ook lopen hun stellingnamen uiteen. Daarom komt een ethische tekortkoming nog niet automatisch neer op een fout in de juridische zin van het woord. Wanneer de raad voor de journalistiek een beroepsethische tekortkoming vaststelt, houdt dit dus geen enkele erkenning in van de juridische aansprakelijkheid van de betrokkene, noch in de burgerrechtelijke zin, noch in de strafrechtelijke zin.

http://www.rvdj.be/journalistieke-code

21-08-12

Manifestatie vrijlating Michelle Martin

Lejeune.19.8.jpg

Jean-Denis Lejeune, die door de pers op een gezinsvriendelijke manier,'de papa van het vermoorde meisje Julie' wordt genoemd, organiseerde op zondag 19 augustus een manifestatie 'om te voorkomen dat Michelle Martin daadwerkelijk vrijkomt'. Daarmee kan hij natuurlijk op veel steun rekenen.

Alhoewel de vzw Werkgroep Morkhoven het protest tegen de vrijlating van Michelle Martin ondersteunt, stelt zij zich heel wat vragen rond de huidige voortrekkersrol van Lejeune.

Onlangs stelde Kamerlid Laurent Louis enkele vragen over het autopsie-rapport van Julie en Melissa in de zaak Dutroux.
Louis werd op een vernietigende manier door de politici aangevallen; er werd een cordon sanitaire rond hem geëist; verschillende kamerleden en ministers eisten de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid; er werd een wekenlange media- lastercampagne tegen hem gevoerd; hij werd tengevolge een klacht van Lejeune en op vraag van justitieminister Turtelboom (VLD) als een misdadiger voor de rechtbank gesleept en men wil hem aan een psychiatrisch onderzoek onderwerpen.

Voor de vzw Werkgroep Morkhoven die het niet eens met alle standpunten van Louis en die ervaren heeft met welke middelen men haar het zwijgen probeert op te leggen over de kinderpornozaak Zandvoort, gaan bovengenoemde reacties en maatregelen veel te ver en hebben zij weinig met een 'democratie' maar eerder met een politieke dictatuur te maken.

De Werkgroep herinnert eraan dat het engelstalig tijdschrift 'The Sprout'  dat destijds een artikel publiceerde over het autopsieverslag van de meisjes Julie en Melissa in de zaak Dutroux, na een klacht van ondermeer Jean-Denis Lejeune, door de Justitie metéén uit de rekken werd genomen terwijl dit artikel aantoonde dat Julie en Melissa niet enkel van 'honger en dorst' zijn opgekomen maar vermoedelijk het slachtoffer werden van rituele moorden waarbij zij zwaar misbruikt en gefolterd werden.

De Werkgroep stelt zich reeds geruime tijd een aantal vragen rond Lejeune die tijdens de zaak Dutroux als zogenaamde woordvoerder van de ouders van de slachtoffers in de zaak Dutroux, in het bestuur van Child Focus terechtkwam.

Maar er is meer...
Child Focus heeft zich altijd voorgedaan als een onafhankelijke vereniging terwijl zij een puur instrument is van de Belgische Staat en Justitie.  Was dit misschien bedoeld om de zaak Dutroux en andere zaken (waaronder de kinderpornozaak Zandvoort) dicht te dekken en om België, na de internationale aandacht voor de zaak Dutroux, opnieuw een positief imago te bezorgen in binnen- en buitenland ?

Enkele jaren geleden liet Lejeune uiterst schokkend materiaal uit de kinderpornozaak Zandvoort dat hem door Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven werd opgezonden, aan de Justitie overmaken.  Dat werd metéén als een klacht opgevat tegen Vervloesem terwijl de informatie die aan Lejeune werd overgemaakt juist bedoeld was om hem (en Child Focus dat al verschillende keren tevergeefs was gecontacteerd) in te lichten over de kinderpornozaak Zandvoort en de manier waarop deze zaak werd dichtgedekt.
Korte tijd nadien verdween Marcel Vervloesem door enkele inééngeknutselde klachtjes en het jarenlange mediaproces dat tegen hem werd gevoerd, voor 2 jaar achter de tralies.
Men moet immers niet verwachten dat de justitie een onderzoek voert naar kindermisbruiken terwijl zij door middel van eigen misdaden in de doofpot stopt.

Het valt op dat de recente vragen van kamerlid Michel rond het autopsieverslag van Julie en Melissa, opnieuw gevolgd werden door een klacht van Lejeune bij de Justitie.
Lejeune telefoneerde hierbij zelfs naar Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet die, nadat zij via een persmededeling verklaarde dat de woorden van Lejeune haar 'tot tranen hadden gedwongen', onmiddellijk maatregelen eiste tegen Michel. Lejeune en Milquet zijn beiden bestuursleden van de CdH (franstalige christen democraten). Misschien hoopte Lejeune met zijn aktie wel de plaats van de gecriminaliseerde en de gepsychiatriseerde Louis in te nemen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Lejeune is echter altijd een opportunist geweest die geen enkele kans ongebruikt laat.
Nu, na het voorval rond Laurent Louis, iederéén weet dat hij voor de CdH op de derde politieke plaats staat voor de Kamer in Luik, verklaarde hij na de manifestatie dat hij zich wil 'wijden aan het verzet tegen de voorlopige vrijlating van Michelle Martin en de projecten van zijn asbl Objectif Ô'.
Het zou een verkiezingsmanoeuver kunnen zijn maar Lejeune is reeds aangesteld als raadgever voor milieu en energie aan het kabinet van staatssecretaris Melchior Wathelet.  Het is dus misschien interessanter voor hem om als een soort belangeloze volksvriend bekend te staan die af en toe een kleine wederdienst biedt aan zijn politieke vrienden. Of misschien mikt hij zelfs hoger.

Zoals de Belgische justitieministers reeds jaren doen, pleit Lejeune thans voor een 'snelle hervorming van justitie'.  De CdH zal er nu waarschijnlijk voor zorgen dat er hier en daar wat nieuwe voorstellen komen en nieuwe wetten inzake de 'hervorming van justitie' worden goedgekeurd om bij de volgende verkiezingen beter te scoren.
Zoals bij Child Focus reeds het geval was, lijken de broodjes voor Lejeune weer gebakken te zijn.

De manifestatie van 19 augustus te Brussel kreeg opvallend veel media-aandacht terwijl de kinderpornozaak Zandvoort jarenlang, door middel van de klachten en het media-proces tegen Marcel Vervloesem, werd doodgezwegen.
Justitie legde Marcel Vervloesem een spreekverbod met de pers en een reisverbod op. Hij mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden en mag geen contact opnemen met zijn vrienden-bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven. Justitie liet een paar jaren geleden een berichtje in Het Nieuwsblad plaatsen waarin stond dat hij met de vzw Werkgroep Morkhoven 'gebroken' had.  Mensen zoals Lejeune die, bij wijze van spreken, dagelijks aan tafel zaten met justitie, zijn daarvoor verantwoordelijk.