19-03-12

Belgische justitie zorgt voor problemen op Facebook

 

Zoals ook in het verleden bij de akties van de vzw Werkgroep Morkhoven steeds het geval was, belet de Belgische justitie opnieuw dat de vzw Werkgroep Morkhoven telefonisch te bereiken is.  

De briefwisseling van en aan de vzw Werkgroep Morkhoven wordt reeds een week lang geblokkeerd.

Vandaag blokkeerde men ook de toegang tot Facebook.

 

Uit documenten van de kinderpornozaak Zandvoort blijkt dat de justitie reeds lang op de hoogte was van de kindermisbruiken te Amsterdam, zodat die misbruiken hadden kunnen voorkomen worden. De strafrechtbank van Turnhout gebruikte de documenten die voor onderzoek aan procureur Bourlet (zaak Dutroux) werden overmaakt, om aktivist Marcel Vervloesem tevens voor het 'bezit van kinderpornografie' te vervolgen en de kinderpornozaak Zandvoort verder dicht te dekken.  

De Open VLD gaat stilzwijgend akkoord met deze handelswijze en justitieminister Turtelboom die een 'magistratuur zonder een zweem van partijdigheid' predikt, benoemde de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef...

zandvoort_warmerdam_NL_3.gifzandvoort_warmerdam_NL_4.gif

 

 

28-02-12

De pers zwijgt en onze pamfletten worden gestolen voor het ministerie van justitie

MediaControl.jpgBeste vrienden,

Jullie zullen intussen wel vernomen hebben dat men ons voor het ministerie van justitie te Brussel (waar het kabinet van justitieminister Turtelboom is gehuisvest), bestolen heeft.

Ik heb het vermoeden dat de 'security service' van het ministerie van justitie die tegenover de politie beweerde dat zij 'geen beelden heeft kunnen opnemen met haar bewakingscamera's' en dat de beelden 'wegens de privacy door niemand kunnen gezien worden', meer afweet van heel deze zaak.

We maakten hetzelfde mee tijdens een aktie voor de gevangenis van Brugge.  Tijdens een pamflettenaktie kwam er een autootje van het gevangenispersoneel langs en pakte onze draagzak met pamfletten en foto-apparaat mee. 

De gevangenis ontkende eerst dat ze de draagzak in haar bezit had maar toen we met klachten dreigden, gaven ze hem terug.

Ik moest daarna onmiddellijk naar het politiebureau komen dat enkele stappen verder ligt. Men zei dat ik 'geseind was in verband met een klacht wegens laster van Victor V.'...

Men heeft mij geblokkeerd op Facebook. In onze brieventas zit namelijk ook onze code voor Facebook enz.    

Kunnen jullie hier en daar wat van onze artikels copiëren en publiceren op Facebook zodat iederéén die Facebook bezoekt mee op de hoogte is ?

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

-----

Facebook meldde ons dat een ander email address 'disabled' was en de provider liet ons weten dat onze mail 'tijdelijk geblokkeerd' was omdat een andere persoon onze mailbox misschien gebruikt had om 'talrijke ongewenste mails te zenden' (terwijl we gisteren geen probleem hadden om op onze mailbox te geraken en van code te veranderen).

10-02-12

Justitie sluit mailboxen van Werkgroep Morkhoven...

 fedasil-wil-asielzoekers-weer-leefloon-geven-minister-turtelboom-is-tegen-id595528-460x0.jpg

 

Een tweetal weken geleden werden er verschillende emailadressen en boxen van de Werkgroep Morkhoven dichtgegooid.

Dat gebeurde toevallig op het moment er in de Vlaamse tabloid Het Nieuwsblad, een zoveelste verhaal over sexueel misbruik van Morkhoven-stichter Marcel Vervloesem verscheen dat, zoals in 1998 reeds het geval was, gevolgd werd door een klacht bij de politie.

Het is immers ook met een verhaal in Het Nieuwsblad dat in 1998 het verhaal van Marcel Vervloesem's halfbroer Victor verscheen.  Het verhaal werd onmiddellijk gevolgd met een klacht bij de politie.  Dat gaf de Turnhoutse Justitie de mogelijkheid om de kinderpornozaak Zandvoort (90.000 slachtoffers) waarrond toen heel wat internationale belangstelling bestond, in de doofpot te stoppen. 

De Werkgroep zal nu een aantal nieuwe email-adressen aanmaken.

De kwestie is zeker geen goede publiciteit voor de Belgische Justitie.

Marcel Vervloesem's spreekverbod met de pers die hem 4 jaar geleden door de Turnhoutse Justitie werd opgelegd; zijn verbod om deel uit te maken van een vereniging die tegen kindermisbruiken strijdt (zelfs van de vzw Werkgroep Morkhoven waarvan hij bestuurslid is); zijn verbod om naar het buitenland te reizen enz.  enz., bewijzen dat de grondwettelijke rechten in België nog nauwelijks bestaan en dat iedere burger op bovengenoemde manier kan aangeklaagd en opgesloten worden.

Waar zijn de persvrijheid, de vrije meningsuiting, het recht om deel uit te maken van een vereniging, het recht op verdediging, het recht op een eerlijk en ompartijdig proces, het vermoeden van onschuld gebleven ?

----

Foto: justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) die ook minister van Binnenlandse Zaken was en dus ongetwijfeld goede contacten onderhoudt met de Belgische Staatsveiligheid.

Schrijf Marcel Vervloesem en laat hem weten hoe u over deze zaak denkt:

Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout