23-01-15

Politie Antwerpen: Ontevredenheid over de inspectie

politie.jpg

Politie Inspectie, Oudaen, Antwerpen

Geachte Heer Provinciael,

 
Betreft: mijn klachten bij uw dienst - dossier KM-14-1208-11 RDB en dossier KM-14-0912-04 RDB FW
 
Ik vrees dat u mijn schrijven onzorgvuldig hebt gelezen.
 
Het is daarom dat ik mijn klachten nog eens kort samenvat.
 
Zoals ik zei heeft de heer Y., wijkagent van de politie van Borgerhout, mijn huisbaas die in hetzelfde huis als ik woon, om een of andere reden ingelicht over het feit dat ik geseind stond, waardoor de problemen die ik reeds met mijn huisbaas had, escaleerden en ook de buurt bij deze zaak werd betrokken.
Ikzelf was niet ingelicht over deze seining en ik ontving ook geen uitnodiging terzake.
 
Tengevolge van deze ernstige professionele fout heb ik een serieuze schade geleden. Ik werd er door gecriminaliseerd en geïsoleerd. Misschien doe ik er dus ook goed aan om mij ook tot de Dienst Slachtofferhulp te richten.
 
De seining was het gevolg van ondermeer een klacht van een pedofiel. Ik klaag namelijk reeds jaren aan (en dat heb ik dit ook bij mijn ontseining bij de politie van Borgerhout verklaard) dat deze man een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten op zijn naam heeft staan die door de Justitie van Turnhout nooit onderzocht werden.  De Justitie van Turnhout heeft deze man in kwestie immers jarenlang gebruikt om Marcel Vervloesem van onze vereniging aan te klagen en de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen.
En, zoals ik schreef, vraag ik mij af of de Justitie van Turnhout misschien mee achter het lekken van deze politi-informatie naar mijn huisbaas zit.
Enkele dagen na de ontseining probeerde de gerechtelijke politie van Turnhout Marcel Vervloesem immers te ondervragen 'omdat hij in mijn verklaring genoemd was geworden'.
Een tweede seining was, zoals de eerste, ook het gevolg van een klacht wegens 'laster en eerroof' van een vriend-politieagent van voornoemde pedofiel. Deze wou tijdens de maandenlange terreur op het gezin van Marcel Vervloesem's dochter die door het gerecht van Turnhout blijkbaar gedoogd werd, geen proces-verbaal opstellen van een regelrechte aanslag op Vervloesem's dochter.
 
Het is vreemd dat onze klachten niet worden onderzocht en de klachten wegens 'laster en eerroof' klaarblijkelijk wel worden onderzocht.
 
Ik wens nog eens te herhalen (want blijkbaar staat daarover niets vermeld in uw antwoord) dat de heer Y. mij ook geen kopie gaf van het formulier waarin ik verklaarde dat ik de zaak in verband met de NMBS door de politierechtbank behandeld wil zien. Het formulier werd nochthans door mij getekend en er lag een karbon-velletje onder het origineel.  
Ik vind het vreemd dat ik door de NMBS nu reeds drie keren werd aangeschreven met het verzoek tot de betaling van een boete.
Het is dus alsof de NMBS niet op de hoogte is van mijn verklaring doordat de heer Y. het formulier waarvan ik geen kopie ontving, niet heeft doorgezonden.
 
Gezien u deze zaak klasseerde, zal ik mij nu met deze zaak tot de federale overheid richten. 
 
U zegt dat u het 'jammer vindt dat ik de Werkgroep Morkhoven erbij betrek omdat dit enkel een persoonlijke zaak betreft'. 
 
Uit het voorgaande blijkt echter dat u dat de problemen met de seiningen het gevolg zijn van klachten die deel uitmaken van het dossier 'kinderpornozaak Zandvoort' van de Werkgroep Morkhoven.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Van der Meydenstraat 12, bus 2
2140 Borgerhout

 

Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
------------

 

van:Jan Boeykens<werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan:Willy Provinciael <Willy.Provinciael@stad.antwerpen.be>
datum:12 januari 2015